(17.20 hodin)

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pan Stanjura tady - já jsem chtěl taky trošičku tady pro dvě třetiny nových popsat tu situaci, která tady byla v tom minulém volebním období. 5. prosince 2014 se právě tenkrát hlasoval ten Hamáčkův kompromis. Mně v té souvislosti s těmi různými nápady nebo návrhy - i tady pan kolega Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího, zmiňoval, že bychom o tom tématu měli diskutovat - tak mě v této věci napadá určitá souvislost, nebo možnost využít zkušenosti, které mám já nebo řada z vás, kteří pracovali v nějakých zaměstnáních, s tím, že i v hornictví jsme měli odborové funkcionáře, kteří byli uvolněni pro svoji práci na čtyřleté období, což koresponduje tady s Poslaneckou sněmovnou. A byli odměňováni svým průměrným výdělkem, kterého dosahovali na předcházejícím pracovišti nebo před tím nástupem.

To znamená, mě z toho evokuje to, že jestli chceme do té Sněmovny získat úspěšné lidi, kteří na předcházejících pracovištích třeba vydělávali více jak v té Sněmovně, tak umožněme nebo diskutujme nad tím, abychom plat toho poslance udělali obdobně, jak je v tom zákoníku práce ošetřena mzda těch odborových funkcionářů. Jestli bude někdo studovat jedenáct let a dostane se přímo ze školy tady do Poslanecké sněmovny, tak dostane minimální mzdu. Jestli do té Poslanecké sněmovny přišel z úřadu práce, dostane jeho mzdu z úřadu práce. Jestli někdo byl úspěšný manažer, ano, vydělával-li podstatně více, než je tato částka, tak dejme strop tři, nebo strop, jak mají soudci. A umožníme, docílíme to, že si tady nebudeme závidět, jestli vydělává ten nebo onen, ale bude opravdu odměňován za to, co měl předtím. Už se dotyčnému nesníží životní úroveň. Nebo se mu razantně nezvýší životní úroveň, protože máme tady případy, že se mu razantně zvýší životní úroveň, ale nemůže chodit do hospody! Nemůže chodit do hospody, protože řekne, že je z těch Brd. Brd. Brd.

Takže prosím vás, zkusme o tom diskutovat. Já tady nebudu dneska, tady, jestli 2,5, 2,75. Pojďme diskutovat nad tímto tématem, kde by skutečně plat toho politika byl odvíjen z jeho předcházejícího platu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, mě tedy vyprovokoval ctěný kolega Hájek, k němuž bych nejprve zareagoval vaším prostřednictvím.

Patřím k těm lidem, kteří už hodně pamatují. Takhle to bylo do roku 1989, resp. do začátku roku 1990. A pak se najednou vidělo, že ti komunističtí funkcionáři, kteří zůstali sedět ve svých lavicích po kooptacích, berou náhrady za ředitele národních podniků. A ti, co přišli z kotelen a z podobných zaměstnání, berou náhrady za kotelny a podobná zaměstnání. Proto se řeklo - a je to tak všude na světě. Nevím o zemi, kde by se plat vysokých ústavních činitelů odvíjel od toho, jakým způsobem se tam ten člověk dostal. Možná že by to vyhovovalo některým magnátům, kteří tady dneska jsou, že by měli ty refundace v plné výši, ale pokládám to za velmi, velmi nešťastný nápad. Tak to první poznámka. Nevymýšlejme novinky. Občas můžou vést k velmi smutným koncům.

Druhá poznámka, kterou pokládám vlastně za mnohem smutnější. Tento návrh přece není ani návrhem vlády. Tento návrh je rozhodnutím předsedy vlády, jednoho jediného předsedy vlády, kterého jsme tady od voleb měli. Který má pocit, že politika jemu osobně nemá přinášet peníze z jeho platu. Já mu rozumím. Já být tak bohatý jako on, tak to také tak cítím. Ale nám sděluje, nesmí vám růst platy příliš rychle, protože se tady najednou sešel nárůst daný koeficientem a najednou sešel nárůst daný výrazným růstem platu ve veřejné sféře před dvěma lety, protože je to vždycky zpětně dva roky. A k tomuto předsedovi vlády se připojí nadšenci od Pirátů, kteří nám sem chodí s tezemi, jako že se bojí jít doma do hospody. A my všichni ostatní tady na to koukáme.

Pevně věřím, že budeme mít dostatek odvahy na to, abychom pro to ruce nezvedli. Pevně věřím. Uvidíme. Ujišťovali vás tady už mnozí moji kolegové, každý, kdo to udělal, jenom splakal nad výdělkem. Nic mu to nepřineslo a byl za to bit.

Přesto bych si ještě dovolil několik otázek na ministryni práce a sociálních věcí, která je předkladatelkou v tuto chvíli formálně toho návrhu. Když jsme projednávali návrh na ústavněprávním výboru a ptáme se - paní ministryně byla omluvena - ptáme se nižších úředníků, jak došli k částce 2,5. Pokládají ji za nějakým způsobem zdůvodněnou? Má to nějaký vztah k platu soudců? Má to nějaká vztah k platu náměstků? Má to nějaký vztah k jiným platům? Tak oni tak říkali no, to je politické rozhodnutí.

O tom dneska rozhodujeme. O politickém rozhodnutí, že se bojíme nárůstu platů. To je přece dnešní jediné rozhodnutí, do kterého nás natlačil premiér této země spolu s Piráty. Je to hezké, ale nevím, proč na to přistupujeme my jako zbytek.

Mě by zajímalo, jaké jsou vztahy. Má nejvyšší státní zástupce více než ministr spravedlnosti? Má většina náměstků více než jejich ministr? A to nepočítám odměny a další věci. Mají předsedové - Nejvyššího soudu, předseda Ústavního soudu více než premiér? Více než prezident republiky? Umí někdo tato čísla mi sdělit? A umí mi říct, jaká je v nich logika? Neumí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, panu poslanci Bendovi. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Nikoho nevidím, že by se hlásil, tak obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj? Ne, není. Takže můžeme přikročit k podrobné rozpravě, kterou zahajuji.

Do podrobné rozpravy se s přednostním právem hlásí pan místopředseda Okamura. A pan předseda Michálek má také přednostní právo. (Posl. Michálek se dohodl s posl. Okamurou, že mu dá přednost.) Dává přednost. Takže prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já se jenom přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 1417 a již jsem ho dostatečně zdůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Michálek přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu - sněmovní dokument 1523. Je to ta změna, pouze změna základu pro výpočet tak, aby se do budoucna ten růst odvíjel od růstu ekonomiky, nikoliv od růstu státního sektoru. Jak už jsem uvedl, ten dopad u poslanců a soudců by byl minimální. To je ošetřeno těmi koeficienty.

Dále se hlásím ke sněmovnímu dokumentu, kterým je návrh doprovodného usnesení, sněmovní dokument 1527, který se týká určení orgánu, který je příslušný k projednání záležitosti podle § 38 odst. 1 zákona 236/1995. Já jsem si vyžádal informaci. To jsou případy těch opakovaných absencí a snižování platů od Kanceláře Poslanecké sněmovny. Podle vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny se podle uvedeného ustanovení poslanci snižuje plat a paušální náhrady o polovinu, nebo v plné výši tehdy, jestliže se bez řádné omluvy nezúčastnil dvou, resp. čtyř jednacích dnů Poslanecké sněmovny nebo jejích orgánů. O důvodech ztráty nároku má rozhodovat orgán Poslanecké sněmovny pověřený Sněmovnou.

Podle informací z legislativního odboru KPS byl ve Sněmovně v minulosti učiněn dvakrát pokus tento orgán určit. A teď mě pozorně poslouchejte. Poprvé předsedou Poslanecké sněmovny Milošem Zemanem v roce 1998 - to je pro kolegy z ČSSD. A podruhé předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou, cca v roce 2012. To je pro kolegy z ODS. Ani v jednom případě však Sněmovna příslušný návrh nepřijala. V současné době tedy není určen orgán Poslanecké sněmovny, který by rozhodoval o důvodech ztráty nároku poslance na plat a paušální náhrady v případech, které jsou uvedeny v § 38 odst. 1 zákona o platu.

Takže navrhuji v doprovodném usnesení bod I: Poslanecká sněmovna určuje mandátový a imunitní výbor jako orgán rozhodujících o důvodech ztráty nároku podle § 38 odst. 1 zákona atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP