(16.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Rád bych tedy uzavřel tuhle diskusi tím, že poslanecký klub TOP 09 - a říkám to jako člověk, který kdysi zcela vědomě snížil platy ústavních činitelů o 20 %, a nedělalo mi to dobře. Ale byla výjimečná situace, krize a věřil jsem, že je to správné rozhodnutí. Ale dnes poslanecký klub TOP 09 nevidí jediný důvod, proč bychom si měli opět rozhodovat o svých platech na základě jakéhokoli návrhu. A už vůbec nevidím jediný důvod, proč bychom měli odmítnout onu argumentaci moci soudní, na kterou jsme tenkrát přistoupili, že ty platy se mají vyvíjet společně. To má hluboký smysl. Vládní návrh se týká pouze politiků - a ty dva tisíce soudců co? To je duch boží vznášející se nad vodami? Ne, to jsou stejní představitelé státní moci jako my. Těch se ten návrh netýká.

Já to chápu, je to prostě dáno z té zkušenosti, že oni si to vysoudili, a tak by si to nepochybně vysoudili znovu, protože nález Ústavního soudu o legitimním očekávání tady je. Ale to legitimní očekávání mají všichni, nejenom ti, kteří berou ty platy, ale celá ta veřejnost, která prostě tady ví, že existuje nějaké legitimní očekávání vývoje odměn představitelů státní moci. Akorát že se vždycky najde nějaký chytrák ať už na Ministerstvu práce a sociálních věcí, nebo v pirátském klubu, nebo v klubu SPD, který zase chce vznášet do toho automatu, který tady je a platí, který do toho automatu chce vnášet nějakou lidovou tvořivost. A přitom si ještě povídat, jestli chodí pěšky, nebo jezdí v superbu nebo v porsche.

My z tohohle systémového důvodu nemůžeme podpořit žádný z těch návrhů, který leží na stole. Chci deklarovat, že jsme připraveni diskutovat o možné změně celého systému. Dobře, jestli ten systém nevyhovuje, tak si o něm pojďme povídat, pojďme si o něm povídat i s těmi druhými představiteli státní moci. Pojďme skutečně diskutovat o tom, jestli platy soudců a platy senátorů a poslanců nemají být od sebe odděleny. Jestli tam nemají být jiná měřítka. Pojďme si klidně říct, na jakých parametrech má ten systém být postaven. Ale systém, prosím pěkně! Populisticky do stávajícího automatického systému vnášet parametrické změny je nesystémové, špatné, nic to nevyřeší a je to never ending story. Nedělejme to!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi, který vystoupil. Nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve paní poslankyně Helena Válková, poté pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, pokud to nezvládnu v rámci dvou minut, tak se přihlásím ještě do diskuse.

Za prvé. Já jsem to jako ministryně spravedlnosti, toto oddělení platů soudců a státních zástupců, na ně bychom také neměli zapomenout, odnesla doslova a do písmene, protože jsem musela přesvědčit tehdejší vládu v roce 2014, 2015, začátkem, aby vyplatila soudcům určitou kompenzaci. Protože tady nebyl jenom nález Ústavního soudu, ale tady byly i hromadné žaloby soudců, kteří se domáhali... špatně, chtěla jsem teď říct údajně, doteď nevím, ale vycházím z toho konečného rozhodnutí, že to byl špatný výpočet, který statistický úřad částečně dal k dispozici pro výpočet jejich odměňování, a my jsme museli zaplatit, nemýlím-li, se asi čtyři miliardy místo těch žalovaných asi osmi miliard. Teď střílím trochu od boku, možná že tam nějaká miliarda byla navíc nebo míň. Čili jednoznačně je oddělování, zamražování, jakékoli zásahy živelné povahy, byť vedeny nejlepšími úmysly - byla třeba výjimečná situace, jak řekl můj předřečník pan předseda Kalousek vaším prostřednictvím, pane místopředsedo - cestou do pekla. Takže v tomto směru s ním souhlasím. Pojďme diskutovat tedy o oddělení odměňování představitelů, resp. zástupců justice, soudců a státních zástupců od politiků. Ale jsme v jednom systému s ústavními činiteli, s justicí a máme zvláštní režim. A ten důvod je skutečně populistický. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jakuba Michálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já oceňuji rétorické schopnosti pana poslance Kalouska, ale domnívám se, že mu uniká podstata té věci. My navrhujeme, aby se platy poslanců odvíjely od růstu ekonomiky. To není žádné politické rozhodnutí. Jestli vy máte někde v klubu TOP 09 se šesti poslanci tlačítko, kterým ovlivňujete růst ekonomiky, já vás velmi rád navštívím a podíváme se na to, jak to politicky můžeme naboostovat tak, aby česká ekonomika rostla 20 % a i naše platy se zvýšily o 20 %. Ale tak jak to navrhujeme my, to opravdu má být tak, že to nebude politické rozhodnutí, bude to podle růstu ekonomiky. Naopak dnes to je tak, že to je politické rozhodnutí. Protože když vláda se rozhodne a změní tabulky a zvýší platy učitelům, zvýší platy v různých sektorech, v sociálních službách, tak díky tomu vzrostou platy v nepodnikatelském sektoru a díky tomu rostou platy politiků. To je fakt.

A teď ještě jedna poznámka, a to k té moci soudní. Mezi soudní mocí a Parlamentem, poslanci a senátory, je jeden zásadní rozdíl. A to že soudci mají Ústavou garantovanou nezávislost. A je to tak v řadě ústav států na celé zeměkouli. Když se podíváte do americké ústavy, tak je tam explicitně garantováno, že soudcům nesmí klesat plat během jejich volebního období. Že zákonodárce nesmí tlačit na soudní moc tím, že jí snižuje plat. A tahle zásada se tuším promítla i do rozhodování Ústavního soudu. Čili snížit jednorázově platy soudců bylo špatně. Ale pokud bychom se do budoucna rozhodli, že se jejich platy mají odvíjet od ekonomiky s tím, že nebudou klesat, pokud ekonomika bude klesat, tak to je věc, která by byla v naprostém souladu s rozhodnutím Ústavního soudu. V naprostém souladu s rozhodnutím Ústavního soudu, aby se respektovala pravidla, která vytyčil.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, prosím. Máte faktickou? Vy jste taky s faktickou, dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Návrh na to, aby se platy ústavních činitelů odvíjely od vývoje ekonomiky, je návrh KSČM z roku 1998. Přednášel ho tenkrát myslím Svatomír Recman. A já s tím absolutně souhlasím. Ale nesouhlasím s tím, abychom oddělili platy politiků a soudců, protože to není možné. Americký systém je jiný, tam nejsou soudci jmenováni na doživotí, a tím pádem to jedno volební období nelze slučovat s obdobím soudců, kteří jsou jmenováni na dobu neurčitou až do doby dožití věku 70 let. Každý politik má volební období čtyřleté, resp. šestileté v Senátu, kdežto soudci, když budou jmenováni ve svých 30 letech, protože pan prezident Klaus si to nepřál, aby to bylo dříve, a začalo se tím docela výrazně argumentovat, a ta tříletá lhůta u justičních čekatelů se většinou protáhne právě o to, než ministr spravedlnosti to učiní (nesrozumitelné), tak v podstatě na 40 let byste stanovovali neměnnost platů soudců. To je nesmysl! V tomto ohledu musím souhlasit s kolegou Kalouskem, že v našem systému parlamentní demokracie oddělit ty moci i tím, že je bude odlišně financovat, je nesmysl. Ale souhlasím s tím, protože to byl návrh KSČM z roku 1998, aby se to odvíjelo od průměrného platu v ekonomice, protože to je opravdový signál pro společnost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP