(14.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Než dorazí pan poslanec Bartošek k mikrofonu, tak omlouvám pana poslance Jiřího Maška dne 30. 10. z pracovních důvodů a také pana poslance Pavla Blažka v úterý 30. října z osobních důvodů.

Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu na program schůze Poslanecké sněmovny. Ten název bodu by byl Výroky předsedy zahraničního výboru v zahraničních misích a v zahraniční politice České republiky.

Chceme na plénu projednat výroky pana předsedy na adresu české armády a našich vojáků v zahraničních misích. Jsem přesvědčený, že to je natolik klíčové téma směrem k naší armádě a zahraniční politice, že bychom se tomu měli věnovat na plénu, protože není možné o naší armádě hovořit jako o vražedných komandech. V případě, že tento bod bude zařazen na program, tak navrhuji jeho pevné zařazení v pátek jako první bod, případně po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže v pátek 2. 11. po pevně zařazených bodech. Další v pořadí máme místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. Prosím, pane předsedo. Jako poslední se zatím přihlásil s návrhem na změnu pořadu schůze předseda poslaneckého klubu Piráti Jakub Michálek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu stručný. Já jsem avizoval na poradě politického grémia, že by bylo vhodné zařadit do této schůze ještě návrh prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, a to návrh na jmenování člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu, kterého volí Poslanecká sněmovna právě na návrh prezidenta. Ten návrh je předložen. Tak jako má pan prezident 40 dnů na rozmyšlení, tak i my bychom neměli tu změnu nějakým způsobem zdržovat. Navrhuji tedy, aby to proběhlo 14. 11. ve středu před polední přestávkou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A jako poslední pan poslanec předseda Pirátů Jakub Michálek... a potom ještě Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl změnu pořadí, a to tak, že se stávající bod 12 zařazuje za bod 9 programu schůze. Jde o náš návrh na zveřejňování smluv ČEZu, Českých drah a dalších státních a polostátních organizací, které dnes požívají výjimky, která byla schválena v minulém volebním období. Sněmovní tisk byl předložen a je evidován pod číslem 50, a přesto dosud neproběhlo druhé čtení. Nemyslím si, že by tam někdo chtěl v té části exhibovat. Místo toho tam máme zařazeny body, které jsou předtím ve druhém čtení, které mají pořadové číslo 170. Takže po těch obdobích, kdy ten sněmovní tisk byl blokován, by bylo načase, abychom se k němu dostali. Navrhuji tedy jeho zařazení za bod 9 hned po vládních návrzích.

Ostatně součástí programového prohlášení vlády bylo i to, že vláda přistoupí k revizi zákona o registru smluv. Původně tam explicitně dokonce u první vlády Andreje Babiše bylo uvedeno, že prosadí zveřejňování smluv ČEZu a Českých drah. Takže si myslím, že je správně, abychom se k tomu dostali. Tak jak je to navrženo nyní, se k tomu bohužel nedostaneme, protože ještě předtím bude diskuse k církevním restitucím, u které lze očekávat, že bude velmi velmi obsáhlá. A také se domnívám, že na ni úplně dobře nejsme připraveni. Ostatně paní ministryně financí uvedla v médiích, že má k dispozici analýzu ohledně církevních restitucí. My jsme zatím tu analýzu neviděli, takže se nemůžeme na tento bod kvalifikovaně připravit, a myslím si, že k těm církevním restitucím bychom se měli dostat až v okamžiku, kdy obdržíme relevantní podklady pro naše rozhodování. Do té doby by bylo dobré, kdybychom projednali ty návrhy zákonů, které už jsou tam zařazeny, včetně našeho návrhu.

Takže ještě jednou zopakuji pro pana předsedajícího, aby si to mohl poznamenat. Navrhuji bod 12 zařadit za bod 9. Pouze změna v programu... (Krátká odmlka. Předsedající: Děkuji.) Já jsem to nedořekl! (Předsedající: Prosím.) ... v pořadu druhých čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se vám omlouvám. Já jsem se přehmátl tlačítkem a vypnul jsem vás omylem, takže se na mě nezlobte. Změna zařazení bodu, bod 12 za bod 9. Chápu to dobře?

Dalšího vyzývám pana poslance Zbyňka Stanjuru, předsedu klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Včera jsme oslavili sto let výročí republiky a my jsme k tomu výročí přišli s jednou iniciativou. Předevčírem, děkuji za upřesnění a za radu. My jsme přišli před prázdninami s naší iniciativou, kterou jsme nazvali "velký právní úklid". My jsme ve dvou návrzích zákonů navrhli zrušení zbytečných právních předpisů plus souvisejících právních podzákonných norem a podobně. Je jich více než dvě stě. Vyzvali jsme v tom okamžiku vládu, aby se k tomu přidala. Kdo jiný než týmy legislativců, některá ministerstva by se k tomu mohla přidat. Bohužel ta skutečnost předčila naše pesimistické očekávání. Nejenže se vláda nepřipojila, dokonce dala negativní stanovisko. Zřejmě podle názoru vlády je dobré mít tyto zákony nadále v naší legislativě.

V pátek máme sice navržený blok třetích čtení, a když se podíváte na program, tak v pátek, kdy nemáme co projednávat v bloku třetích čtení, protože nebude ani jeden návrh zákona připraven na projednávání v pátek, tak mi dovolte, abychom ty dva body, to je bod 45, sněmovní tisk 189, a zákon 54, sněmovní tisk 213, abych to navrhl zařadit v pátek po bodech, které navrhla moje kolegyně Jana Černochová. Pokud neprojde, tak v úterý odpoledne po pevně zařazených bodech, případně po bodech, které byly navrženy po pevně zařazených bodech.

Z počátku tohoto volebního období se vládní strana chlubila tím, že projednáváme návrhy zákonů v tom pořadí, jak to bylo zadáno, a že to je velká změna proti tomu, jak to fungovalo v minulých volebních obdobích. Tak už jsme zpátky u tradice. Když se podíváte, jak jsou seřazeny - já tomu rozumím, organizační výbor, ale v tom má vládní většina také většinu - body jsou seřazeny tak, že jsou nejprve vládní návrhy zákonů a pak tam zůstávají viset několik měsíců poslanecké návrhy. Vzhledem k tomu, že tento můj návrh neblokuje projednávání žádných jiných návrhů zákonů ani ve třetím, ani ve druhém čtení, tak předpokládám a pevně doufám, že tyto naše návrhy podpoříte, a v pátek bychom se v prvních čteních těmto dvěma návrhům zákonů mohli věnovat. Případně příští úterý ve variabilním týdnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane předsedo, jenom si přeprověřím - bod 45 a bod 54. Super. Já děkuji. To byl asi poslední návrh na změnu pořadu schůze, takže přistoupíme k hlasování. Nejprve bychom hlasovali o návrzích z grémia.

 

Já jenom zopakuji, že z grémia se to týká tří bodů. Za prvé bod 3, sněmovní tisk 170, přístupnost internetových stránek, druhé čtení na úterý 13. 11. jako první bod, a body 115, sněmovní tisk 138, osobní údaje, třetí čtení, a 116, sněmovní tisk 139, osobní údaje, související zákon, třetí čtení zařadit pevně na středu 14. 11. jako první a druhý bod. Já se táži, zdali to můžeme hlasovat v jednom bloku. Jestli někdo protestuje? Je to z grémia. Neprotestuje nikdo.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 129 přihlášeno 172 poslanců, pro 166, proti nula. Výsledek: bylo přijato. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP