(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další faktické poznámky v tuto chvíli nejsou. Vracíme se k těm, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy. První vystoupí paní poslankyně Richterová, která vystupuje se stanoviskem klubu Pirátů. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, po té bouři faktických poznámek nyní nějaká klidná voda shrnujícího stanoviska za Piráty. Je to skutečně z našeho pohledu poměrně důležité velké téma, protože to pocítí každý zaměstnaný člověk v této zemi. Je to skutečně otázka vyvažování, vyvažování té perspektivy dlouhodobější a krátkodobé. Je samozřejmé, že někteří i tady v této Sněmovně akcentují právě třeba to krátkodobé. Ať si o tom myslíme, co chceme, tak já si myslím, že každý krátkodobý pohled je vždycky krátkozraký. Těch 60 % platu, které by měl, pokud to schválíme, člověk dostávat od prvního dne nemoci v průběhu prvního týdne je běžné v Evropě jakožto právě ten jistý odstrašující prvek. Lidé to stejně velmi pocítí. Já bych si přála, abychom to zavedli i my v Poslanecké sněmovně. Je opravdu velmi nestandardní, že my nemocenskou nevnímáme, protože máme stále tentýž plat.

A co se týče celkového efektu na fungování společnosti, může i tato debata, která je vedena nejenom na půdě Poslanecké sněmovny, ale i v médiích, přispět k tomu, aby celospolečensky jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci začali právě více dbát na to, co znamená přechozená viróza, že to velmi negativně přispívá právě k těm dlouhodobým onemocněním, a na druhou stranu že kvalitní pracovní prostředí, dobré vztahy v zaměstnání, to, jak celkově funguje firma, velice přispívá ke zdraví zaměstnanců. Je to tak úzká souvislost, že je právě zase velmi dobrým vyvažujícím prvkem v tom celém systému, že právě ty zaměstnavatele velmi zajímá, zda jsou jejich zaměstnanci zdraví. A věřím, že již v mnoha firmách a v mnoha sektorech zavedené benefity sick days, podpora toho, aby lidé, když se třeba necítí dobře, zůstali doma na home office, že se to ještě nějakým způsobem rozšíří, i třeba tam, kde právě není toto snadno možné, protože je tam třeba výroba na směny, je nutná fyzická přítomnost. Tam se ale nabízí právě to, co již některé firmy využívají, pozitivní motivace zaměstnanců. Pozitivní třeba finanční podpora, když člověk celý měsíc není nemocný, nebo různé zdravotní programy, kterými zaměstnavatelé právě motivují, aby se lidé o svoje zdraví co nejvíc starali.

Tahle cesta nám v Pirátech přijde jako dlouhodobě udržitelná, dlouhodobě finančně výhodná. Z toho úhlu pohledu, že v rámci Evropy máme v průměru o dva roky nižší střední dobu dožití, je vidět, že stále máme co dohánět. Máme velmi kvalitní zdravotní péči, ale pořád, co se týče doby dožití, jsme na chvostu. Čili to, že se nyní péči o zdraví v souvislosti s touhle debatou věnujeme, zase rozhodně nebude na škodu.

A konečně poslední poznámka za klub Pirátů k tomu, co je velice důležité, a sice elektronizace. Měli jsme na poslaneckém klubu jednání s paní ministryní i s paní poslankyní Valachovou. Velmi důrazně jsme se vyptávali na okolnosti zavádění eNeschopenky. Jak už tady také mnohokrát zaznělo, od 1. ledna 2019 by mělo být možné nahlížení do systému, pasivní účast na něm a od 1. ledna 2020 by ten systém měl být plně funkční. Ano, všichni bychom si přáli, aby systém byl funkční už nyní. Není tomu tak, k tomu zdržení došlo za jiné ministryně. Z toho důvodu nechceme svazovat naše hlasování pouze s tím, aby už to bylo aktuálně nyní platné. Ale pevně počítáme s tím, a budeme i prostřednictvím předsedy podvýboru pro IT na MPSV poslance Lukáše Koláříka velmi bedlivě sledovat, aby nyní skutečně ta implementace probíhala důsledně a velice rychle.

S elektronizací, která je v rukou paní ministryně, pak souvisí další důležité věci. To už nepatří na toto projednávání, jenom zmíním, že třeba nedostatečná míra elektronizace úřadů práce je naprosto alarmující. Tam bude potřeba i velká součinnost, aby stát efektivně fungoval, České správy sociálního zabezpečení. U těchto dvou úřadů se zase budeme, co se pokroku v elektronizaci a v digitalizaci týče, velice bedlivě vyptávat a sledovat.

Shrnu tedy, že máme-li institut nemocenského pojištění, máme-li stát, který chce, aby lidé dovolenou na zotavenou čerpali skutečně na zotavenou, tak považujeme za správné to přehodnocení, že z nulové podpory v prvních třech dnech nemoci si nyní zaměstnanci polepší na 60 % podpory, 60 % platu v prvních třech dnech nemoci, respektive v celém prvním týdnu. A současně apelujeme na urychlené zavedení eNeschopenky a možnost rychlého, bryskního informování zaměstnavatelů.

Závěrem to přání, aby v našich firmách, ve státních institucích, všude, kde spolupracuje větší množství lidí, byla zaváděna taková opatření, která podpoří dobrou atmosféru na pracovišti a lidé nebudou nemocní. To je snad samozřejmé. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Pekarová Adamová bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já chci reagovat na jednu podle mého názoru ne úplně pravdivě uvedenou informaci, respektive záleží na úhlu pohledu. Vy jste, paní poslankyně, prostřednictvím předsedajícího, řekla, že je to běžné i v dalších zemích, že tedy není žádná karenční doba. Já tady mám seznam všech evropských států a přehled toho, jak dlouhá je kde karenční doba, pokud existuje. A je to tak zhruba půl na půl. Není to tedy tak, že bychom byli nějaká výjimečná země, která karenční dobu má po dobu tří dnů. Ale například i ve Francii, která se dá určitě taktéž považovat za sociální stát, jsou tři dny, v Itálii jsou tři dny, v Portugalsku nebo nám blízkém Rakousku, Řecku, Španělsku, na Maltě a tak dále. Ale třeba také ve Velké Británii je to sedm dní, v Irsku šest dní a na Islandu dokonce čtrnáct dní. Takže to zdaleka není tak, že bychom v tomto byli nějakým výjimečným státem v měřítkách Evropy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka paní poslankyně Richterové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jenom stručná reakce. Třeba obrovská ekonomika, sousední Německo, karenční dobu nemá a hradí plat nemocným zaměstnancům stoprocentně. I to je v Evropě k nalezení. Jenom připomenu, že těch 60 % platu, které, bude-li ten návrh dnes schválen, se mají hradit, je jakýsi demotivační prvek, těch 60 % platu zůstává.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pokračujeme v rozpravě. S přednostním právem je nyní přihlášen pan předseda klubu SPD Radim Fiala. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP