(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní ministryně Maláčová, po ní s faktickou poznámkou paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jenom v reakci na pana poslance Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího. Věta "umíte jenom rušit" od představitele vlády, která zrušila proplácení prvních tří dnů nemocenské, opravdu sedí. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den. Také jenom rychlá reakce na pana předsedu Kalouska. Otázka je, co je to reforma. Když byla řeč o důchodech, tak zavedení druhého důchodového pilíře v podobě tenkrát ministra financí pana Kalouska nebylo nic jiného než likvidace průběžného pilíře, který se prostě nedá rozkrást, a zavádění nových bankovních produktů. A to bylo všechno. Veškeré reformy Nečasovy a Topolánkovy vlády nebyly nic jiného než zavádění nových bankovních produktů. A my jsme se snažili to napravit ve prospěch lidí, zaměstnanců. O tom je i dnešní návrh na zrušení... nebo zavedení znovuproplácení nemocenské od prvního dne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následovat budou faktické poznámky pánů předsedů Stanjury, Kalouska a pak dalších poslankyň. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat na vystoupení paní ministryně, která jako obvykle použije jenom kousek argumentu. Kdyby se pouze zavedla karenční doba, nebyly žádné kompenzace např. pro zaměstnance, tak byste možná mohla mít pravdu. Ale proč nemluvíte o tom, že se zaměstnancům vlastně snížilo na nulu pojistné, které platili, do kupy 1,6 %? To nikdo nevyčíslí. Tak si vezměme průměrnou mzdu, vezměme si, kolik každý průměrně ušetřil, kolik čerpal nemocenské, pak můžeme udělat nějakou bilanci. Ale to sociální demokraté skutečně neznají. A opakovaně jsem říkal, že pro každého zaměstnavatele je nejlepší, co má, když má dobré zaměstnance, a vy tady pořád z těch zaměstnavatelů děláte ty zločince, kteří ty zaměstnance neustále týrají, využívají, nechtějí jim platit atd. Tak to prostě není, tak to skutečně není a važte slova!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Kalousek, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. S faktickou poznámkou paní ministryně Maláčové se vyrovnal již pan předseda Stanjura, já bych jen opakoval jeho slova, takže dovolte jenom reakci na vystoupení paní poslankyně Gajdůškové. Říct tříprocentnímu snížení z 28 % povinného pojištění do prvního pilíře, říct zrušení, to už není ani diskusní argument, to je prostě lež, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Nicméně prosím, ano, pokud se vám tato reforma nelíbila, já jsem řekl, že nikdo nejsme nositelem jediné pravdy, že pokud jste to zrušili a předložili byste alternativu, o které jsme mohli diskutovat, tak je to v naprostém pořádku. Ale toho vy nejste objektivně schopni! Slíbil nám to pan předseda Babiš v roce 2016, že dá v červnu na stůl penzijní reformu, máte to v programovém prohlášení jako prioritu, že předložíte penzijní reformu. Jediné, co jsme si zatím přečetli, že chcete oddělit penzijní účet od státního rozpočtu. Prosím, můžeme o tom diskutovat, ale tomu snad nechcete říkat reforma. To je k smíchu! A na nic jiného jste se nezmohli. A to je to, o čem já tady povídám: že dokážete rušit, nedokážete nic vymyslet, i když všichni víme to, co včera řekla Národní rozpočtová rada, že je to dlouhodobě neudržitelné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka paní poslankyně Pekarové Adamové, po ní vystoupí paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já taktéž musím směrem k paní poslankyni Gajdůškové prostřednictvím předsedajícího, že už to je trošičku ohraná písnička. Vy jste se v ČSSD naučili jednu větu ohledně toho, že tedy ta naše tehdejší reforma byla destrukcí prvního pilíře, což není vůbec žádná pravda, ale už vůbec neříkáte, jak to tedy chcete řešit vy, jakým způsobem budete řešit ten problém, který tady v České republice prostě máme, a jsou pro to jasná čísla. V současné době dáváme na důchody třetinu výdajů rozpočtu, téměř třetinu zaokrouhleně. V roce 2060 se toto číslo přiblíží 45 % výdajů státního rozpočtu, a to ještě do toho nepočítám, že ve chvíli, kdy bude samozřejmě mnohem větší podíl starších obyvatel, tak bude více výdajů i na zdravotní systémy, na sociální systémy, na sociální péči atd., takže polovina státního rozpočtu za pár desítek let už tady půjde jenom na důchody. Kde máte vzdělávání, kde máte obranu, kde máte investice do dalších nutných věcí provozu státu? To neřešíte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Valachová, po ní pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já jsem ráda, že debatu o důstojných podmínkách pracujících v nemoci využívá opozice k tomu, aby volala po důchodové reformě. To se sebou opravdu hodně souvisí.

Co se týká důstojnosti a důstojných podmínek pracujících v nemoci, tak my napadáme jednoduchou věc. Tři dny neplacení nemocenské nic neřeší, kromě toho, že lidé nemoci přecházejí, kromě toho, že využívají dovolenou, kromě toho, že osvícení zaměstnavatelé zavádějí sick days, což znamená stoprocentní plnění v době řekněme nevolnosti nebo zkrátka nějaké indispozice. Všechny tyto argumenty svědčí o tom, že karenční doba dnes v tuto chvíli nemá své opodstatnění. A pro to tady mluví i čísla, protože - a prostřednictvím předsedajícího pan kolega Kalousek to jistě ví - co se týká nemocenské od 4 do 14 dnů a od 15 do 21 dnů, to nejsou žádní simulanti, to jsme skoro my všichni, všichni pracující, tak tato nemocenská od roku 2014 trvale stoupá. A co se týká roku 2008, já jsem stoprocentně přesvědčená o tom, že regulační efekt neměla karence, ale především zdravotnické poplatky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat reakce faktickými poznámkami v následujícím pořadí: páni poslanci a poslankyně Kováčik, Staněk, Gajdůšková, Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Nám komunistům se - v odpovědi panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím vás, pane předsedající - tedy nám komunistům se ona tzv. reforma nelíbila už od počátku a od počátku jsme také navrhovali zrušení karenční lhůty. Ještě s kolegyní Soňou Markovou jsme tak učinili několikrát a vždycky to bylo, jak se říká, pouze připraveno do šuplíku, protože tady ve Sněmovně se to buď vůbec nedostalo k projednání, anebo to bylo velkou většinou vás, kolegyň a kolegů, odmítnuto. Já jsem přesvědčen o tom, že tady nepadl jeden rozhodující argument. Ona reforma totiž byla skutečně, já jsem řekl takzvaná reforma, ona nebyla takzvaná, ona byla skutečná, ve prospěch bohaté menšiny, v neprospěch nebohaté většiny národa. A nemusím nikomu vyprávět, že ten, kdo se živí běžnou prací, nebo je v penzi, nebo je student, tak pro něho je významné, když onemocní a má náklady na léky, má náklady na zdravotní péči, má náklady na cestování k lékaři a nemá žádný příjem, tak pro něho právě ty první tři dny jsou docela zásadní. On nemá tento člověk takové zásoby finančních prostředků, aby to s lehkostí oné bohatší menšiny unesl. Proto to rušíme, proto to chceme zrušit a proto jsme to od počátku navrhovali ke zrušení. I teď je to i naše novela a já prosím o to, abychom zvážili ve prospěch většiny karenční lhůtu zrušit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Staňka, po něm paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.
Přihlásit/registrovat se do ISP