(18.10 hodin)

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tak jenom stručně k předřečníkovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Tak to je krásný příklad přílepku, který tady k tomuto zákonu máme. Protože asi nejste schopni prosadit klasickou novelou to, co chcete, tak využíváte této jako nosiče pro tuto změnu. Tak jenom abychom věděli, co nám tady bylo právě představeno.

Nicméně k meritu samotné věci a k tomu problému, který tato novela má řešit. Zrovna včera jsem měla v rámci poslaneckého dne návštěvu od občanky, nebudu ji jmenovat, samozřejmě, ale říkejme jí třeba Marie. A paní Marie měla tatínka, onkologicky nemocného pacienta, který ve chvíli, kdy žádal o změnu příspěvku na péči, o změnu stupně, tak už byl opravdu ve vážném stavu. A asi jak tušíte, ten příběh nebude končit dobře, protože ještě dříve, než stihl být posouzen jeho nárok, tak zemřel. A příspěvek na péči mu na ten čtvrtý stupeň, na který by jisto jistě měl nárok, zvýšen nestihl být za jeho života. Tedy jeho pozůstalí ten problém spojený nejenom s tíživou situací vážného zdravotního stavu a odchodu svého blízkého, ale i s dalšími s tím spojenými věcmi museli nést jako vlastní břímě. A tohleto je jeden z mnoha případů. Tohleto je samozřejmě jeden z mnoha, kterých tady určitě spousta z vás také slyšela řadu a o kterých se tady bavíme ne tenhle první rok téhle Sněmovny, ale bavili jsme se i v minulém volebním období velmi intenzivně na sociálním výboru. Měli jsme tento bod zařazovaný, já myslím, že snad co půlrok, a možná i dokonce v tomto případě nebudu přehánět, když budu říkat co čtvrtrok. A stále jsme v té situaci, že k těmto věcem dochází, že občané, kteří jsou v těchto potížích, nedostanou včas to, na co by měli nárok.

Stále se nám nepodařilo posunout a dostat tu situaci do lepšího stavu. Naopak, tady v tomto případě se ještě zhoršuje. A co se týče lékařské posudkové služby, lékařů, kteří v ní působí, tak opravdu se dostáváme do toho, co jsme tady už mnozí, a zejména předsedkyně sociálního výboru, současná předsedkyně se tomu věnuje velmi intenzivně, a musím prostřednictvím předsedajícího poděkovat za velký zájem o tu problematiku, byť je to tedy z opozice, ale v tomto směru opravdu nehledím na to, kdo jsme v jakém klubu, tak musím říci, že se opravdu intenzivně tomu věnujeme a bavíme se o tom. A znovu tady máme novelu, o které pak slyšíme právě od člověka, který se tomu velmi intenzivně věnuje, že vlastně bude naprosto nefunkční.

A mě by zajímalo od paní ministryně, zda je schopna zaručit, že změna, kterou v této novele předkládá, opravdu povede ke zlepšení stavu a že Česká správa sociálního zabezpečení je natolik připravena se toho úkolu, který je opravdu velmi složitý a který je léta zanedbávaný, spíš neřešený, ujmout, jestli opravdu to bude fungovat. Abychom nevylili s vaničkou dítě a abychom se nedostali do toho stavu, že místo toho, abychom těm lidem, o kterých jsem tady hovořila ze začátku svého příspěvku, místo abychom jim pomohli, tak to ještě zhoršíme a ten stav vlastně budeme, ten problém budeme ještě prohlubovat.

Myslím si, že rozměr toho problému si řada z nás uvědomí právě ve chvíli, kdy se k němu dostanou tyto konkrétní případy, kdy to není to číslo 9 000 nevyřízených, ale kde je to konkrétní osud konkrétního člověka, který se té pomoci nestihne ani dočkat, když to řeknu takto. Myslím si, že to je věc, která je velmi zásadní, a měli bychom jí věnovat maximální pozornost. A proto bez ohledu na to, že bych tady chtěla pískat tento spor v rámci koalice, protože ho vnímám jako určitý spor v tom, jak to řešení má vypadat, tak by mě opravdu zajímala věcnost té problematiky, a jestli jsme schopni opravdu s tím už konečně po těch letech hnout k tomu, aby to přineslo kýžený efekt.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Maxová. Pak je s přednostním právem do rozpravy přihlášena paní ministryně Maláčová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla poděkovat samozřejmě paní kolegyni Pekarové, že ocenila práci sociálního výboru. A chtěla bych uvést na pravou míru - já to nevnímám jako spor. Já to jenom vnímám jako rozdílný pohled na fungování lékařské posudkové služby, nebo spíše nefungování, a na posudkových komisích. Já to beru jako věcnou problematiku. Kdyby to byl koaliční spor, tak je to koaliční spor třeba o karenční dobu nebo zálohované výživné, ale toto je pro mě opravdu srdcová záležitost. Věnuji se tomu a s úplně čistým svědomím opravdu předkládám oba pozměňující návrhy, aby bylo dobře pro samozřejmě osoby se zdravotním postižením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já jsem to avizovala už při prvním čtení a naznačila jsem to ještě dnes na začátku. V podstatě tato novela řeší vyřešení akutního stavu lékařské posudkové služby. Já jsem byla jmenována do funkce 30. července a na konci roku nám končí výjimka pro posudkové lékaře ze zákona o státní službě. To znamená, že jsem měla velmi krátkou lhůtu na to, aby se tento akutní stav vyřešil. Zároveň jsem avizovala na sociálním výboru, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, a o těch problémech víme, jsou velmi zásadní a nelze je skutečně podceňovat, že v průběhu příštího roku připravíme komplexní reformu lékařské posudkové služby. Ale v tuto chvíli opravdu odvracíme situaci, kdy by nám výpadkem lékařů lékařská posudková služba zkolabovala k 1. 1.

Co se týká pozměňovacích návrhů paní poslankyně Maxové, tak tam bych chtěla říct, že souhlasíme s jedním, nebo s druhým pozměňovacím návrhem. Ty pozměňovací návrhy se vzájemně vylučují. Paní předsedkyně to ví. Pokud by zůstaly komise na MPSV a zároveň by se zavedlo přezkumné řízení nebo posudky pro soudy, tak by stejné komise lékařské posudkové služby MPSV revidovaly na stejné instanci, čili odvolací instanci. Revidovaly by tím pádem své vlastní posudky. Takže proto lze podpořit buď jeden, nebo druhý. Co se týká přípravy přesunu míst, tak to se samozřejmě připravuje v rámci systemizace. A systemizaci bude schvalovat v měsíci listopadu vláda. Co se týká obecně krize na Lékařské posudkové službě, tak tam je potřeba zdůraznit, že hlavním důvodem je to, že nemáme dostatek lékařů. A to je opravdu běh na dlouhou trať.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat paní poslankyně Pekarová Adamová a paní poslankyně Maxová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já jsem samozřejmě čekala tak trochu tenhle přístup, že jste, paní ministryně, na ministerstvu teprve krátce. Nicméně sociální demokraté mají Ministerstvo práce a sociálních věcí teď už pátý rok. Ano, byla tam nějakou dobu přestávka, kdy to bylo hnutí ANO, které mělo ministryni paní Němcovou, ale i minulé volební období to bylo ministerstvo řízené právě vaší stranou. A i v minulém volebním období tento problém byl znám. I tehdy jsme říkali, všichni na sociálním výboru jsme se shodovali na tom, že nás čeká krize a je potřeba se tomu začít co nejvíc, rychle se tomu začít věnovat a začít opravdu systémově řešit. A opět tady máme jenom to, že za tak krátkou dobu jsme nemohli připravit nic lepšího. Tak co tedy dělalo to ministerstvo čtyři roky, aby předešlo tomu, že nastane tato krize, nebo aby se snažilo aspoň zmírnit její průběh? Já se domnívám, že ten problém je identifikovaný už dostatečně dlouho na to, abychom mohli tady už dnes nejenom řešit to, že posouváme zase nějakou budoucí krizi do dalšího roku a že si zase budeme slibovat nějakou systémovou velkou novelu, která ten problém už jednou provždy konečně vyřeší. To slýcháme už několik let.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Maxová a její faktická poznámka. Prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji. Já bych chtěla reagovat na nedostatek lékařů v lékařské posudkové službě, protože naše paní ministryně Němcová zavedla krizové řízení 1. 2. 2018 díky tomu, že tam bylo několik tisíc nedodělků po lhůtě, což je samozřejmě nepřípustné. A díky správné finanční motivaci se podařilo tyto nedodělky zlikvidovat. A v současné době, pokud lidé, kteří se zabývají lékařskou posudkovou službou, mají správné informace, tak je ta, že lékaři posudkové služby v podstatě teď stíhají všechno posuzovat. Dokonce se stalo, že i odborné asistentky posudkových lékařů, které byly nabrány na posílení, aby tato agenda byla rychleji vyřizována, jim není stanovena norma, protože ony nemají co dělat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP