(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. V tuto chvíli nemám dalším faktických poznámek, stejně tak nemám žádné přihlášky do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí z místa, tak rozpravu končím. Chtěl bych se zeptat, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan poslanec Benda. Tak prosím, závěrečné slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové, já v závěrečném slovu jenom jednu poznámku. Zaznělo tady dneska mnoho výkladů Ústavy. Zaznívá tady vždycky při imunitách mnoho výkladů Ústavy. Já bych jenom rád odcitoval - nepochybně ho všichni znáte, ale rád odcitoval čl. 27 odst. 4: "Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno."

Já bych jenom řekl, nemá to žádná kritéria. Každý z nás si je stanovuje podle svého vědomí a svědomí a tímto způsobem má hlasovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk v celém sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tím jsme ukončili závěrečná slova. Pokud vím, tak nebyly předneseny žádné hlasovatelné návrhy v tuto chvíli. Přesuneme se k podrobné rozpravě, kterou tímto otvírám, a ptám se, jestli se někdo hlásí. Předpokládám, že ano. Takže prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Marek Benda: Ano. Máte před sebou, ale pro jistotu přečtu návrh usnesení a předem bych na četné dotazy z pléna, které nám tady zaznívaly, řekl, že vždy předkládáme jako mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovně usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s trestním stíháním. A pak k tomu dáváme své doporučení či nedoporučení mandátového a imunitního výboru, jak s takovým usnesením naložit. Takže také stejným způsobem jsme udělali teď a předkládáme Poslanecké sněmovně k hlasování tento návrh:

"Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D., nar. 28. 7. 1969, který se měl dopustit trestného činu pomluvy podle ustanovení § 184 odst. 1, odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Této trestné činnosti se měl dopustit tím, že v rozhovoru pro internetový zpravodajský server EuroZpravy.cz, v článku s názvem 'Ondráček pro EZ: Horáček je mi ukradený. Nejde tu o komisi a o mě, ale o něco úplně jiného', který byl uveřejněn na webových stránkách www.eurozpravy.cz dne 14. prosince 2017 ve 14.01 hodin, v jedné ze svých písemných odpovědí na dotazy redaktorky o Mgr. Michalu Horáčkovi, Ph.D., nar. 23. 7. 1952, uvedl: 'Horáček je dle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník Státní bezpečnosti s krycím jménem Sázkař.'

Výše uvedeného jednání se měl poslanec Zdeněk Ondráček dopustit s vědomím skutečnosti, že se jedná o nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit dobrou pověst a vážnost Mgr. Michala Horáčka, Ph.D., u spoluobčanů a zároveň mu způsobit jinou vážnou újmu v podobě možného negativního ovlivnění vnímání jeho osoby v očích potenciálních voličů s ohledem na probíhající kampaň prezidentských voleb, ve kterých byl Mgr. Michal Horáček, Ph.D., jedním z kandidátů."

Prosím, abychom o tomto usnesení rozhodli v hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za přečtení usnesení. Zeptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Předpokládám, že závěrečná slova nebudou. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Případně svolám kolegy do sálu. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. (Chvilku čeká.) Až se nám počet přítomných přihlášených ustálí...

 

Tak zopakuji pro příchozí, že budeme hlasovat o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání. V tuto chvíli se nám počet přihlášených ustálil.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 171 je přihlášeno 168 poslanců a poslankyň, pro 47, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali s tímto bodem. Já děkuji navrhovateli a zpravodaji. Bod uzavírám. Posuneme se k dalšímu bodu. Než jej otevřu, tak přečtu omluvu. Omlouvá se nám z pracovních důvodů z dnešního jednání od 16.10 hodin pan poslanec Sklenák. (Někteří poslanci opouštějí sál. Hluk.)

 

A já otevírám další bod, jímž je pevně zařazený bod

65.
Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové,
Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 241/ - prvé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Milan Hnilička. A ještě vás vyzývám ke strpení, protože poslanci stále odcházejí, takže není dostatečný klid. Nicméně... je to vaše.

 

Poslanec Milan Hnilička: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, společně s 51 kolegyněmi a kolegy poslanci vám předkládám k projednání návrh zákona o změně zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, který je projednáván jako sněmovní tisk č. 241.

Od 1. března letošního roku vykonávám vedle funkce Poslanecké sněmovny též funkci vládního zmocněnce pro oblast sportu. Spolupracuji se zástupci sportovního prostředí, ze kterého sám jako bývalý profesionální sportovec a hrdý reprezentant naší republiky a později klubový a svazový funkcionář pocházím. Komunikuji s obecními a krajskými samosprávami, pro které se snažím zohlednit jejich potřeby při nastavování pravidel financování sportu na centrální úrovni státu. Má spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s Ministerstvem pro místní rozvoj nebo s Ministerstvem financí je samozřejmostí a jsem velmi rád, že od zástupců těchto rezortů dostávám i na svou práci vládního zmocněnce pro sport kladné reakce.

Mnoho kamarádů a známých i spousta cizích lidí se mě ptá, proč to vlastně dělám. Jestli mám vůbec zapotřebí dělat politiku. Často to slýchávám: Vždyť jsi na tom hokejovém svazu měl poměrně dobrou pozici. Já jim odpovídám: Ano. Mám to zapotřebí. Už mě nebaví se dívat na to, kterým směrem se sport v Česku ubírá. Naše děti čím dál méně sportují. Pohybová gramotnost našich dětí je žalostná. A tělocvik se stal jedním z nejméně oblíbených předmětů. Naše národní sporty se úspěšně propadají světovými žebříčky. A jediné sporty, které se ještě dnes vyrovnají světové špičce, jsou vesměs založeny na individuálním přístupu jedince a jeho rodiny, téměř nezávisle na systému státní podpory.

Mám to zapotřebí i proto, že vidím, že sport se venku dělá jinak. Lépe, efektivně. S mnohem lepšími výsledky, ať už na úrovni reprezentace, nebo i všeobecně na úrovni sportování celé společnosti. A tady u nás bohužel vidím a slyším neustálé remcání, jak nic nefunguje. Jak je všechno drahé, jak nemáme potřebná sportoviště. V klubech nemají na základní sportovní vybavení. Jak trenéři, kteří se starají o naše malé holky a kluky, dělají svou práci fakticky zadarmo. A já to už nechci poslouchat. Já bych to chtěl změnit. Proto jsem tady, proto jsem kandidoval do Poslanecké sněmovny, abych pomohl změnit fungování podpory sportu a napravil dnes nelichotivou reputaci všech těch, kteří sport z centrální úrovně řídili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP