(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 20. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli mám informaci, že náhradní karta byla vydána dvěma poslancům. S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Jaroslav Dvořák a s náhradní kartou číslo 5 pan poslanec Valenta.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Vondráček Radek zahraniční cesta, Brzobohatá Andrea zdravotní důvody, Faltýnek Jaroslav pracovní důvody, Golasowská Pavla zdravotní důvody, Hanzel Tomáš od 15.30 do 16.30 pracovní důvody, Chovanec Milan zdravotní důvody, Kasal David zdravotní důvody, Kobza Jiří do 16 hodin pracovní důvody, Krutáková Jana zahraniční cesta, Kytýr Jaroslav zdravotní důvody, Maxová Radka do 16.30 pracovní důvody, Onderka Roman osobní důvody, Ožanová Zuzana pracovní důvody, Schwarzenberg Karel zdravotní důvody, Šafránková Lucie zdravotní důvody, Štolpa David pracovní důvody, Vácha František pracovní důvody, Vyzula Rostislav pracovní důvody.

Dále se omlouvají členové vlády: Babiš Andrej zahraniční cesta, Brabec Richard zdravotní důvody, Hamáček Jan osobní důvody, Nováková Marta zahraniční cesta, Petříček Tomáš pracovní důvody, Plaga Robert od 15 hodin pracovní důvody, Staněk Antonín zahraniční cesta, Ťok Dan zahraniční cesta. A to jsou zatím všechny omluvy, které jsem dostal.

Ještě dodávám, že s náhradní kartou číslo 8 mi nahlásil, že bude hlasovat pan poslanec Špičák.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdříve vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme za prvé, aby bod 3 - sněmovní tisk 170, přístupnost internetových stránek, druhé čtení - schváleného pořadu byl zařazen pevně na úterý 13. 11. jako první bod. Za druhé, aby bod 115 - sněmovní tisk 138, osobní údaje, třetí čtení - a bod 116 - sněmovní tisk 139, osobní údaje, související zákon, třetí čtení - schváleného pořadu byly zařazeny pevně na středu 14. 11. jako první a druhý bod.

Dnešní jednání bychom zahájili projednáváním bodu z bloku zákony druhé čtení. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice.

A nyní bychom tedy postupně probrali návrhy poslanců na změnu schváleného pořadu 20. schůze. Takže tady mám písemné přihlášky a jako prvního vyzývám pana poslance Lukáše Bartoně. Paní poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid, protože tady nahoře neslyším přesně, co pan poslanec navrhuje. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodu číslo 175. Jedná se o kontrolu usnesení ve věci platů učitelů a pevné zařazení na úterý 13. listopadu, pravděpodobně jako druhý bod, pokud zde bude pevně zařazeno, co již bylo říkáno přede mnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže jako druhý bod, pakliže bude zařazen ten bod z grémia, což, předpokládám, bude. Dobře děkuji. To byl pan poslanec Bartoň. Další přihlášku má pan poslanec František Kopřiva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout na zítra, na 31. 10., pevné zařazení bodů 50 a 52. Ony sice napevno zařazeny jsou, ale je před nimi ještě žádost o vydání -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon. Já vás ale, pane poslanče, vůbec neslyším. Prosím o klid, protože tady nahoře opravdu není slyšet, co pan poslanec přesně navrhuje. Takže prosím ještě jednou.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodů 50 a 52, které sice už na zítra jsou napevno zařazené, ale nikoliv na pevný čas. A jelikož to jsou body oponentní a bude se navrhovat zřejmě sloučení rozpravy, tak si myslím, že je všeobecná vůle je probrat. Před nimi je ještě žádost o trestní stíhání pana poslance Zdeňka Ondráčka a novela zákona o podpoře sportu. Byť věřím, že ty rozpravy proběhnou rychle, tak bych přesto apeloval na pevné zařazení na 16.00 bodů 50 a 52. Jedná se o sněmovní tisky 201 a 211. Zároveň bych rád předeslal, že pokud to nestihneme zítra projednat tyto dva body, tak potom budu navrhovat ve variabilním týdnu, pokud budeme jednat, o zařazení na 13. 11. na pevný čas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak moment, abych to pochopil. Takže to, o čem my budeme hlasovat, je váš návrh zařadit na zítra na 16.00, ale to, co jste říkal na variabilní týden, to ještě nebudeme hlasovat. Dobře.

Takže další je paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Chtěla bych vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 176, Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku. Už jsem to tady zmiňovala ten minulý týden. Jen pro připomenutí, v současné době probíhají ve věci zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku jednání s Evropskou komisí a měli bychom znát postoj vlády, která na jednání vysílá své úředníky. Zároveň bychom měli svým usnesením vládu v jednání podpořit, aby měla silný mandát a mohla se postavit další zbytečné regulaci, která by měla dopad na naše olympijské sportovce, rybáře, myslivce, lovce, střelce... (Odmlka pro silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak prosím o klid, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Doufám, že vláda tentokrát tedy nebude přešlapovat na místě a že se podaří vyjednat v rámci Evropské komise něco pozitivního, ať už výjimka pro Českou republiku, nebo že se to shodí pod stůl.

Jednání naší Poslanecké sněmovny, jak už jsem avizovala tehdy, by vůbec nemuselo být dlouhé. Mohli by zase vystoupit případně za jednotlivé politické kluby jednotliví poslanci, za každý klub jeden. Usnesení, jak jsem minule slibovala, jsem poslala všem členům výboru pro bezpečnost a členům výboru pro obranu elektronicky, takže máte možnost se s tím seznámit. Snad všichni, co jste měli možnost se s tím seznámit a přečetli jste to, mi můžete dát za pravdu, že tam nebylo nic konfliktního. Jde skutečně o to, abychom vládě dali nějaký mandát jako Poslanecká sněmovna a ten mandát aby vláda měla opřený o zákonodárný sbor.

Dovoluji si navrhnout zařazení tohoto bodu na tento pátek, 2. listopadu, jako první bod po bloku třetích čtení, nebo na úterý 13. 11. za vládním návrhem zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je to ten sněmovní tisk číslo 170, druhé čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP