(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Farský. Máme tady dvě přihlášky, dvě faktické poznámky, takže vyzývám pana poslance Milana Ferance, aby se vyjádřil. A připraví se pan poslanec Pavel Plzák. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Skutečně jenom krátká reakce na to, co říkal pan Farský přede mnou. Já jsem člen mandátového a imunitního výboru, tak měl jsem možnost se seznámit se žádostí policie. Když to zkrátím, o co tam šlo? Jeden politik uvedl o jiném politikovi nepravdivé informace. Což je špatně. A teď jenom se zeptám: Kolik současných poslanců napsalo v médiích například o panu prezidentovi Zemanovi, že je ruský agent atd.? Stalo se něco? Nic se nestalo. Buďme soudní, prosím vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a faktickou poznámku pan poslanec Pavel Plzák a s faktickými poznámkami se ještě přihlásili a připraví se pan poslanec Kalousek a pan poslanec Benešík. Tak, prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, zástupci vlády, mě děsí jedna věc. Já nejsem právník, abych posuzoval vinu, nevinu. Ale důležité je to, že pan Ondráček řekl, že pouze vychází z veřejných zdrojů. A představte si, že by tady stál každý z nás za to, že někde něco ocituje, co přečetl na internetu nebo někde, a zdůraznil, že vychází z tohoto veřejného zdroje. Netvrdí, že má patent na pravdu. Je to pomluva, nebo není? Já nevím. Já jsem si, když tato kauza přišla do Sněmovny, rozklikl, zadal jsem si do vyhledávače jméno pana Horáčka a on opravdu tam se objeví ten spis StB s tím jeho krycím jménem Sázkař, atd. Pak je tam opravdu uvedeno, že byl vyloučen z vysokoškolského studia, protože uváděl nějaké falešné informace, když chtěl jet do Spojených států. A pracoval jako skladník, tak jsem si vzpomněl na film Bony a klid, kdy každý vekslák měl toho svého vrátného, který tam za něj někde dělal, atd., atd. A to, že pan Horáček hrál hazard a sázel na koně, tak to prostě víme všichni a on se tím ani nijak netají.

Takže já teď do budoucna nevím, jestli vůbec můžu někde říct, že vycházím z nějakého veřejného zdroje a klidně i ocitovat. Já přeci nejsem ten, kdo vždycky musí mluvit a vědět, že to je pravda. Ale já to zdůrazním, že to nevím, ale ocitovat to snad proboha mohu! To bychom tu za chvíli stáli za tím pultíkem všichni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se pan poslanec Farský. Prosím, vaše dvě minutky.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom stručná reakce na pana poslance Plzáka, který tuto situaci pomluvy přirovnal k situaci, kdy kdokoliv označí pana prezidenta republiky za ruského agenta. Pardon, omlouvám se, tak na předřečníka. Kdy kdokoliv označí pana prezidenta republiky za - pan poslanec Feranec - kdy kdokoli označí pana prezidenta republiky za ruského agenta. Tyto dva případy spolu naprosto nesouvisí. Pomluva je definována jako nepravdivý údaj. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já jsem rád za ta vystoupení, která tady proběhla, protože ona dokládají to, jak se domníváme, že my jsme tak trochu tím soudem, kdo má rozhodovat o tom, co je pravda, co je lež, co proběhlo, neproběhlo. Ale to je ta zmýlená! My prostě rozhodujeme jenom o tom, jestli se vztahuje nebo nevztahuje imunita na čin, který se stal. A teď máme rozhodnout jenom o tom, jestli tady každý bude moci napadat kohokoli jakýmikoli nepodloženými informacemi, anebo jestli si svoje informace budeme ověřovat a jestli za ně, když už je vyřkneme, také poneseme odpovědnost.

A já nechci, abychom tady byli sbor neodpovědných, který bude nejen mezi sebou, ale i navenek vystřelovat různé urážky a obvinění a pak říkat: Na mě ale nemůžete, na mě se nevztahuje odpovědnost, já mám imunitu. To je špatně! To je neskutečně negativní vzkaz do společnosti jednak z toho, že ze sebe děláme někoho více, než jsou ostatní občané, a druhak ten, že tu společenskou debatu a komunikaci nesmírně poškozujeme. A odkazovat se na to, že to někde zahlédl na veřejných sítích - no tam se dočtete věcí! Kór když surfujete po Parlamentních listech nebo AC24.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan místopředseda Sněmovny Okamura, za nějž přeberu řízení schůze po dobu jeho vystoupení. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, jak už bylo řečeno, tak klub SPD nepodpoří vydání. Pan Michal Horáček je lhář, podvodník a manipulátor, který uráží voliče SPD. O SPD například napsal - cituji: SPD je problém. Viděl jste, co je to za lidi? On by se měl omluvit nejprve SPD. Dále říkal, že Okamura, který si vytuneloval vlastní stranu. Přitom jsem byl prošetřen policií na základě trestních oznámení a nic takového se mi neprokázalo.

Takže takový člověk tady žádá o to, že má být někdo vydán? Nám je úplně jedno kdo. Prostě naše hlasy v žádném případě mít nebude. On ať se omluví nejprve poslancům SPD za svoje lživé, podvodné a manipulativní výroky. On ať přestane lhát o ostatních a hlavně on ať se nejdřív omluví našim 540 tisícům voličům, které permanentně urážel.

A co se týče poslanecké imunity, já jsem byl ten, kdo vždycky byl pro omezení poslanecké imunity. Ještě jako senátor jsem hlasoval aktivně pro to, aby byla omezena imunita poslanců a senátorů. My vůbec nechceme nikoho hájit proto, že má imunitu. Jestli někdo tady dá takový návrh na omezení, my nemáme problém ho podpořit. Ale tady je to jiná záležitost. Tady je to záležitost, že tady budeme hlasovat o návrhu pana Horáčka, resp. policie, a je to návrh od člověka, který permanentně lže, podvádí, uráží, a to prostě absolutně nejde. To je něco jiného. Je to něco jiného, než kdyby tady byla nějaká trestněprávní kauza, nějaká ekonomického charakteru atd. Takže já jsem chtěl jasně říci: My nejsme pro to, aby tady byla nějaká silná imunita, nebo jestli někdo to chce omezit, tak proč ne, pojďme se o tom bavit. Ale případ pana Horáčka, konkrétně tento jeden případ - on by se měl omluvit, ne aby se mu omlouval někdo jiný. Děkuji. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, s licoměrností jemu vlastní rozumím, co říkal pan kolega Farský. On patří k oné skupině, aspoň já to tak vidím, politiků, pro které platí dvojí metr. Zatímco napadání, urážení, lhaní o komunistech, o premiérovi, o prezidentovi je v pořádku, tak některých jiných se nelze ani dotknout. My tady rozhodujeme o tom, jestli politické spory budou nadále kriminalizovány - ale jenom u některých - nebo jestli i nadále budeme moci mít alespoň v politice, ve svých sporech pravo-levých či severo-jižních či jakýchkoli jiných zavřenou hubu, nebo můžeme nadále otevřeně o těch věcech hovořit. Děkuji. (Potlesk části poslanců zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Kolegové, opravdu velmi věcně. My tady přece nepískáme spor Horáček-Ondráček. My nerozhodujeme ani o žádosti pana magistra Horáčka, jak řekl pan místopředseda Okamura. My rozhodujeme o žádosti Policie České republiky jako určeném zákonném orgánu, která dospěla k tomu, že tady byl spáchán trestný čin. O tom rozhodujeme, o ničem jiném. A já bych se nerad nechal vlákat do toho, že my pískáme spor Horáček-Ondráček. Proto také pokládám za velmi nešťastné, že pan magistr Horáček si vybral cestu trestního práva. Podle mého názoru si měl vybrat cestu práva civilního, pak by to byl opravdu spor těchto dvou lidí a rozhodl by to nezávislý soud. Proč to máme proboha rozhodovat my? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP