(16.00 hodin)
(pokračuje Válková)

Čili kdybych to shrnula. Myslím si, že pokud jde o velmi citlivou oblast, jakou je důvěra veřejnosti v justici, obzvlášť trestní justici, tak bychom neměli hazardovat takovými termíny, jako tady padalo třeba v tom smyslu, že si lze objednat trestní stíhání. To si myslím, že opravdu není namístě a že tím jedině prohlubujeme nedůvěru těch, kteří váhají, jestli mají věřit v nestrannost trestní justice, nebo ne. Na druhé straně si myslím, že v oblasti například politiky, která je uplatňována státním zastupitelstvím, by se měly udělat přímo kroky, které by odstranily současný - teď si troufnu říct neutěšený - stav, kdy někteří státní zástupci stíhají trestné činy, které posléze u soudů jsou zproštěny. My jako všichni daňoví poplatníci platíme nemalé částky na náhrady škod. Ty už se teď nepohybují často v desetitisících, ale statisících až milionech. Jsou to nejen náhrady bezprostřední škody - ušlý výdělek, třeba když nemohl ten člověk pracovat nebo vykonávat znaleckou činnost, ale je to třeba i ta imateriální újma psychická apod.

Těch případů je poměrně dost. A já opravdu nechci být příliš konkrétní, ale vezměte si, jak dlouho už běží některé kauzy, jako je třeba i kauza Čapí hnízdo, a stále nejsou vůbec žádné výsledky, o kterých bychom věděli. To jsou kauzy, které zračí stav trestního stíhání ve věcech, které veřejnost velice pečlivě sleduje a kde bych předpokládala, že tedy dostaneme nějaké výsledky těch činností třeba v podobě podání obžaloby nebo zastavení trestního stíhání. Zatím tedy o ničem nevím a myslím si, že to je i svým způsobem určitá bezradnost trestní justice, která v těchto případech už s ohledem na čas, jak dlouho trvá takové řízení, ztrácí důvěru naší veřejnosti.

Omlouvám se, že to bylo možná trošku delší. Já nejsem spokojena se stavem trestní justice v ČR. Myslím si, že nutně potřebujeme nejenom nové procesní kodexy, ale potřebujeme i trošku kritičtější pohled na justici, a nemyslím teď soudy, myslím zejména státní zastupitelství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, jímž je pan předseda Kalousek, přečtu dvě omluvy. Omlouvá se nám pan poslanec Julius Špičák od 15.54 do 17.30 hodin z důvodu návštěvy lékaře a omlouvá se nám paní ministryně Schillerová dnes od 17 hodin z pracovních důvodů.

Prosím, pane předsedo, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem velmi pozorně poslouchal paní poslankyni Válkovou, když odpovídala, jak ona řekla, na tu řečnickou otázku, zda si tady lze, nebo nelze objednat trestní stíhání. Ta odpověď byla hezká, ale ta otázka takhle nezněla. Ta otázka zněla úplně jinak. Ta zněla, jak je možné, že předseda vlády, šéf exekutivy, tvrdí na tento mikrofon, že žijeme v zemi, kde je možné si objednat trestní stíhání. Tak zněla ta otázka. A na to nutně musí odpovědět někdo z vlády, protože tohle tvrdil šéf exekutivy. Koneckonců pan poslanec Ondráček se na to odvolával. Takže na to je možná jenom jediná odpověď. Vy jste ji poskytla, vy jste řekla: v této zemi to není možné. Explicitně tedy paní poslankyně Válková řekla, že pan premiér je lhář, protože on řekl, že to možné je, tedy v této věci lhář, ale musí to říct buď ministr spravedlnosti, nebo premiér. Myslím si, že Poslanecká sněmovna na takhle vážné tvrzení předsedy vlády musí chtít odpověď, kdy předseda vlády řekne: ne, není to možné a já jsem nemluvil pravdu. Nebo ministr spravedlnosti mu jako odpovědný za orgány činné v trestním řízení musí říct: ne, není to možné a předseda vlády nemluvil pravdu. To, že to řekla paní poslankyně Válková, není to možné, tudíž předseda vlády nemluvil pravdu, je sice poctivé, já jí za to děkuji, ale není to dostačující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, svatý Mirek se tady prostřednictvím pana předsedajícího rozčiloval, že tady někdo lže, mluví nepravdu atd. Včera jsem očekával, jak pan kolega Stanjura tady vzpomínal výročí, tak jsem myslel, že vzpomene výročí toho, že bylo Policií ČR zjištěno, že korunové dluhopisy nebyly žádný zločin, žádný trestný čin. 14. a 15. března 2017 Poslanecká sněmovna na základě tady žádosti pana Kalouska zařadila bod, který byl nazvaný daňové podvody ministra financí. Daňové podvody ministra financí! Poslanecká sněmovna odsoudila svým usnesením premiéra Babiše, že v rámci korunových dluhopisů okradl Českou republiku, a po 18 měsících policie zjistila, že žádný trestný čin spáchán nebyl. Takže svatý Mirku prostřednictvím pana předsedajícího, jestli máš trošku slušnosti v těle, tak se tady omluvíš, že jsi skutečně obvinil nepravdivě hanebně pana premiéra! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Dovolím si podotknout, že na výroky a fungování ve Sněmovně se vztahují trošku jiná pravidla než na mimo ni.

A nyní prosím s faktickou poznámkou pana předsedu Stanjuru, poté pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro pana poslance Hájka vaším prostřednictvím. Ten bod byl zařazen, Sněmovna přijala usnesení. Měla opozice v té době většinu hlasů, nebo neměla? Já myslím, že ten váš spravedlivý hněv, nebo váš hněv, abych neříkal spravedlivý, váš hněv a rozhořčení by měly směřovat k vašemu bývalému, ale i současnému koaličnímu spojenci. To byli ti, kterým jste dneska ráno ustupovali a hlasovali jste pro karenční dobu, kteří s opozicí prosadili zařazení toho bodu a kteří s opozicí hlasovali pro to usnesení. My jsme bohužel neměli většinu. Tak se netvařte takhle pokrytecky! Kalousek má jenom jeden hlas. Jenom jeden hlas má Kalousek. To znamená, nezařadil ten bod poslanec Kalousek, ale většina poslanců včetně vašich drahých koaličních partnerů. Ale to se vám nehodí! O tom raději mlčíte. Co kdyby se naštvali? To by bylo hrozné, co?!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem se prosím pěkně nerozhořčoval o tom, jestli tady někdo lže, nebo nelže. Třeba premiér nelže, když říká jako předseda vlády, že žijeme v zemi, kde je možné si objednat trestní stíhání. Já vůbec netvrdím, že lže. To, že to není pravda, řekla jenom paní poslankyně Válková. Tím pádem řekla, že v této věci pan premiér lže. Já to nevím, ale tedy zatraceně mě zajímá, a dokonce si myslím, že je to moje svatá povinnost jako poslance Parlamentu ČR se ptát, jak je možné, že tohle řekne předseda vlády, protože jestli to je pravda, tak je to velmi vážný problém a je to odpovědnost toho předsedy vlády. A jestli to není pravda, tak předseda vlády lže a je to také velmi vážný problém. Ale hlavně by mě zajímalo, jak to je! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP