(10.30 hodin)
(pokračuje Válková)

A třetí oblastí, o které si myslím, že vůbec není zanedbatelná, a my si to také často testujeme v anonymních dotaznících, a podle toho jste buď více, či méně oblíbený studenty, to je práce se studenty. Já ji mám třeba strašně ráda. Vůbec ji dělat vlastně nemusíte, ale musíte, pokud jako pedagog chcete někoho někam postrčit a vidět ho jako úspěšného soudce, státního zástupce, advokáta, tak se musíte věnovat i tomu, že s ním půjdete do věznice, konkrétně mu prezentujete nějaké příklady z praxe, máte konzultační hodiny a velmi často se to odehrává ve večerních hodinách.

Takže promiňte mi ten epický úvod, já se vrátím k našemu návrhu. Ono něco podobného, ne úplně identického, už máme v právní úpravě, v zákoně č. 563/2004 Sb., o regionálním školství, tak ta prošla novelou a tam už vlastně máme i řešeno, jak zacházet potom s náklady, které mohou vzniknout, ale nemusí, pokud vykonává ten pracovník, akademický, pedagogický, vysokoškolský kantor tu práci mimo své obvyklé pracoviště. Takže tam srovnáváme a sjednocujeme tu úpravu.

Aniž bych šla do dalších detailů, prosím vás o podporu nejenom, jak tady bylo řečeno, za Radu vysokých škol, ale připojuji ještě Konferenci rektorů a celou širokou akademickou veřejnost. Myslím si, že zde vysokoškolští pedagogové, kteří sedí i ve vysokých pozicích v parlamentu, mohou potvrdit, že bychom potřebovali dodržovat zákony a rádi bychom se řídili tím, co je v právním předpise, a popravdě řečeno zatím se tím tak moc v praxi někdy neřídíme. Takže umožněte nám tím, že zvednete ruku pro náš pozměňovací návrh, který je i vaším tedy, a tím umožníte, aby akademičtí pracovníci skutečně mohli pracovat 24 hodin denně a nemít u toho špatné svědomí, že pracují mimo pracovní dobu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat, a to v diskuzi, kdy je řádně přihlášen pan poslanec Václav Klaus, připraví se paní kolegyně Hana Aulická. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážené dámy, vážení pánové, je takovým dobrým zvykem, že když se u nějakého vážného zákona jeho projednávání blíží ke konci, tak přistoupí k mikrofonu někdo a řekne, jak je to ve skutečnosti v praxi. Takže já bych si dovolil říci, jak vypadá karenční doba z hlediska pozice ředitele školy. Nechci samozřejmě vůbec tím karikovat třeba pana poslance Bláhu. Já si naopak myslím, že čím více je takových řečí, které se netýkají tématu úplně přesně, a čím více se lidé dohadují v té Sněmovně, tím je to pro blaho občanů lepší, protože se nepřijme spousta šílených zákonů. Takže já si také dovolím trošku odbočit a řeknu vám, jak vypadá karenční doba z pohledu ředitele školy.

Nemocenská je zavedena proto, aby lidé, kteří jsou nemocní dlouhodobě, měli příjem. Ta není zavedena proto, že když má někdo rýmu nebo kašel, tak aby nešel do práce. A ve školách to vypadá zhruba tak, že když v listopadu udeří chřipková sezóna a je středa, tak tam jako ředitel chodíte a vidíte ty zaměstnance, kteří za vámi chodí, že by zůstali druhý den doma atd., že už mají kašel a není jim dobře. A vy je tam zoufale prosíte, že na tu chemii už tam nikoho na to suplování nemáte, a takhle tam s tím bojujete, aby ta škola zůstala v chodu. Opatření, které samozřejmě ty lidi podporuje zůstat doma a dva dny tam do té soboty zůstat, samozřejmě tohle výrazným způsobem komplikuje. Dlouhá léta jsem se jako ředitel školy ve chřipkových obdobích snažil tu školu držet v chodu, a zbytečně zase poslanci tady zavádějí něco, abychom to zkomplikovali i ve školách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi. Nyní paní poslankyně Hana Aulická, připraví se pan kolega Juříček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte tedy i za klub KSČM. Asi naše stanovisko je samozřejmě známé, protože my už dlouhodobě usilujeme o zrušení karenční doby, a vlastně předvedly to naše návrhy v minulosti, které byly tři nebo čtyři, už si to téměř nepamatuji. A mě opravdu velice mrzí i poslední diskuze na garančním sociálním výboru, kde tedy bude po mně hovořit i kolega Juříček a určitě řekne své stanovisko, kde mám pocit u některých kolegů právě za hnutí ANO, že k tomu přistupují spíše se svými zájmy, to znamená z pozice zaměstnavatelů, a tím se tak trošku dostávají do střetu zájmů.

Chtěla bych apelovat na vás všechny, že opravdu v ČR dvě třetiny zaměstnanců nedosahují průměrné mzdy v ČR. A zdůrazňuji to právě proto, že tři dny nehrazení nemocenské má právě dopad na jejich příjmy. To znamená, jestliže se bavíme o příjmech, kdy mají 15-16 tisíc čistého, a oni v tu chvíli přijdou třeba o 3 tisíce, tak je to opravdu pro ně existenční a mnohdy se tím uvalí do velkých životních problémů. A nejsou to samotní zaměstnanci, ale jsou to celé rodiny. Proto si myslím, že bychom opravdu měli mít zájem my zákonodárci o to, aby chod celé rodiny nebo obecně našich zaměstnanců byl opravdu tak, že i při těchto nízkých mzdách samozřejmě se snažíme a myslím, že i zaměstnavatelé se snaží, aby měli vyšší mzdy, tak aby jejich život byl aspoň trošku důstojný a my jim nepodkopávali ještě nohy, a proto vás žádám, protože si myslím, že zrušení karenční doby není nic, za co bychom se měli stydět. Právě naopak! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové a nyní mám dvě faktické poznámky - Kateřiny Valachové a Lubomíra Zaorálka. Kolegyni Valachovou nevidím, takže kolega Zaorálek. Prosím. Pan kolega Juříček... (Posl. Valachová přichází k řečništi.) Já jsem vás neviděl! Omlouvám se. V tom případě...

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Přicházím nečekaně zprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To jsem také nečekal! (Pobavení.)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedající, jenom faktická poznámka. Musím říct, že zejména ze strany zdravotních sestřiček, učitelek a učitelů skutečně naopak slýchám argumenty a prosby pro to, abychom karenční dobu a neplacení nemocenské od 1. dne zrušili. Je paradoxní, že právě tyto, bych řekla, velmi důležité a společensky prospěšné profese a lidé v nich jsou právě nuceni nemoci přecházet, ať je to z organizačních důvodů, jak to tady zaznělo u řečnického pultíku, anebo je to z důvodů majetkového výpadku příjmů. A skutečně zvlášť děsivé je to u zdravotních sester, které v podstatě tady nemocné pečují o nemocné. Skutečně to není normální a prosím všechny poslance a poslankyně, abychom se zamysleli nad tím, jestli tohle je něco, co chceme dál trpět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Lubomíra Zaorálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já bych chtěl zareagovat ještě na pana poslance Václava Klause, který tady předvedl určité hledisko učitele, kantora, který potřebuje ty učitele v práci, a tak je přesvědčuje, i když jim začíná chřipka, nachlazení, aby přece jenom vydrželi. A já bych mu jenom namítl jiné hledisko, jinou optiku. Protože já jsem z lékařské rodiny a poslouchal jsem otce, který mi vždycky vyprávěl, že právě tyhle rinofaryngitidy a tyhle nosohltany a začínající chřipky jsou vlastně v něčem strašně rizikové. On říkal, z těch nosohltanů to prostě klesne na průdušky, z průdušek to klesne na plíce, je z toho zápal plic a nakonec záněty srdečního svalu. A ti lidé právě proto, že to přecházejí, tak později mají vážné problémy a nakonec často končí právě díky tomu, že mají poškozené srdce. Takže tohle já jsem slýchával celé mládí a připadá mi, že tohle je také legitimní hledisko, aby ti lidé to prostě nepřecházeli. Jde nám o zdraví populace, nebo nejde?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Faktická poznámka ještě pana poslance Václava Klause. Kolega Juříček podle jednacího řádu ještě posečká. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Já děkuji panu Zaorálkovi, že poslouchal můj projev. Ale on ten svět je složitější, pane Zaorálku, s tím zdravím, protože když se tak bojíte těch kardiovaskulárních chorob a všeho, tak neustále skoro 40 poslanců tamhle hulí na tom balkoně směrem k Pražskému hradu atd. Čili lidé se zase nechovají vždycky jenom podle hlediska zdravotního, ale někdy právě sledují i zájmy pracovní, vzdělávací a o tom byl ten můj projev. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP