(16.50 hodin)
(pokračuje Pávek)

A směrem k těm, kteří si myslí, že jim to ještě nějakým způsobem pomůže u voličů. Mohu vás ujistit, že ani historicky snížení nebo zamražení platů politiků nikdy nevedlo k žádnému politickému zisku. Nikdy! A když budeme postupovat tímto způsobem, pro mě v podstatě prolhaným způsobem, jako až moc už, tak jsme v politice, ale až prolhaným způsobem, tak nám ti lidi neuvěří, ani kdybychom sem ty peníze nosili. I kdybychom si snížili plat na nulu a dohodli jsme se, že sem z jiných příjmů budeme donášet peníze, tak stejně nám neuvěří.

Takže vážené kolegyně a vážení kolegové, já tady stojím, možná jako jediný v tomto sále, a říkám - ano, já chci přidat. Já chci přidat, protože všude jinde, ve všech ostatních oblastech, jsme přidali a přidáváme dál a je to zasloužené, je to dobré. A tady už několik let jsou zmraženy růsty platů a mně to přijde nepřirozené, mně to přijde zvrácené. Takže přirozené automaticky navyšované příjmy si zaslouží určitě i politici, a dokonce i my, poslanci.

Já vám děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Pávkovi za jeho vystoupení v rozpravě a mám další faktické poznámky, a to pana kolegy Benešíka, Richterové, Ferjenčíka a Bláhy. (Velký rozruch v sále.) První tedy pan kolega Ondřej Benešík.

Prosím o klid! Pane poslanče, ještě chviličku posečkejte. Já počkám, až se situace ve sněmovně uklidní a budete mít dostatečný klid na vaše vystoupení... Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, já jsem vůbec nechtěl do této diskuse zasahovat, ale přece jenom si myslím, že je tady jeden fenomén, který má souvislost s tím, co probíráme, a sice kumulace funkcí. My tady máme určitě několik kolegů a kolegyň, kteří takzvaně na plný úvazek pracují ve dvou, někdy i ve třech funkcích. Jinými slovy pobírají plnou odměnu, laicky řečeno plat, za výkon dvou tří funkcí, které mají být na 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Rozhodl tak volič. Velmi často tak rozhodl volič, oni to zvládají, tvrdí o sobě, že to zvládají, je to v pořádku, je to jejich věc.

Ale já bych chtěl vyzvat ty kolegy, kteří podpoří toto snížení poslaneckých platů a mají dva nebo tři platy z veřejných peněz, aby udělali to, co jsem udělal já, když jsem byl poslancem a jeden rok ještě starostou. Já jsem sám navrhl, abych byl neuvolněný, abych tu funkci mohl vykonávat, ale za tu funkci starosty jsem si navrhl odměnu nula. Udělejte to a bude všechno v pořádku. Já si myslím, že ti z vás, kteří budou podporovat tento návrh, ale mají ze státního rozpočtu další dva platy nebo jeden plat, by toto měli udělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní paní poslankyně Richterová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jenom velice rychle. Je naprosto normální, že tady tuhle věc diskutujeme. Platy politiků jsou normální politikum. Je to hledání rovnováhy mezi tím, co je náležité za tuhle práci, kterou děláme, co je přijatelné, abychom se neodtrhli a zároveň aby se kompenzovalo třeba to, že přerušíme nějaké své kariéry, nějaké odborné působení, že vlastně může být v některých profesích i velice obtížné se vrátit. Tohle jsou všechno věci na miskách vah.

Já bych jenom ráda zdůraznila, že je naprosto v pořádku, že se o tom tady otevřeně bavíme, že to není žádné sebemrskačství, ale normální diskuse, a že jsme právě proto zdůrazňovali v Pirátech, že je dobré navázat naše platy, nějaké ty koeficienty na to, jak se celkově daří ekonomice, aby skutečně, jak tady říkal pan kolega Pávek, že chce přidat, tak v okamžiku, kdy třeba i díky kvalitě veřejné správy, když poroste výkonnost ekonomiky, tak porostou i odměny politiků, a naopak, když se dařit nebude, třeba proto, že naše státní správa skutečně nevzkvétá, tak to pocítíme velmi osobně. Ještě jednou, je to normální politická záležitost, je to hledání rovnováhy. Děkuji. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Bláha, připraví se kolega Ferjenčík, také s faktickou poznámkou. A opět, než dám kolegu Bláhovi slovo, požádám Sněmovnu o klid! Prosím tedy tentokrát opravdu pravý roh, aby se zklidnil. Každý poslanec má své místo, takže se prosím usaďte na svá místa a nechte jednotlivé kolegy slušně vystupovat. Nemyslím si, že na to musím upozorňovat po každém vystoupení. Jestli chcete někdo přestávku, tak prosím, předsedové klubů o ni mohou požádat. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu opravdu krátký. Já bych navrhoval v rámci toho, aby tady nezaznívaly různé populistické návrhy a předešli jsme téhle debatě, která, nevím, jestli trvá hodinu, možná že i déle, a vlastně nikdo nechtěl ani vystupovat, a pořád všichni vystupujeme, tak že bychom mohli třeba udělat to, že na začátku volebního období řekneme, že po celé volební období ten plat bude stále stejný. To znamená, že po celé volební období, ty čtyři roky, bude 100 tis., 200, 300. (Úsměv v sále.) Není důležitá částka, ale my se pak nebudeme dohadovat o tom, jestli to máme navázat napravo, nebo nalevo, jestli tenhle návrh je ještě takhle populistický, nebo takhle populistický, kdo má jaký auto nebo jakou kravatu nebo peněženku. Takže za mě, možná že bychom to mohli zjednodušit a říct ano, po celé volební období je plat poslance takovýto. A víc se o tom nebudeme bavit. Budeme vědět, že jdeme za těchto podmínek do práce jako ten normální dělník, který jde taky za nějakých podmínek do práce. A bude vyřízeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan kolega Benešík také s faktickou poznámkou. A opět žádám o klid, kolegové a kolegyně. Pane poslanče, ještě posečkejte. Tentokrát levá část sněmovny... Tak. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom velmi stručně reagovat na kolegu Pávka. Chtěl jsem říct, že v celé té státní správě a naštěstí i soukromé sféře se přidává, ale nikde se nepřidává 20 %. A některým z nás přišlo, že není adekvátní, abychom přidávali učitelům 15 a jiným profesím ve státě méně, a sami si zvedli platy o 20 %. A proto vláda předložila ten návrh a proto my jsme ho pomohli dostat na pořad schůze a proto se tady o něm, doufám, bude hlasovat.

Jinak ten automat tam samozřejmě zůstává, takže pokud nám to všem v budoucnu přijde adekvátní, tak není potřeba v tom dělat žádné změny, na rozdíl třeba od návrhu kolegy Okamury, který by po třech letech tu debatu vyvolal znovu. Ten automat tam je. Ale každopádně nám vadilo to skokové navýšení platů politiků o 20 %. To je důvod, proč máme tenhle zákon na stole.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Nyní pan kolega Benešík, potom pan poslanec Jelínek, poté pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Sklenák. Všichni s faktickými poznámkami. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP