(12.20 hodin)
(pokračuje Richterová)

A poslední poznámka. V Pirátech pevně věříme v to, že ty nastartované kroky v přípravě eNeschopenky jsou nastartované dobře. Budeme to bedlivě hlídat. A elektronizace státní správy, kterou přislíbila paní ministryně Maláčová, je naprostá priorita i pro nás.

Čili tolik ještě jednou závěrem té diskuse stručné stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy je dále přihlášen pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji pěkně. Ještě jednou ve vší úctě k právě přednesenému příspěvku, který říká, a nebylo to jediné vystoupení, které říká, že za stávající situace, kterou chcete změnit, se lidé, zejména ti nízkopříjmoví, dostanou do nesmírně obtížné situace, jsou-li krátkodobě nemocni.

Prosím pěkně, ještě jednou. Vím, že marně, ale chci, aby to zaznělo. Mluvíme o pojistném systému. Smyslem pojištění je, abych byl co nejlépe zajištěn vůči situacím, které, dá-li pánbůh, nepřijdou. V nepovinných systémech povodeň, vyhoření. Pojišťuji se, ale doufám, že se mi nestane. I smyslem tohoto systému je, abych byl co nejlépe zajištěn v případě skutečně vážné dlouhodobé nemoci, kdy pevně doufám, že se mi nikdy žádná nestane. A pak chci, aby moje životní úroveň pokud možno neklesla, abych byl důstojně zajištěn v takovém případě, a na to se pojišťuji.

Pojišťuji se na něco, co je neočekávané. Co, dá-li bůh, tak nepřijde. Zatímco to, že jednou za čas budu nachlazen, je úplně stejná jistota, jako že jednou za čas si musím dojít koupit boty. A na to se také nepojišťuji. Kdy se tady dozvím, že prostě budeme muset přispívat na boty, protože lidi, kteří si potřebují koupit boty, se dostanou do velmi obtížné sociální situace?

My se tady bavíme o té míře spoluúčasti a my si troufáme tvrdit, že vzhledem k situaci, v kterém je struktura našich rozpočtů, jsou tři dny karenční doby únosnou spoluúčastí, která nemůže, když je dopředu známá a každý s ní v tom rodinném rozpočtu musí počítat, která prostě nemůže nikoho dostat do závažné situace. Naopak, budete-li se takto chovat, tak v dohledné době dostanete do závažné situace všechny ty, kteří budou chtít být zabezpečeni dlouhodobě ve vážném problému. To je prostě ta vyváženost té spoluúčasti, té osobní odpovědnosti a toho systému, do kterého jsem pojišťován.

Vím, že mluvím úplně marně. Vím, že mluvím úplně zbytečně. Právě proto, že všechny pojistné systémy, i ten sociální, i ten zdravotní, má-li být dlouhodobě udržitelný, funkční a efektivní, tak prostě obsahuje jednu politicky sebevražednou větu: Více osobní odpovědnosti, více osobní spoluúčasti. Jinak je to dlouhodobě neudržitelné. A drtivá většina této Sněmovny se téhle věty bojí jako čert kříže a odmítá přiznat, že je to pravda. A připravuje tedy velmi, velmi vážné potíže v delší době, jak říkal pan poslanec Juříček, to je ten krátkodobý pohled a ten dlouhodobý.

My, TOP 09 je strana nepopulistická a odpovědná. Proto nemůže ignorovat ten dlouhodobý pohled a proto nemůžeme váš návrh podpořit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Bláha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, jenom v krátkosti opravdu vás chci seznámit s tím, jak jsou zaměstnanci placeni v době nemocenské. My si to vůbec neuvědomujeme, ale tady, prostřednictvím pana předsedajícího, bych chtěl reagovat na Piráty, protože ti říkají, že v Německu dostávají lidi 105 %, nebo 100 %. Ale u nás to je 105 %. Protože jakmile jste nemocní déle, dostáváte přes 70 % nemocenské z platu, ale za každý promaroděný den, to znamená, že i za dny, kdy normálně v práci ty peníze nedostanete.

Takže to je možná i odpověď, proč někteří zaměstnanci nebo někteří lidé marodí dlouhodobě, protože ve výsledku dostanou do své kapsy daleko víc, než kdyby šli do práce. Navíc nemusí platit peníze za dopravu, mají levnější stravu a jsou v pohodě. Takže jenom abyste věděli, že vlastně my jsme možná dál než v Německu, protože platíme těm zaměstnancům ještě víc, než kdyby chodili do práce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Reagovat bude faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: My máme takovou úžasnou vlastnost, že vždycky, když se nám to hodí, tak řekneme, jak je to v nějaké sousední zemi, a vytrhneme ten detail z celkového systému jeho sociálního státu a zabezpečení.

Ano, v Německu mají nula karenční dobu. A v Anglii zase 14 dní, ve Španělsku 3 dny. Proboha, přizpůsobme to vlastním podmínkám, vlastní situaci, vlastní udržitelnosti pojistných systémů a vlastnímu vývoji. Tam se jaksi ukázalo a osvědčilo, že ty 3 dny karenční doby je ideální, nebo optimální, ideální neexistuje v tomto případě, ale je optimální řešení, které si prostě určitá část této Sněmovny vzala jako politický fetiš, a jako politický fetiš ho tady prosazuje. Kolegové, kteří tady sedí proti mně, vědí, že mám pravdu. Nikdy by se neodhodlali pro něco takového zvednout ruku. Ale zvednou pro to ruku, protože bližší košile než kabát. Ta budoucnost je zajímá daleko méně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, takže rozpravu končím. Na řadě jsou závěrečná slova. Má zájem? Ano, paní navrhovatelka. Její závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji všem poslancům a poslankyním za proběhlou rozpravu za předkladatele. Samozřejmě vás za předkladatele žádám, obnovme nemocenskou od prvního dne nemoci. Přestaňme trestat nemocné za nemoc. A skutečně jsme přesvědčeni jako předkladatelé, že důstojnost lidí v nemoci není fetiš. To není fetiš.

Co se týká obnovené nemocenské od prvního dne, je to 60 % z vyměřovacího základu, to znamená polovinu mzdy. Polovinu mzdy. To není žádný večírek.

K zaměstnavatelům a k zaměstnancům. Nedospěli ke shodě v roce 2008. Nedospěli za společným stolem s vládou ke shodě ani v roce 2018. Návrh, který předkládáme, se blíží nejvyššímu kompromisu, který byli schopni zaměstnanci a zaměstnavatelé v roce 2016 dosáhnout. A ten máte na stole. Návrh, který předložil pan předseda Stanjura, protože dlužím mu odpověď, byl projednáván v rámci sociálního dialogu, ovšem přísnější, než předkládá on. Ještě přísnější, protože počítal se znovuobnovením placení pojištění zaměstnancem. Ani tehdy, ani tehdy zaměstnavatelé nesouhlasili.

Kompenzace zaměstnavatelům jsou podle předkladatelů dostatečné. Je to 3,5 mld. korun. A už jsem v obecné rozpravě popisovala, jak to je nebo není, podle nás, je to náš názor, samozřejmě, nás předkladatelů, s kompenzacemi, které vznikly už v roce 2008 při změně v systému.

Dámy a pánové, děkuji vám za věcnou debatu, která byla vedena na plénu této Sněmovny. A prosím za předkladatele, obnovme placení nemocenské od prvního dne. Je to otázka důstojnosti. Důstojnosti v nemoci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP