(17.00 hodin)
(pokračuje Bartoň)

Já mohu říct, není to tak dávno, když se podívám, bývalá ministryně školství paní kolegyně Valachová vlastně rezignovala na svůj mandát jenom na základě toho, že jeden z činitelů ve sportu navštívil její náměstkyni. Říkám to správně? Určitě, prostřednictvím pana předsedajícího jsem se nyní obrátil na kolegyni Valachovou.

Tohle je hrubé porušení povinností předsedy agentury? Já bych řekl, že nikoliv. Ale dokud je to na ministerstvu, tak ano, toto můžeme vnímat. Je to přímý vliv nějakého subjektu, kterému je přidělována dotace, a tento subjekt se snažil lobbovat přímo na ministerstvu. Což vidím tady, že předseda Národní sportovní agentury by byl tímto úplně nepostižen. Takže tohle vidím, že ten předseda je vlastně nedotknutelný, rozhoduje o Národní sportovní agentuře, má pod sebou rozpočet, diktuje, jaká budou pravidla. Z mého pohledu se vlastně předsedou Národní sportovní agentury stane takový sportovní diktátor v naší zemi, který bude neomezený ve svém působení. Zejména také to, že si jmenuje dva své místopředsedy, aniž by vůbec nějaké výběrové řízení probíhalo, aniž by zohledňoval jakékoliv další standardní postupy.

Co je zajímavé, tak je vyjmutí předsedy ze zákona o střetu zájmů. Nechci předjímat, asi je tady jediný poslanec, který má ambice na to býti předsedou Národní sportovní agentury, ale varoval bych před tím, aby poslanec nebo senátor byl vyjmut ze střetu zájmů právě v tomhle. Asi ačkoliv si pana předkladatele dost vážím, tak rozhodně bych protestoval proti tomu, aby byl poslanec předsedou Národní sportovní agentury, aby byl v tomto jasném střetu zájmů. Přistupuji k tomu i tak, že netušíme do budoucna, kdo to bude. Takže mluvím obecně a hodně se zabývám i tím, jak může být toto zneužito.

Další věc, co je nestandardní na této sportovní agentuře, tak to je ojedinělý dozorový orgán agentury, který bude tvořen vlastně z pěti poslanců, z pěti zástupců vlády, dá se říci. A zde bych zase upozornil, je to naprosto nestandardní řešení, kdy nic podobného nemáme. Když už, tak aby dozorový orgán byl jmenován Poslaneckou sněmovnou, ale ne aby to bylo přímo pět poslanců opět vyjmutých ze zákona o střetu zájmů. Takže myslím, že tam je, že pokud poslanec vykonává někde dozorovou činnost, tak za tuto činnost nebere odměnu. V tomto případě by to tak bylo.

Co beru jako pozitivum tohoto návrhu, je rejstřík a snaha o digitalizaci. Ten rejstřík není nic nového, ten už v zákoně o podpoře sportu máme nyní. Už nyní by měl být rozběhlý, už by měl fungovat půl roku. Už půl roku bychom měli vědět a měli bychom být digitalizováni a měli bychom mít představu o tom, jaká máme sportoviště, jaké máme kluby, kdo je tam trenérem, kolik členů tam sportuje. Měli bychom mít přehled o tom, kolik je jich přihlášeno v jakém sportu, jestli se duplikují, nebo jestli je jich přihlášeno ještě víc. To už by mělo fungovat nyní. Nicméně jsem rád tomu, že pokud Národní sportovní agentura projde, že si toto vzalo za své, právě díky digitalizaci může být snadnější a jednodušší přidělování dotací pro sport. Protože už přesně víme, kdo kde sportuje, kdo si kde zaslouží větší, nebo dotaci vůbec na činnost. Víme, máme přehled o tom, kde jsou potřeba vůbec nová sportoviště. Podle toho, kde kdo sportuje, kde se kdo hlásí k tomu.

Takže závěrem bych uvedl, že vítám snahu o to, že se bude dít něco v oblasti sportu, zejména v oblasti sportu amatérského, nikoliv sportovní zábavy, která je bohužel pro mnoho lidí důležitější. Ale v návrhu vidím tak moc problémů, že je snad nebude možné ani řešit v druhém čtení. Proto, a přihlásím se pravděpodobně k tomu i v podrobné rozpravě, bych dal návrh na vrácení k přepracování, a zejména s tím důrazem, aby byly odstraněny všechny výjimky, aby zákon o podpoře sportu byl v souladu se zákonem o střetu zájmů, se služebním zákonem. Aby byly odstraněny veškeré nestandardnosti jak v řízení, tak v kontrole agentury. To je velice důležité. A jako zásadní bod, aby bylo přepracováno to, že Národní sportovní agentura bude ústředním orgánem státní správy. Nejlépe, pokud by zůstala na úrovni v gesci ministerstva. Nebo pokud nemá být v gesci ministerstva, aby zůstala na úrovni vlády. Aby vláda měla odpovědnost za tuto agenturu a my jako kontrolní orgán, který má hlídat vládu, abychom mohli kontrolovat i vládu, že má politiku v oblasti sportu a tuto politiku naplňuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Dovolím si podotknout, že v prvém čtení podrobná rozprava není, takže registruji váš návrh na vrácení k dopracování, protože podrobná rozprava není v prvém čtení.

A nyní prosím, jsou tady dvě faktické poznámky, takže jako první pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Nacher. Poté s přednostním právem pan zpravodaj Klaus. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já teď zareaguji na to, co tady říkal kolega Bartoň. Já s ním víceméně souhlasím, až na drobné výjimky. Zarazila mě tam ta sportovní zábava versus sport a kontrola těch peněz na úrovni měst a krajů. Musím říct, že města dneska jsou hlavním garantem financování sportu jako takového a kraje samozřejmě přispívají také, abych byl spravedlivý. Ale my na městech dneska máme ty systémy vypracovány tak, že víme opravdu o poslední koruně, která jde do sportu, ať do investic, nebo na provoz sportovních klubů.

Ale proč jsem vystoupil se svou faktickou poznámkou? Víte, já chápu předkladatele, kteří chtějí řešit financování sportu po těch malérech, jak to tady bylo. Vlastně ono to začalo pádem Sazky, kdy vlastně sportovní bafuňáři si nechali ukrást zlatou slepici. To si řekněme, že tehdy ty peníze nějakým způsobem chodily, nebylo to ideální, ale rozhodně bylo víc peněz do sportu, než je teď. Dneska je tíha na obcích a krajích. Ale na druhou stranu musím říct, že všechny dobré úmysly nemusejí vést ke zdárnému konci. Myslím si, že cesta do pekel je dlážděna samými dobrými úmysly, a tento návrh zákona mně tak trochu připadá... Ať se na mě předkladatelé nezlobí, protože když jsem četl stanoviska ministerstev k tomuto návrhu zákona, tak nejsou negativní jenom proto, že to jsou vládní ministerstva. A je to de facto návrh vládních poslanců. Skutečně si vůbec nemyslím, že jsme schopni tento návrh zákona opravit ve druhém čtení, dát takové kvalitní pozměňující návrhy, aby ten zákon měl smysl. Já si myslím, že takhle to nejde. Že všichni cítíme, že je potřeba s tím financováním něco udělat, ale tato cesta touto formou mně připadá opravdu velmi podivná. Myslím si, že vláda by si měla vzít za své financování sportu, vláda by nám měla předložit kvalitní návrh tak, aby byl v souladu s evropskou legislativou a se vším právem České republiky, tak abychom to tady nemuseli lopotně upravovat. (Upozornění na čas.)

Také se připojím k návrhu vrátit k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Nachera.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem pozorně poslouchal kolegu Bartoně a já tam vidím určitý rozpor. Napsal jsem si to, abych byl úplně přesný. On zároveň řekl, a já s ním do jisté míry souhlasím, že prostředí sportu je prostředí, kde je největší - kdyby mě poslouchal - největší, abych tak řekl, shluk klientelismu, nejvíce klientelistické prostředí je kolem sportu. Zároveň ale ovšem označil předsedu té budoucí agentury jako sportovního diktátora, jak jsem si napsal, což si myslím, že je příliš silný výraz, ale řekl, že je téměř neodvolatelný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP