(15.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Ale my rozhodujeme o žádosti policie, nikoliv o žádosti Mgr. Horáčka. A to ve mně vybudilo takovou řečnickou otázku na pana místopředsedu Okamuru, který řekl, že nemůže vyhovět žádosti člověka, který takhle ošklivě hovoří o SPD. Pane místopředsedo Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, znamená to, že kdyby o vás mluvil hezky, tak že Ondráčka bez problémů vydáte? No tak to opravdu jaksi svědčí o tomto aktu to samé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní tedy máme čtyři faktické poznámky, resp. přihlášky, takže pan poslanec Marek Výborný a připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové. Vaším prostřednictvím k vám osobně jsem chtěl říci to, co už tady zaznělo. Skutečně ta žádost, která dorazila na mandátový a imunitní výbor, nebyla od Michala Horáčka, byla od Policie České republiky, čili orgánu činného v trestním řízení. Tak to prostě je. A mně taky přijde úsměvné, abychom jakkoli zohledňovali láskyplný či neláskyplný vztah mezi Michalem Horáčkem a SPD, to sem skutečně nepatří. A možná si vezměme Ústavu, tam je jasně napsaná a definovaná imunita, čeho se týká, a podle toho rozhodujme. Skutečně nejsme tady proto, abychom vynášeli ani rozhodnutí o vině, ani o trestu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní tedy pan poslanec Benešík s faktickou, připraví se pan poslanec Žáček. A mám tady napsaného pana poslance Foldynu - to byla taky faktická? Pane poslanče, vy taky faktickou? Jste v pořadí? (Poslanec Foldyna ukazuje, že nemá zájem.) Nic. Dobře. Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. No já na rozdíl od celé řady řečníků nebudu tvrdit, že imunita je na nic. Já jsem vždycky zastával názor, že imunita k něčemu je, má plnit svůj účel, a bavme se možná o jejích parametrech. A teď tady je plejáda řečníků, kteří si zdůvodňují změnu názoru podle toho, o kom se hlasuje. Já ten problém s tímto nemám. Já si osobně myslím, že imunita má svůj význam, a nebudu svým voličům prostě říkat ve středu něco jiného než ve čtvrtek, jak to říká někdo, a pak si psát facebookové statusy, že vlastně v tomto případě je to jinak.

A také bych chtěl upozornit na to, že opravdu nehlasujeme o panu Horáčkovi. Pan Horáček je ten, který podal trestní oznámení policii, a dorazilo to z policie. O tom, jestli máme pana Horáčka rádi, nebo nemáme, o tom přece nebudeme hlasovat. A pokud někdo dělá takovouto zkratku, tak prostě nerozumí tomu, o čem hlasujeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A s faktickou jako poslední pan poslanec Pavel Žáček. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já jsem byl jedním z před předpředpředřečníků vyprovokován vyjádřit se k evidencím Státní bezpečnosti. Myslím si, že na tyto věci po 25 letech se můžu označit za experta.

Rozhodně bych nebagatelizoval to - a česká veřejnost čekala dvacet let na to, až se zveřejní, zveřejnily se, dneska jsou zveřejněny na webové stránce státní instituce Archivu bezpečnostních složek, na Slovensku na webové stránce ÚPN, čili dneska každý včetně poslanců si může rozkliknout, podívat se, jestli svazek Sázkař, nebo jakýkoli jiný, je svazek vedený v kategorii agent nebo sledovaná osoba. To si myslím, že je nutné velmi vážně rozlišovat a nedostat se do té fáze, že budeme označovat někoho, aniž bychom si takhle jednoduše na webu nebo na mobilu zjistili, jaká je situace.

Že označení někoho za agenta Státní bezpečnosti je vážná věc, vždyť to vidíme na dvou osobách z našich řad. Pan Vojtěch Filip se v 90. letech soudil a dospělo to k nějakému rezultátu a pan premiér Babiš se stále za to označení ještě soudí, dokonce soudí naši partnerskou Slovenskou republiku ve Štrasburku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní tedy další faktická, pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, a potom, jestli už ne faktická, pan poslanec Bartoň trpělivě čeká, tak snad se dostanete ke slovu. Tak pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jen fakticky. K panu kolegovi Žáčkovi - mohl doříct, že jsem ten spor vyhrál, ale to on nemohl říct, to se nedá nic dělat. Ministerstvo vnitra se ani neodvolalo.

Ale druhá věc je podstatná, to, co říkal kolega Benešík. Myslím si, že to je podstatné. My opravdu nerozhodujeme spor mezi kolegou Ondráčkem a prezidentským kandidátem Horáčkem. Opravdu ne. My rozhodujeme o tom, jestli tady je svoboda slova alespoň pro poslance, nebo jenom pro vydavatele novin, protože ani někteří redaktoři nemají svobodu slova, protože jim to prostě nevydají. A jestli tedy chcete omezit svobodu slova tímto způsobem, že nikdo nesmí říct vůbec nic, protože to jiného uráží - a tady souhlasím s kolegou Kalouskem, se kterým souhlasím málokdy, že pokud by byla civilní žaloba, tak by to bylo úplně o něčem jiném. To přece mohl udělat. Ale protože nešlo o spor samotný, ale šlo jenom o to, aby se pan kolega Horáček více zviditelnil, tak udělal trestní oznámení, které má zadarmo. No fuj. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A s faktickou paní poslankyně Jana Černochová. Vaše dvě minutky, paní poslankyně. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Aby to nezapadlo, já bych se chtěla zeptat kolegů z mandátového a imunitního výboru na to, co tady pan poslanec Ondráček vaším prostřednictvím říkal, jaké otázky tady kladl. Protože tady bylo zmíněno Státní zastupitelství Prahy 2, byla tady zmíněná informace, že II PČR tu věc odložila, ale že státní zastupitelství ne, jestli skutečně ta místní příslušnost tady je správná. Protože tohle jsou věci, které přísluší Sněmovně. Skutečně Poslanecká sněmovna by neměla pískat spor mezi panem Ondráčkem a panem Horáčkem. My bychom měli řešit ty procesní věci, jestli skutečně došlo ke všemu v pořádku, jestli tady nejsou nějaké pochybnosti, že by mohlo jít o politickou objednávku. Nevím. Praha 2 zrušila všechny herny, tak je možné (s úsměvem), že bylo shledáno to, že když někdo měl nebo neměl název Sázkař, tak že zrovna Státní zastupitelství 2 bude objektivní, protože tam herny nejsou. Ne, nechci si z toho dělat legraci. Myslím si, že to tady řekla i celá řada kolegů, hodně to řekl i pan kolega Benešík. My jako poslanci snášíme různé útoky od různých lidí a musíme se s tím nějakým způsobem smířit.

Chci se zeptat a chci položit řečnickou otázku: Kdy se z člověka stane politik? Když kandiduje, nebo když je zvolený? Co by se stalo, kolegyně a kolegové, kdyby byl pan Horáček zvolen prezidentem? Došlo by k tomu soudnímu sporu, nebo nedošlo? Mohl by po něm v civilu, pokud by ho na něj odkázal trest, pak žalovat pan Ondráček pana Horáčka za náhradu škody? No nemohl, protože prezident není trestně odpovědný. To je důvod, proč já se v případě (předsedající upozorňuje na čas) hlasování o vydání pana Ondráčka zdržím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní poslankyně Černochová. A nyní tedy pan poslanec Bartoň, rychle dokud není nějaká faktická, už čekáte dlouho. Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vás rád seznámil se stanoviskem klubu Pirátů. Ještě předtím bych se prostřednictvím pana předsedajícího obrátil na pana poslance Ondráčka. Nejsem si jist, zdali z jeho řeči (z pléna kdosi upozorňuje na prostřednictví) - to jsem říkal, děkuji. Nejsem si jist, jestli z jeho řeči bylo jasné, zdali souhlasí s vydáním, nebo zdali nesouhlasí s vydáním, jestli by to mohl doplnit.

A ještě bych reagoval na paní poslankyni Černochovou. Praha II - mně osobně to nepřijde divné vzhledem k tomu, když jsem se jel podívat do spisu, tak Praha II, ředitelství, naproti Smíchovskému nádraží, je to odsud deset minut tramvají, mně to přišlo jako dost blízká příslušnost. Nemohu soudit, neznám pozadí. (Ozývá se smích zleva.)

Rád bych uvedl, že v tomto sporu nejde, jak tady zaznělo přede mnou, o svobodu slova, nejde o kritiku jiného politika, jde o prostý fakt. Pan Ondráček uvedl fakt, že byl pan Horáček spolupracovníkem StB, ačkoliv pro to nemá jediný zdroj, nemohl nic citovat, kdokoli, kdo ten spis viděl, tak z něho jasně vyplývá, že nebyl. Takže jde o pravdu, nebo lež. Je to digitální, je to jednička, nula. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP