(10.00 hodin)

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych vystoupil velmi krátce se stanoviskem SPD k této problematice. Jako první větu musím říct, že SPD souhlasí s návrhem sociálních demokratů na to, aby nebyla karenční doba, aby se zaměstnancům první tři dny proplácely. Nicméně nesouhlasíme s tím v této podobě, v jaké to bylo předloženo.

Tato vláda, abych to zobecnil, vlastně předložila tento návrh a říká, že to má někdo zaplatit, že to má zaplatit určitá skupina, to znamená zaměstnavatel. A my si myslíme, že zaměstnavatelé a firmy v současné době už mají spoustu problémů s tím, aby vůbec přežili, spoustu byrokracie, velké daňové zatížení, zaměstnanci platí sociální, zdravotní odvody samozřejmě ze své mzdy nebo ze svého platu, ale zaměstnavatelé za ně také platí sociální, zdravotní.

Takže my jsme pro to, aby ty první tři dny platil stát. My jsme podali pozměňovací návrh, kdy chceme, aby první tři dny byly zaměstnancům placeny a hrazeny v nemocnosti, ale chceme, aby to platil stát. A tato vláda tento zákon navrhla. Tato vláda spravuje státní rozpočet. A já jsem přesvědčen, že tyto finanční prostředky ve státním rozpočtu je schopna najít, a ne aby to prostě platila nějaká společenská vrstva naší společnosti, protože pak zase přijde vláda s nějakým jiným, úplně jiným návrhem a řekne, ať to zaplatí třeba důchodci. My to chceme, ale ať to zaplatí důchodci nebo prostě někdo jiný. Takže já si myslím, že to je špatný přístup.

Znovu opakuji, my v SPD chceme, aby první tři dny byly hrazeny, ale aby na to vláda našla finanční prostředky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Reagovat bude s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: V roce 2008, 2009 došlo ke kompenzaci směrem k zaměstnavatelům, kdy se snížila sazba pojistného pro zaměstnavatele z 3,3 na 2,3 %. Pouze jednou jedinkrát, následující rok, byly provedeny analýzy, co to znamená z hlediska dopadu na zaměstnavatelské prostředí. Ačkoli tehdy ten jeden procentní bod činil zhruba 11 miliard korun jako kompenzace směrem k zaměstnavatelům, ta částka, kterou Ministerstvo práce a financí tehdy zjistilo za pouhých šest měsíců z hlediska dopadu do zaměstnavatelského prostředí, byly pouhopouhé 2 miliardy. Pokud to tedy znásobíme, tak to byly 4 miliardy ročně. Nicméně kompenzace byla 11 miliard. V tuto chvíli s ohledem na objem mezd, který tato vláda systematicky zvyšuje, stejně jako předchozí, se jedná o kompenzaci ne ve výši 11 miliard, ale 14 miliard. Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že další kompenzace, kterou navrhujeme my směrem k zaměstnavatelům -0,2 procentního bodu, to znamená 3,5 miliardy, je s touto rezervou z tohoto předchozího kompenzačního opatření dostatečná.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kováčik. S faktickou poznámkou, nebo do rozpravy? S přednostním právem do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych velmi v krátkosti sdělil Poslanecké sněmovně postoj klubu KSČM. Jak už jsem tady řekl v předchozím svém příspěvku, KSČM od počátku tuto tzv. reformu, která byla reformou proti těm, kteří nejsou bohatí, nepodporovala a aktivně se snažila ji zrušit. Několik návrhů na zrušení tzv. karenční doby v různých podobách, mimo jiné i v té podobě, kterou tady představil pan kolega Fiala, předseda klubu SPD, již touto Sněmovnou v nějaké podobě proběhlo.

Klub KSČM tedy podpoří návrh, který zde je ve třetím čtení a který má napravit to, co tady kdysi dávno v tzv. protikrizovém opatření předložila pravice, napravit tak, aby to bylo ve prospěch většině obyvatelstva. Ve smyslu podobných návrhů, které jsme do této doby předkládali, bude tedy hlasovat pro návrh sociální demokracie. A budeme hlasovat i pro návrh pana kolegy Fialy, resp. hnutí SPD, aby alternativně navzdory tomu, že víme, že příslušné kompenzace jsou v návrhu obsaženy, tak aby to případně více hradil stát, více se na tom podílel stát. Je to na základě principu solidarity. Není to na základě toho, že bychom, jak zcela určitě opáčí, nebo by opáčil pan kolega Kalousek, chceme tahat všem daňovým poplatníkům z kapsy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní se dostáváme k těm poslancům, kteří se přihlásili písemně do obecné rozpravy. Jako první vystoupí pan poslanec Bauer, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, pane premiére, členové vlády, já jsem stará škola, tak se přiznám, že se snažím nezneužívat faktických poznámek, a musím říci, že asi budu muset změnit taktiku, protože až jednou příště zase budu mít co říci této ctěné Poslanecké sněmovně, tak asi budu muset pozměnit taktiku a možná se připojit k těm, kteří využívají v hojné míře ten systém, který nám jednací řád umožňuje.

Nejprve bych chtěl říci a sdělit vám stanovisko hospodářského výboru, protože jsem byl zpravodaj návrhu na zrušení karenční doby. Chtěl bych vás informovat, že hospodářský výbor významnou většinou členů tohoto výboru navrhl zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu. A také bych vás chtěl informovat, že nejenom na půdě hospodářského výboru, ale i na půdě garančního sociálního výboru velmi často se objevovaly poznámky, že neexistuje nějaká relevantní, seriózní studie o tom, zda zavedení karenční doby mělo nějaký přímý vliv na snížení krátkodobé nemocnosti, tak já jsem je na těchto výborech mnohokrát informoval, že ty studie jsou k dispozici, a pokud byste někdo chtěl vidět tu, která je velmi seriózní a relevantní, tak je to studie, kterou vypracoval Národohospodářský ústav při Akademii věd ČR. (Ukazuje studii.) Takže to jsou jenom první dvě informace.

Také jsem při diskusi na plénu Poslanecké sněmovny, při jednání na obou dvou výborech pochopil, že mé úsilí vyzývat členy Poslanecké sněmovny, aby velmi pečlivě zvážili, zda se připojí k těm hlasům, které nakonec zruší karenční dobu, že asi nemá význam, abych přesvědčoval již přesvědčené, což jsou především zástupci sociální demokracie a komunistické strany. A chtěl bych tu svoji výzvu spíše směřovat k panu premiérovi, resp. k zástupcům hnutí ANO, kteří budou při tom finálním hlasování, které nás tady za malou chvíli čeká, mít rozhodující slovo.

Víte, my jsme i na jednáních těch výborů zažívali velmi možná komickou nebo schizofrenní situaci, kdy zástupci hnutí ANO přicházeli do výboru ve snaze přesvědčovat přesvědčené, což byli zástupci klubu ODS, o tom, že není dobré rušit karenční dobu. A dále se snažili tito zástupci přesvědčovat své koaliční partnery ve vládě, aby změnili svůj názor. A já jsem zvědav, jak se dnešním hlasováním ukáže, zda to mělo význam, nebo nemělo. Já jsem přesvědčen, že především členové hnutí ANO budou velice složitě, pokud dojde k tomu, že bude zrušena karenční doba, obhajovat toto rozhodnutí před svými voliči, protože před volbami jste se prezentovali jako politické hnutí, které je pro podnikatelské prostředí, je pro kultivaci podnikatelského prostředí, je pro to, aby se nejenom vláda, ale i zástupci samospráv a vyšších územně správních celků chovali předvídatelným způsobem pro podnikatelské prostředí, a proto není dobré, aby se rušila karenční doba. Také si myslím, že budete velice složitě vysvětlovat své rozhodnutí těm, kteří mají alespoň elementární ekonomické vzdělání, protože těm těžko budete vysvětlovat, že rušíte karenční dobu v době ekonomického růstu. V době ekonomického růstu rušit něco, co tady velmi složitě bylo v minulosti zavedeno, bylo to zavedeno na základě dohody v tripartitě, je opravdu čirým ekonomickým nesmyslem.

A chtěl bych také říci, že pokud jste se rozhodli, že chcete někomu v této republice z veřejných prostředků pomoci, tak to nedělejte prostřednictvím karenční doby, protože její zrušení bude mít nesporně v rámci těch opatření, která s tím souvisejí, bude mít negativní vliv na deficit státního rozpočtu. Pokud chcete skutečně někomu pomoci, pomoci těm, kteří si to zaslouží, tak se pojďme domluvit, a máte naši plnou podporu, přidejme ve třetím nebo ve čtvrtém stupni, nejlépe v obou dvou stupních péče, protože to je věc, která pomůže lidem, kteří si skutečně tu pomoc zaslouží a momentálně se nacházejí ve velice složité situaci. ****
Přihlásit/registrovat se do ISP