(11.40 hodin)
(pokračuje Kupka)

Důležité je si uvědomit, že před reformou nemocenské v roce 2008, například v roce 2003, tak dosahovala průměrná míra pracovní neschopnosti až k 7 %, tedy vysoko nad evropský průměr. Po reformě v roce 2008 se snížila dokonce pod 4 % a v současné době se pohybuje mírně nad 4 %, což je ukazatel, který je srovnatelný s ostatními zeměmi Evropské unie.

Já nejsem příznivcem toho, že by se na všechno měla používat statistická data. Ale na druhou stranu, pokud se srovnáváme se zahraničím, máme věrohodné, srovnatelné údaje, tak přece je možné z nich vyvodit, zda v České republice existuje vážný problém, nebo neexistuje vážný problém. A z toho jasného srovnání je patrné, že reforma nemocenské skutečně přivodila významnou změnu a zlepšení ukazatelů oproti opravdu nadprůměrným ukazatelům, nepříznivě nadprůměrným ukazatelům v České republice, které jasně indikovaly zneužívání nemocenské. A jestliže v tuto chvíli tvrdíme, a je to průkazné, že ten údaj v České republice je srovnatelný s jinými zeměmi Evropské unie, tak je přece jasné, že to funguje a že v tomto směru by nás nic nemělo vést k tomu, že fungující systém budeme měnit.

Mezitím našli zaměstnavatelé způsob, tady o tom byla řeč už několikrát, k tomu, aby nabídli svým zaměstnancům úlevu, zaměstnaneckou výhodu. Těch společností, dokonce i státních institucí, obecních úřadů, krajských úřadů, které nabízejí v tuto chvíli svým zaměstnancům sick day, je celá řada. A troufnu si tvrdit, že to opravdu pro ty zaměstnance ve výsledku znamená dokonce větší výhodu, než kterou nabízíte vy v podobě tohoto zákona, protože mimochodem ten sick day je plně hrazený a znamená to pro lidi možnost také svobodně rozhodovat o tom, kdy opravdu tu pomoc potřebují, aniž by museli hned vyhledat lékaře nebo aniž by museli shánět nějakou zbytečnou byrokracii.

V tomto směru naopak způsobíme změnou, která se teď chystá, nebo kterou chystáte, že se ten v tuto chvíli poměrně oblíbený a zavedený systém sick day a podobných výhod bude samozřejmě nutně měnit, protože to těžko zaměstnavatelé unesou. A je dost možné, že narazíte na to, že z toho původního záměru nakonec sklidíte bohužel jenom negativní odezvy, kromě významného negativního dopadu do ekonomiky České republiky.

Nechci zbytečně prodlužovat svoje vystoupení. Chtěl jsem jenom na závěr ještě jednou důrazně zopakovat, že jestliže statistická data ukazují na to, že se podařilo změnit a zlepšit problém, který v České republice prokazatelně panoval - údaje roku 2003, 2002 to jasně ukazují, ten obrovský rozdíl mezi průměrnou mírou pracovní neschopnosti v ostatních státech a v České republice prostě nebyl samo sebou, to opravdu bylo způsobeno i poměrně vysokou mírou tzv. fiktivní nemocnosti -, tak zůstaňme věrni základním datům, základnímu respektu i ke statistickým údajům a vyhodnocujme střízlivě, co za recept se tu má ordinovat české ekonomice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Dolínek. Připraví se pan kolega Bláha v řádné přihlášce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Budu opět velmi rychlý. Zaprvé bych chtěl říct, že vítám to, že se hlásíte k Evropské unii, takže doufám, že téma euro bude konečně zase zpátky na plénu někdy, protože tak jak vy jste velebil teď Evropskou unii, tak myslím, že euro patří k Evropské unii, a můžeme se o tom v budoucnosti bavit a je to správně. Jsem rád, že jste velkým podporovatelem Evropské unie prostřednictvím pana předsedajícího.

A co se týká té další věci, byl bych velmi nerad, aby z dneška vyšla zpráva: buď máte sick days, anebo máte nemocenskou. Tak to není. Sick days jsou prostě dny, které zaměstnavatel nabízí jako benefit svým zaměstnancům. Není to nic, co se týká tohoto zákona. Prosím, aby to zde zaznělo a bylo potvrzeno, že sick days jsou prostě benefity, které může každý čerpat na základě své osobní dohody zaměstnanec vs. zaměstnavatel. A tento zákon to neřeší. Ten zákon to nepotírá. A ten zákon to neodmítá. A to je velmi důležité si říct. A myslím, že takto mluvíme, pane kolego, shodně, je to prostě benefit, který je možný. Vy pro ekonomiku říkáte, že je lepší než ten návrh, to uznávám, že vy ten názor můžete mít. Já říkám, že lepší je mít jak možnost od prvního dne stonat a mít plný plat, resp. 60 % platu, tak zároveň mít tu možnost sick days. Ano, je to příkop, který asi umím překročit, ale je potřeba říct zřetelně: tento zákon nezakazuje možnost benefitu zaměstnancům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Bláha. Připraví se pan kolega Skopeček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, udělal jsem si asi tak sto poznámek, na které bych chtěl reagovat, ale nebudu. Byl jsem vyzván, abychom to zkrátili, takže vám řeknu jenom důležité věci.

Rozhodně jako zaměstnavatel, který v dnešní době zaměstnává 200 lidí, tak nemám důvod, opravdu nemám důvod, abych byl ve střetu zájmů. Cítím to zrovna tak jako zaměstnanci, že to je křivda. Křivda pro ně, že nedostávají něco zaplaceno. Ale bohužel před deseti lety jsme zavedli nástroj, který měl faktický dopad na nemocnost, a ta se nám snížila o pět set tisíc - o pět set tisíc - za rok, jenom abyste měli představu. A za celých deset let nikdo, žádná strana nic neudělala pro to, abychom ten nástroj změnili tak, aby ti zaměstnanci tu křivdu necítili, abychom byli schopni to posunout a opravdu důstojně zainteresovali všechny naše občany do toho, aby si vytvářeli přirozeně tu rezervu a aby ti, kteří dokážou hospodařit, kteří nezneužívají, měli výhody.

Já říkám, eNeschopenka není spasitelný nástroj, protože jestliže půjde zaměstnanec odpoledne k doktoru, když měl ráno v pět být na pracovišti, tak co to asi vyvolá? Ve výsledku, kdyby všichni s rýmou šli v jeden okamžik marodit, tak by se třeba hromada krámů, ale i firem neotevřela vůbec. My bychom ani nezahájili jednání tady v Poslanecké sněmovně. To je potřeba si uvědomit.

A co se týče sick days, tak zkuste dojít do firem, kde to mají zavedené, a zkuste se zeptat těch manažerů, jak se to rozvinulo za těch pár let, kolik lidí to zneužívá pro to, aby si udělali volno mezi dnem pracovního klidu a dnem pracovního volna, když tam je jeden pracovní den. To znamená, že když končí neděle a v úterý je svátek, kolik lidí si vezme sick days jenom proto, že chce být doma. Zkuste o tom přemýšlet.

Já osobně si myslím, že musíme jít úplně jinou cestou. Změnu systému musíme zavést a změnu důchodového a zdravotního pojištění. Já na to mám vymyšlenou věc, které dávám název aktivní salda občana, a hrozně rád na to s vámi budu diskutovat a otevřu to v hospodářském výboru i v kontrolním výboru a nadnesu to a budu rád, když na tom budete spolupracovat. Ale myslím, že každý z nás bychom si měli začít šetřit. Na druhé straně bychom měli vědět o tom, kolik vybíráme. A pokud nám zůstane víc než tomu, co s tím plýtvá, tak bychom měli být za to státem odměněni. To je nějaká myšlenka.

Takže za mě to je všechno. Já budu hlasovat pro zrušení karenční doby, protože si myslím, že je potřeba odstranit právě tu křivdu těch, kteří opravdu poctivě pracují. A budu čekat na to, že se přidáte ke mně a změníme a uděláme reformu důchodového a sociálního zabezpečení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Bláhovi. Než vystoupí kolega Skopeček, ještě ho předběhne jeho stranický kolega Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou. Já reagovat nemohu, protože bych musel připomenout, že tady do roku 2008 také byl nějaký systém. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuju. Budu velice krátký. Mě jenom překvapilo to vystoupení pana kolegy Bláhy vaším prostřednictvím, protože na hospodářském výboru, který projednával tento bod, hovořil docela jinak, než hovoří nyní. Takže jeho názor se posunul. To, jak nám tady vysvětlil, jak se zneužívají sick days, tak přesně takto mluvil na hospodářském výboru o neschopenkách. Takže mě překvapuje ten názorový posun, ale respektuji ho. Každý máme právo na změnu názorů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP