(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní již nemám další přihlášky. Ještě pan předseda klubu KDU poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Jenom krátká reakce. Pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, ty podmínky se připravují. Skutečně to bude nájemné, které bude nižší než komerční. To nájemné bude kontrolované a bude nižší právě proto, že tím, že se zreguloval trh s hypotékami, kterému celkem rozumím, aby se lidi nedostávali do problémů, když nedokážou splácet, tak těmto lidem je třeba nabídnout dostupné smysluplné bydlení za přijatelné peníze, aby mohli důstojně bydlet a obce jim mohly nabídnout tyto byty. Současně to pro některé starosty může být řešení například pro to, aby ve svých městech a obcích mohli ubytovat například doktory, sestřičky, případně učitele, někoho, koho ve svých obcích potřebují.

Já naopak vítám přístup Ministerstva pro místní rozvoj, že tímto směrem jde a že jde naproti starostům. Dohoda je taková, že na žádosti by měli dosáhnout všichni starostové, kteří o to požádají, když splní podmínky, s tím, že by se jednalo o víceletý projekt, s tím, že by se jednalo o to, že peníze tam budou postupně dodávány, aby se posílil bytový fond na obcích. To znamená, že tyto podmínky jsou definovány a pracuje se na tom.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další přihlášky nemám. V tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Ještě přečtu tři omluvy. Omlouvá se paní Jana Mračková Vildumetzová z dnešního jednání od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jakub Michálek dnes mezi 12.30 až 18.00 z důvodu jednání a omlouvá se pan poslanec Jiří Kobza do konce jednacího dne z pracovních důvodů, jednání výboru, jednání kontrolních orgánů Sněmovny.

Nyní se zeptám, zdali je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Není.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Tam žádného přihlášeného nemám, takže se rozhlédnu a podrobnou rozpravu končím. Zeptám se znovu, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, jak nás s ním seznámila zpravodajka, poslankyně Lenka Dražilová. Přistoupíme k hlasování. Já jsem tedy opět zagongoval. Počkáme ještě na kolegy. Pan poslanec Holomčík se mi přihlásil s faktickou poznámkou, ale to teď nejde, takže já si vás odmažu. Myslím, že jsme tady již v dostatečném počtu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 63, přihlášeno 140 poslanců, pro 96, proto nikdo. Usnesení bylo přijato.

 

Děkuji paní poslankyni Dražilové a paní ministryni Kláře Dostálové. Tento bod končím.

 

Vrhneme se na další bod, kterým je

139.
Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017
/sněmovní tisk 135/ - prvé čtení

Tento materiál opět uvede paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji ještě jednou za slovo. Děkuji za tu debatu, kterou jsme vedli u minulého bodu, která samozřejmě se prolíná i s tímto bodem. My rozhodně budeme sedět nad těmi podmínkami, dokonce bych ráda debatovala i o zařazení fondu, aby tam byla větší kontrola z pozice ministerstva, takže velmi uvítám i možný vzájemný dialog. Ještě jednou za to děkuji.

Rok 2017 je specifický tím, že byl schválen program na Jessicu, bylo do toho alokováno 100 milionů, je to takzvaná druhá obrátka Jessicy, takže tam právě dochází ke kombinaci zvýhodněného úvěru a dotace. Udělali jsme dotazníkové šetření na bydlení mladých. Bydlení mladých se otevíralo v letošním roce, ale na základě požadavků mladých lidí, to znamená, zvedla se hranice šesti let na patnáct let atd., takže ty věci takto postupují.

Co se týká příjmů, příjmy byly v roce 2017 926 milionů a skutečné výdaje byly ve výši 1,2 miliardy. Opět samozřejmě tam dochází k poklesu u Panelu, protože prostě funguje IROP, takže my aktuálně pracujeme na přepracování tohoto dotačního titulu, aby to bylo efektivní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Tento sněmovní tisk byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 135/1. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru poslankyně Lenka Dražilová, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Já stejně jako v minulém bodě nemám nic, čím bych doplnila vyčerpávající způsob paní ministryně, takže vás seznámím se stanoviskem výboru.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal Výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017, uvedenou jako sněmovní tisk číslo 135, dne 26. dubna 2018 a svým usnesením číslo 34 vzal na vědomí výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017. Doporučil Poslanecké sněmovně Výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017 projednat a schválit. Zmocnil zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Olgu Richterovou, nicméně od vás mám přihlášku jak do obecné rozpravy, tak na faktickou poznámku. Takže tu obecnou rozpravu, mi tady naskočilo na displeji, takže faktická, ne obecná. Prosím. Stejně by první byla obecná, protože faktická reaguje až na obecnou. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Debata už byla obsáhlá. Ráda bych za ni poděkovala. Jsem zvědavá, jak dopadne SFRB letos. Spolu s některými kolegy souhlasím s tím, že to je nástroj důležitý pro podporu důstojného bydlení, nicméně je čistě otázka efektivity, toho, když vlastně o nějakých soubězích třeba právě s programem IROB víme dopředu, a toho, že třeba program pro obce, který má podporovat obecní výstavbu, v roce 2017 vlastně nebyl vůbec využit, nebyla ani podána žádná žádost o poskytnutí úvěru nebo poskytnuta žádná smlouva. Podobně v programu Výstavba byly uzavřeny tři smlouvy. Původně v tom programu bylo alokováno 320 milionů. Tak jsem chtěla upozornit, že skutečně ten rozpor mezi plánovanou částkou a realitou je opravdu značný i pro rok 2017.

Jako pozitivum bych ráda vypíchla portál o bydlení, informační zdroj, který nejspíše chyběl, protože má poměrně velký počet přístupů a to je dobře.

Ještě jednou děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Rozhlédnu se, zdali mám další přihlášku. Nemám, takže já tímto končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není.

V tomto případě přistoupíme k rozpravě podrobné. Rozhlédnu se, zdali se někdo hlásí, protože tady nikoho přihlášeného nemám. Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Táži se opět, zdali máte zájem o závěrečná slova. Nemáte. Paní ministryně také ne.

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Je tu žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Pan poslanec Kupka se mi přihlásil s faktickou, ale já si vás s dovolením odmažu.

 

Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 64, přihlášeno 118 poslanců, pro 89, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat. Končím tento bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP