(15.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem myslím odůvodnila svůj návrh dostatečně, takže se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem vložila do systému pod číslem 1526. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní pan poslanec Jiří Dolejš v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému pod číslem jedna pět dva nula, nebo chcete-li patnáct set dvacet, s tím, že opravdu zevrubné zdůvodnění je v přiloženém textu. Pro vaši orientaci, týká se to drobné úpravy spotřební daně, kterou řeší nekonfliktně vládní návrh tisku číslo 206. Možná si vzpomenete, minulý týden, když jsme tady měli tisk číslo 206, že se tady vedly debaty, zda se nám ho podaří v těch lhůtách legislativně zvládnout. A protože tato drobnost je tam plánována s účinností k 15. únoru příštího roku, tak po konzultaci i s Ministerstvem financí jsem si dovolil tuto věc načíst do tohoto tisku.

Toť vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Nyní pan poslanec Vlastimil Válek v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já myslím, že jsem zdůvodnil dostatečně jasně a srozumitelně ten svůj drobný, ale podle mého názoru důležitý pozměňovací návrh, který jsem načetl do systému pod číslem 6812. Takže ještě jednou: rozšíření o tři slova: "a révy vinné". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Válkovi. Nyní pan poslanec Josef Kott v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo. Já bych se přihlásil k tomu, co jsem řekl v obecné rozpravě, a dovolil bych si navrhnout zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, mám poznamenáno. Mám tady poznámku od pana místopředsedy Okamury, že paní kolegyně Nevludová se také hlásila do rozpravy a pan kolega Jurečka se přihlásil do podrobné rozpravy. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Ano, děkuji. Já si dovolím se přihlásit jenom k tomu, co jsem přečetla, a to bylo usnesení rozpočtového výboru ze 13. schůze ze dne 10. října 2018, kdy rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tento komplexní pozměňovací návrh bez připomínek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, tak to bylo potřeba přečíst v rozpravě. Nyní pan kolega Marian Jurečka a kolega Válek se hlásí ještě jednou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Taktéž děkuji. Já se chci tady jako poslanec i jako zpravodaj tohoto tisku v zemědělském výboru přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem tady prezentoval v rámci obecné rozpravy, který byl načten a vlastně je obsahem usnesení zemědělského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Takže máme oba výbory pokryté. Prosím, pan poslanec Válek v rozpravě.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se nesmírně omlouvám. V životě by mě nenapadlo, že jako starý muž se dočkám toho, že při premiéře selžu. Selhal jsem, přečetl jsem špatné číslo. Tak pro záznam, návrh byl načten pod číslem 1515, tisíc pět set patnáct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, takže oprava bude zaznamenána. Tím jsme vyčerpali i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu mohu ukončit. V podrobné rozpravě, ale i v rozpravě obecné padl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů podle § 95 odst. 1. To je věc, kterou musíme hlasovat nyní. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtení budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 146, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 122 pro 83, proti 20. Návrh byl přijat.

 

To je jediný návrh, který byl hlasovatelný ve druhém čtení, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní poslankyni Nevludové, děkuji panu poslanci Kováčikovi a končím bod číslo 6.

 

Děkuji a můžeme pokračovat, a to bodem číslo

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 167/ - druhé čtení

Konstatuji, že u stolku zpravodajů zaujme své místo paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, a požádám, aby byli připraveni pan poslanec Jan Volný jako zpravodaj rozpočtového výboru, který je u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem garančního výboru, a pan poslanec Marek Benda, který je zpravodajem ústavněprávního výboru, který také projednával tento návrh. (Hluk v jednacím sále.)

Nyní už mohu požádat paní ministryni práce a sociálních věcí, aby z pověření vlády návrh uvedla. Ale neučiním tak, protože je tady nadměrný hluk. Požádám sněmovnu o klid, debaty vedené na jiné téma aby byly převedeny do předsálí... Tak já ještě počkám. Chápu, že vás předchozí bod jistě přivedl k řadě diskusí. Začnu odprava tentokrát, kde je hluk větší, přes střed až doleva. Paní Maláčová je jistě připravena, ale nemohu jí dát slovo, protože by ji nebylo slyšet. Potřebuje některý klub přestávku na poradu klubu? Tak ještě chvilku. (Vyčkává se na snížení hluku v jednacím sále.) Myslím to opravdu vážně. Pokud debatujete jiné téma, než je zákon číslo 236/1995 Sb., opravdu v předsálí. Děkuji vám.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane předsedající, účelem vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, je zmírnit nárůst výše platových základen představitelů státní moci. Ten je zapříčiněn nejen průběžným růstem průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, ale také postupným zvyšováním násobku průměrné mzdy používaného za účelem stanovení platové základny představitelů státní moci na základě ustanovení § 3a v zákoně číslo 236/1995 Sb.

Jak jistě víte, návrh novely zákona má do budoucna stabilizovat výši násobku pro výpočet platové základny představitelů státní moci na hodnotě 2,5, která je platná pro kalendářní rok 2018, aby nedošlo ke skokovému navýšení násobku platové základny představitelů státní moci, a to na plánovaný 2,75násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře.

Dalším účelem novely zákona je uvést právní úpravu do souladu s nálezem Nejvyššího soudu České republiky, podle kterého se v praxi postupuje již od roku 2015. Navrhuje se tedy upřesnit, že pro účely výpočtu platových základen se má použít údaj o průměrné nominální měsíční mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v nepodnikatelské sféře, nikoliv o průměrné nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře.

Ústavněprávní výbor i rozpočtový výbor na svých jednáních dne 10. října tohoto roku doporučili Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh schválila beze změn.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a konstatuji, že v prvém čtení jsme přikázali tento návrh k projednání v rozpočtovém výboru jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky číslo 167/1 až 167/3.

Nejdříve tedy pan zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Jan Volný. Požádám ho o informaci o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP