(16.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo a jenom stručnou odpověď panu poslanci Michálkovi. Pochopil jsem podstatu toho návrhu, ale odmítám tomu říkat systémová změna. Hovořím o systému odměňování, platu představitelů státní moci, tzn. poslanců, senátorů, ministrů, soudců, a pojďme se tedy bavit o tom, zda ten systém takový má být, nebo ne. A podle jakého parametru - to není systémová změna, to je parametrická změna - podle jakého parametru se potom ten automat má odvíjet, to už je čistě technická věc, to je věcí dohody. A pojďme se o tom bavit, ale nesnažme se teď do stávajícího systému udělat zvláštní režim pro určitou část představitelů státní moc a pro tu druhou ne. To je absurdní.

Koneckonců já s vámi zcela souhlasím prostřednictvím pana předsedajícího, že soudci mají garantovanou z Ústavy nezávislost a patří mezi ty, kdo na tom trvá, ale nikde jsem si nepřečetl, že by tomu tak nebylo u poslanců a senátorů. Tedy nevím, jestli to mají nějak vnitřní normou upraveno v pirátském klubu, ale jinak my všichni trváme na tom, že naše rozhodování je nezávislé podle našeho vědomí a svědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce panu kolegovi Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan Vlastimil Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Mnohokrát děkuji. Doufám, že jsem se strefil do toho, co je faktická poznámka. To znamená, jenom abych to pochopil správně, my v podstatě chceme oddělit způsob, jakým by se - pokud beru ten návrh kolegy Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího, tak, jak já ho chápu - my chceme oddělit to, jakým způsobem se budou strukturovat a vypočítávat platy soudců a státních zástupců a jakým způsobem se budou vypočítávat platy poslanců a senátorů. Jedním způsobem, ten, který je teď, se budou vypočítávat platy soudců a státních zástupců a podle současné ekonomické situace nebo čehosi - teď to nesnižuji, jenom jsem to úplně nezachytil - se budou vypočítávat platy poslanců a senátorů. Jenom jsem se chtěl ujistit, že jsem to správně pochopil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Válkovi a pan kolega Michálek se také hlásí k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Budu reagovat tedy pouze fakticky na předřečníka. Jde o ustanovení § 3, kde v odstavci 3 se navrhuje upravit tu základnu, která je společná jak pro poslance, tak pro soudce. Nedochází tam k odlišení dvou různých režimů. Dochází tam k tomu, že tam bude znít věta: Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,54násobek a pro soudce 3,06násobek průměrné normální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

Vyvíjí se to od základu, kterým je průměrná mzda v národním hospodářství, pak jsou tam koeficienty: jeden pro soudce, jeden jako základ pro politiky. A je potřeba přihlédnout k tomu, že ti politici mají potom ještě ty další koeficienty, kterými se to násobí, takže ve výsledku tato změna, kterou navrhujeme, vzhledem k úpravě těch koeficientů, zachovává absolutní výši. Ta změna je opravdu pouze ohledně výše základu, nikoliv ohledně absolutní výše platu, je to i potom v důvodové zprávě k tomu návrhu, sněmovní dokument 1523.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Válek také ještě jednu faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Prostřednictvím pana předsedajícího, děkuji za vysvětlení. Teď je mi to jasné. A jenom jestli mi něco neuniká, protože už jednou došlo k tomu snížení, jestli jsem to správně zachytil v té debatě, a soudci se odvolali. To znamená, nehrozí riziko, že se bude opakovat ta situace, která byla, že zase budou soudy řešit nějaké odvolání? Jenom to bych chtěl vědět, jestli to správně chápu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To nemůžeme asi vyloučit, protože každý má svobodnou vůli se obrátit na soudy v České republice včetně Ústavního soudu. Ale pan kolega Michálek se hlásí ještě k faktické poznámce, potom paní kolegyně Válková. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Rád to osvětlím, děkuji za tento prostor, ale dohodnuti jsme nebyli. Jde tam o to, že u těch soudců se zvyšuje koeficient na 3,06násobek, dneska je tam 3 a v dopadu na absolutní výši toho základu to vychází 84 225 a 84 958, ten základ, takže je to o pár stovek vyšší, ale je to nastaveno tak, aby v rámci zaokrouhlení ten plat u soudce zůstal v absolutní výši stejný. Jediná věc, která se mění, je, že do budoucna, až budou růst platy, tak se to bude určovat z celé ekonomiky, nikoliv pouze ze státního sektoru, z nepodnikatelského sektoru, jak říká zákon přímo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní kolegyně Válková s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Ono je to vždycky, milý pane kolego, vaším prostřednictvím, riziko v rámci dvou minut vysvětlit něco, co samozřejmě by vyžadovalo podrobnější výklad. Ale tady byly dva důvody, dvě příčiny, proč soudci žalovali. Ta, o které já jsem hovořila, byla trochu odlišná od té, o které hovořil pan poslanec Kalousek, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Já jsem hovořila o té, která byla generována údajně, nebo skutečně chybným výpočtem a postupně se kumulovala a žádný ministr spravedlnosti neměl odvahu vrátit ten rozdíl, který se mezitím dostal do těch velmi vysokých čísel, soudcům a státním zástupcům, protože by jinak za to politicky velmi zaplatil.

A pokud jde o tu druhou změnu, to byl nález Ústavního soudu, ten byl samozřejmě zaměřen na něco jiného a to by se opakovat nemělo, protože v současné době nejde o to, že by soudci byli v tom svém legitimním očekávání zkráceni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Válkové za dodržení času k faktické poznámce. A nyní tedy přistoupíme k vystoupení pana poslance Petra Pávka. Pane poslanče, ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Pavel Bělobrádek od 18 hodin do konce jednacího dne našeho jednání. A nyní máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdá se, že je výhodou být nahlášen jako jediný do obecné rozpravy, neboť množství předřečníků vyčerpalo většinu věcných argumentů, zejména tedy poukážu na vystoupen kolegy Kalouska, který provedl místo mne ten exkurz do minulosti a vysvětlil, že se jedná o automat, který měl skutečně zabránit politikům v tom, aby sami sobě rozhodovali o platech.

Potom bych poukázal tady prostřednictvím pana předsedajícího na vystoupení paní kolegyně Válkové, která vysvětlila velmi věcně a správně, k čemu došlo potom při těch žalobách ze strany justice nebo justičních orgánů, ať už soudců, nebo státních zástupců, a znovu došlo k tomu, že to zasahování ze strany nás politiků do platové oblasti je v podstatě nepřípustné.

Budu mluvit sám za sebe, nebudu mluvit za klub nebo za ostatní kolegy ze Starostů a nezávislých, ale chtěl bych tady vyjádřit své rozpoložení. Cítím se velmi trapně, musím přiznat, při těch debatách, které jsou zde vedeny, a nehodlám ani příliš reagovat na výrony populismu a pokrytectví, ke kterému dochází tady v sále, a nehodlám ani dál živit tu závist, kterou některé návrhy mají probudit v těch lidech, kteří jsou mimo tento sál.

V zásadě je to ale tak, že speciálně poslanci, nejenom politici obecně, ale speciálně poslanci trpí velkou nedůvěrou ze strany občanů v této zemi. Vy víte, že poslanec, potažmo vylepšený politik, je opravdu velmi nedůvěryhodný. Nedivím se. Musím říct, že při takovéto diskusi občana na ulici velmi dobře chápu, protože na ulici je deset milionů obyvatel, od nově narozených až po nejstarší, v různých sociálních situacích a ti všichni chtějí přidat. Ti všichni chtějí přidat. Naprosto přirozeně. Každý zaměstnanec oceňuje svoji práci, věří, že ji odvádí dobře, a chce od svého zaměstnavatele přidat. Každý podnikatel, kterému se daří, chce ve svém podnikání udržet větší zisk. Každé mimino chce víc mléka a každý důchodce chce vyšší penzi. To je naprosto přirozené. A debata o tom, že si za svou práci tady budeme snižovat náš plat, je natolik pokrytecká, že nemůže, nemůže působit důvěryhodně. A já vím, že tady ta debata v minulých obdobích byla několikrát zvednuta.***
Přihlásit/registrovat se do ISP