(15.00 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Dále jsou tam obrovské změny třeba ve věci kurzovních lístků a poplatků. Rušíme možnost mít dva paralelní kurzovní lístky a rušíme možnost mít poplatky za tu transakci, což mimochodem jsou jednotlivé případy, kdy třeba poplatek deset korun za transakci měl nějaké opodstatnění. My jim tady dost výrazně ztěžujeme život v těchto věcech. Podle mne z dobrých důvodů je to odůvodněné, ale současně mi přijde naprosto namístě jim alespoň od nějaké byrokracie ulevit. A tady skutečně si neumím představit ten případ, kdy ten člověk nezvládne si řádně přečíst kurzovní lístek, absolvuje tu transakci a současně to nedokáže stornovat, a že by někoho takového odradily ty předsmluvní informace, mi přijde zcela virtuální problém.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám ještě jednu faktickou poznámku, pane poslanče, moment. S faktickou poznámkou pane poslanec Vít Rakušan. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vít Rakušan: Ještě jednou promluvím k danému tématu, budu mlčet navždy, poté už budu jenom hlasovat. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu předřečníkovi. Základem mé úvahy je to, že pokud jsou dány do ruky předsmluvní informace, ten turista se s nimi seznámí, je to turista, který umí číst, je gramotný, tak už v té chvíli zjistí, že se ocitnul ve směnárně, kde ten kurz jako takový je nevýhodný. A v té chvíli se naopak předejde tomu, aby docházelo k institutu, který vy říkáte, že je zatěžující, přichází posléze a přichází jako ten opravný prostředek, a to je reklamace. Znovu říkám, jsou to záležitosti, prostřednictvím pana předsedajícího vážený pane kolego, které jsou prostě konzultovány i s odbornými místy, a skutečně mám strach, že v rámci nějakého zjednodušení, o kterém hovoříte, prostřednictvím pana předsedajícího, skutečně rušíme instrument, který byl funkční a je funkční.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji i za dodržení času a nyní tedy do všeobecné rozpravy pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Vystoupil jsem k tomu, že nemá cenu opakovat ten obsah, to už jsme si tady řekli při tom prvním čtení. Chtěl jsem se tady přihlásit, a konkrétně potom řeknu s jakým číslem, k pozměňovacímu návrhu, už jsem to odůvodňoval na začátku, kde bych rád rozšířil to dvouhodinové storno na tři hodiny, a to z toho důvodu, zejména v momentě, kdy k té směně dochází těsně před koncem pracovní doby a před zavírací dobou a v té chvíli ten klient v momentu, kdy zjistí, že má ten nevýhodný kurz, pak druhý den už má samozřejmě úměrně tomu méně času. Mně přijde, že ty tři hodiny jsou vhodná doba vzhledem k zejména tedy rozměrům a vzdálenostem v Praze.

Nicméně když už jsem tady u mikrofonu, tak budu reagovat ještě na svého předřečníka, rozšířím to, co říkal kolega Ferjenčík, to jest, on tady vlastně volá po duplicitním opatření, protože to mělo smysl předtím. V momentě, kdy tady dneska existuje možnost storna, ani bych to nenazval jako reklamaci, ale storna, tak v té chvíli opatření, po kterém voláte, pane kolego, je zbytečné, je zbytné, protože ten člověk se dočte na tom lístku, že má možnost do dvou, případně, když projdete můj pozměňovací návrh, do tří hodin tu směnu stornovat, a tudíž ta slabší strana je informována, myslím si, zcela dokonale. To znamená, že tam zase nedává skutečně smysl, abychom tady zaváděli institut a instrument storna a zároveň ještě dále administrativně zatěžovali ty směnárny. Tam to skutečně smysl opravdu nedává, věřte mi.

Shrnul bych to. V podrobné rozpravě potom načtu číslo, pod kterým najdete ten pozměňovací návrh, prodlužující dobu storna ze dvou na tři hodiny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Asi ještě přečtu tady dvě omluvy. Pan poslanec Radim Fiala se omlouvá do konce jednacího dne od začátku z pracovních důvodů a paní poslankyně Věra Adámková se omlouvá mezi 15. a 16. hodinou z pracovních důvodů dnes.

A nyní tedy se rozhlédnu, zdali má někdo ještě zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně financí, pan zpravodaj - máte zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě? Ano, prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Jenom velice ve stručnosti zareaguji. Chtěl bych ocenit to, že tento zákon má podporu i u opozice. To velmi oceňuji, protože si myslím, že skutečně řeší velké problémy, a zejména problémy v Praze. Myslím si, nechci už vůbec připomínat to, že tato novela je komplexní z dílny Ministerstva financí, to je zbytečné, to jsme si tady řekli a nechci skutečně tady znovu to vytahovat a vyzdvihovat, ale jsem ráda, že se i počkalo, zase to zpoždění nebylo tak velké. My jsme na té novele pracovali velmi usilovně a velmi jsme se snažili ji předložit rychle, proto je tady tak brzo.

Jenom bych možná k té poznámce pana poslance Rakušana. Kdyby ty předsmluvní instrumenty - my je tam dneska máme, a právě kdyby fungovaly, tak jsme dneska nemuseli projednávat tu novelu. A volá se tady, opakovaně to slýchám: snažte se odstranit byrokratickou zátěž, snažte se prostě zjednodušovat procesy. Tady bychom zasypali ty klienta zase dalšími papíry navíc, ve kterých se nevyznají, když to řeknu lidově. Myslím si, že právě tak, jak je to teď tam uvedeno v té novele, tak je to správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Zeptám se ještě, jestli pan zpravodaj závěrečné slovo. Nemáte zájem. Otevřu tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy, přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Tedy do podrobné rozpravy mám dva přihlášené. Nejprve požádám vystoupení pana poslance Víta Rakušana, prosím, pane poslanče - tři. Pana poslance Víta Rakušana.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, vážený pane předsedající. Můj pozměňovací návrh byl dostatečně zdůvodněn v obecné rozpravě, proto se pouze hlásím ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1267 jako ke svému pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Patrik Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Už jsem to také odůvodňoval a ten pozměňovací návrh prodlužující dobu storna ze dvou na tři hodiny najdete pod číslem 1318.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Rovněž souhlasím s tím směrem, kterým jde Ministerstvo financí v regulaci směnárníků, zejména těch nepoctivých, se kterými je problém v hlavním městě Praze, a také je to věc, na které jsme pracovali s Patrikem Nacherem. Pokud jde o tu lhůtu na výměnu, tak bych šel ještě o maličko dál. Myslím si, že v okamžiku, kdy někdo ve 14.00 hodin, kdy ten turista je okraden, tak by měl mít ještě do konce toho pracovního dne, do konce toho odpoledne, do nějakých 18.00 hodin, čas si ty peníze zpátky vyměnit. Já jsem u těch směnáren stál několikrát a byl jsem v kontaktu s těmi turisty a ti turisté často prostě přijdou po těch třech hodinách, nebo i později, po třech a půl hodině, takže mně by přišla rozumná polovina toho pracovního dne, což z osmi hodin jsou čtyři.

Proto načítám ještě drobný pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu kolegy Nachera k sněmovnímu dokumentu 1318, a to tak, že číslo tři se nahrazuje číslem čtyři.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pane poslanče, jsme v podrobné rozpravě u druhého čtení, takže vám dám slovo. Ano, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom navrhnu zkrácení na projednání ve výborech na sedm dní mezi druhým a čtením.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Pan poslanec Kubíček navrhuje návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Reflektuji váš návrh. Jestli je to všechno, tímto končím podrobnou rozpravu, táži se znova na závěrečná slova, jestli je zájem. Pan poslanec Ferjenčík, prosím, zpravodaj.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jen ještě jednou podpořit ten zákon a podpořit i ten návrh na zkrácení lhůty. Myslím si, že je velmi užitečný a že čím dříve bude chválen, tím lépe. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP