(14.40 hodin)
(pokračuje Benda)

K žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka přijal výbor i usnesení číslo 69, které máte všichni před sebou, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Tento návrh posléze přednesu v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já nyní zahajuji všeobecnou rozpravu. Chtěl bych se dotázat - mám tady dva přihlášené, pana poslance Rozvorala a pana poslance Jurečku, ale s tím, že pan poslanec Zdeněk Ondráček mě požádal, protože nemá přednostní právo, zdali by mohl vystoupit. Pan poslanec Jurečka teď neposlouchá, ale chci se zeptat, jestli vám nevadí, že pan poslanec Ondráček mě požádal, jestli by mohl vystoupit, a nemá přednostní právo. Panu poslanci Rozvoralovi to také nevadí. Takže bychom mu umožnili vystoupit jako prvnímu a pak aby mohl když tak reagovat. Děkuji za vstřícnost.

Požádám o vystoupení pana poslance Zdeňka Ondráčka. Máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vám dvěma kolegům děkuji, že jste mi umožnili vystoupit jako prvnímu.

Přemýšlel jsem, zda vůbec vystoupit a jak vystoupit. Původně jsem zvažoval, že bych si mohl vzít na ruce pouta a dát si přes pusu pásku, ale pouta jsem půjčil jedné kamarádce a zatím mi je ještě nevrátila. (Smích v sále.) A pokud bych měl pásku na puse, tak by se mi blbě hovořilo. Takže jsem si řekl, že tady nebudu dělat tu teatrálnost a budu normálně mluvit tak, jak je potřeba, a to, co chci říci, protože z toho všeho, co vyplývá, imunitu jako poslanec už můžu mít pouze u tohoto řečnického pultu, tak se mi to snaží někdo namluvit.

Dovolte mi tedy v úvodu říci, že jsem velmi rád, že můžu vystoupit a říci svůj pohled na danou věc. Dovolte mi, abych vám, kteří nejste členové mandátového a imunitního výboru, přečetl alespoň část žádosti policejních orgánů služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství Praha II s tou žádostí. Popis jednání, kterého jsem se měl dopustit, je popisován tímto způsobem:

Doktor Zdeněk Ondráček, narozen, v rozhovoru pro internetový zpravodajský server eurozprávy.cz v článku s názvem Ondráček pro EZ: Horáček je mi ukradený, nejde tu o komisi a o mě, ale o úplně něco jiného. To je název toho článku, který byl uveřejněn na webových stránkách www.eurozprávy.cz 14. 12 2017 ve 14.01 hodin.

Uvedl jsem v jedné ze svých písemných odpovědí na dotazy redaktorky o panu Mgr. Michalu Horáčkovi, Ph.D., narozenému, nepravdivou informaci spočívající v tvrzení, že pan Mgr. Michal Horáček, Ph.D., v minulosti působil jako takzvaný vekslák a spolupracoval se Státní bezpečností. Konkrétně v rozhovoru sdělil - jako já: Horáček je dle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím názvem Sázkař - vytržená tato věta - a uvedl jsem to podle této žádosti s vědomím skutečnosti, že se jedná o nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou - a to prosím vás poslouchejte, to je docela podstatné - ohrozit dobrou pověst a vážnost Mgr. Michala Horáčka, Ph.D., u spoluobčanů a zároveň mu způsobit jinou vážnou újmu v podobě možného negativního ovlivnění vnímání pana Mgr. Michala Horáčka, Ph.D., v očích potenciálních voličů s ohledem na probíhající kampaň prezidentských voleb, ve kterých byl pan Mgr. Michal Horáček, Ph.D., jedním z kandidátů.

V podstatě se mi klade za vinu, že pan Mgr. Michal Horáček, Ph.D., nebyl zvolen prezidentem České republiky.

Moje odpověď, to, co je zde uvedeno v této žádosti, moje odpověď v tom serveru eurozprávy.cz, které byly otištěny 14. 12. 2017, byla již pouze reakcí na články, které vůči mně vydával pan Horáček, a to od 4. 12. 2017. Co jsem tedy přesně řekl? Dovolím si - protože ne všichni jste možná citovali.

Paní redaktorka mi pokládá otázku: Hodně viditelnou kampaň proti vám - proti mně - vede prezidentský kandidát Michal Horáček, kterého podporuje celá řada známých osobností. Sledujete, co o vás říkají?

Moje odpověď: Horáček je dle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník Státní bezpečnosti s krycím jménem Sázkař. Takový člověk je mi ukradený, jeho výlevy moudrosti nevyhledávám, ale dostávají se ke mně a pak na některé reaguji. - To byla moje odpověď.

Další otázka: Na kritiku odpovídáte například na sociálních sítích. Uvažoval jste, že si zvolíte i jinou variantu, že se například s Michalem Horáčkem setkáte tváří v tvář a vše si jako chlapi vyříkáte?

Odpověděl jsem: Jak jsem řekl, Horáček je mi ukradený, stejně jako řada jiných z pražské kavárny. Odborníci na komunikaci vám řeknou, že diskutovat s dutohlavem, a tím nemyslím zrovna pana Horáčka, ale obecně, nemá žádný smysl. Mohla by to být sice trapná mediální komedie, ale těch máme v našich sdělovacích prostředcích i tak už více než dost.

Další otázka: Podle mnohých je problematická vaše minulost a aktivní role v zásahu proti demonstrantům v roce 1989. Je něco, co byste svým kritikům v této souvislosti vzkázal?

Moje odpověď zněla: Policie zasahuje proti demonstrantům na celém světě stejně. Pokud to někdo náhodou zpochybňuje, ať si vyhledá zásahy naší policie například při zasedání Mezinárodního měnového fondu nebo aktuální zásahy španělské policie v Katalánsku. Zkuste si také odpovědět na otázku, proč je problém u Ondráčka a ne také u dalších stovek bývalých kolegů, včetně těch, kteří nám rozkazy dávali. Moje odpověď je jednoduchá. Mám tu drzost být poslancem za KSČM. Ano, tak to je.

A pokračuje rozhovor.

Já bych vám chtěl, kolegové a kolegyně, říci, že každým půlrokem, to znamená dvakrát do roka, přišlo na nástupní policejní školu, která se nazývala Pohotovostní pluk Ministerstva vnitra, cca 400 nových mladých mužů ve věku 19 let. Se mnou 1. 8. 1988 nastupovalo 426 kolegů. 426 kolegů. Znáte pouze jediného a to jsem já. No, znáte ještě jednoho, ale ten tady není zrovna přítomen. Já jsem s mnoha svými kolegy hovořil, mnozí mí kolegové jsou ve vysokém policejním postavení, ať již na Policejním prezídiu, nebo jsou řediteli územních odborů Policie České republiky, a mezi námi, já jsem jim vždy slíbil, že dokud jeden z nich bude ve službě, já o naší službě mluvit nebudu. My jsme nikdy zákony České republiky neporušili, byli jsme prověřováni a tím to končí.

Co následovalo? 2. 1. 2018 pan Mgr. Michal Horáček, Ph.D. se fotí u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu II a oznamuje všem do světa, že podává trestní oznámení na mě. Proč Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2? Praha 2 - asi víte, co to je za obvod, nejlépe paní starostka Jana Černochová, a hlásí se paní profesorka Válková, asi v tomto obvodu žijící - Praha 2, víme kde v Praze je, nemusíme vymezovat. Po přijetí oznámení pan státní zástupce posílá tento podnět na Obvodní ředitelství Praha II, která zastřešuje Prahy 2, 5, 13, 16. Chtěl bych zmínit, že server eurozprávy.cz patří do mediální skupiny Incorp, a. s., se sídlem na Praze 7.

Dovolte mi, abych v této souvislosti zmínil i trestní řád. Paragraf 18 trestního řádu se nazývá místní příslušnost: Řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP