(9.50 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Mě velice mrzí, že dnes není přítomna paní ministryně, ale chápu, že je na důležité zahraniční cestě. Nicméně mi dovolte, abych tu interpelaci pouze krátce uvedl, a pak vás požádám o přerušení této interpelace, protože bych se rád od paní ministryně dozvěděl nějaké bližší informace, a vysvětlím to vzápětí.

Já jsem se tázal paní ministryně na postup Finanční správy, respektive územního pracoviště finančního úřadu pro Olomoucký kraj v Přerově, který zaslal výzvu nikoliv jednomu, ale 95 novomanželským párům jako povinným osobám, aby sdělily Finanční správě osobní informace typu kde se hostina konala, kde byli ubytováni svatební hosté v den konání svatby či jaký byl počet hostů na svatební hostině. Ta výzva jako povinným osobám podle § 57 odst. 1 písm. d) daňového řádu obsahovala i následné poučení o pokutě. Na to jsem se zeptal paní ministryně. Ptal jsem se jí na to, zda to považuje za zákonný postup, za správný postup. Musím říct, že mě překvapilo, že odpověď byla v tomto případě od paní ministryně souhlasná, že to je zákonný postup. Jen tam byla věta, že by měla Finanční správa postupovat citlivěji.

Právě proto, že na to já mám trochu jiný názor a jiný pohled, tak bych chtěl tady o tom s paní ministryní diskutovat. Ona navíc tato kauza, jak jste si v médiích všimli, nabrala dalšího směru. Zjistilo se, že těch párů je 95 %. Možná paní ministryně pod tíhou těchto nových informací změnila názor, nicméně rád bych to slyšel od ní a rád bych od ní slyšel, jaké konkrétní opatření učiní, aby se takováto věc neopakovala.

Nechci tady přednášet celou interpelaci, nechci tady dneska přednášet všechny svoje argumenty. Rád bych o tom s paní ministryní diskutoval, a proto prosím o přerušení této interpelace do příštího dne, kdy budeme mít na pořadu písemné interpelace a bude tu paní ministryně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já tedy přivolám opětovně kolegy, kteří po hlasování šli něco řešit do předsálí. A budeme o přerušení projednávání interpelace hlasovat. Dám vám ještě chviličku. Eviduji žádost o odhlášení. Nevím, jestli to byl dobrý nápad. Já vás všechny odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami... Zkontrolujte si všichni, zda jste řádně přihlášeni. Ještě jednou zagonguji. Tak, Sněmovna je s velkou převahou usnášeníschopná. (Pobavení v sále.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento bod byl přerušen do přítomnosti ministryně financí? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 61. Přihlášeno je 71, pro 36, proti 29. Návrh byl přijat. Interpelace je přerušena do přítomnosti paní ministryně financí.

 

Je zde žádost o kontrolu. (Probíhá kontrola hlasování.) Tak, zkontrolováno. Potvrzuji, že projednání interpelace bylo přerušeno.

A budeme projednávat interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka. Ministr dopravy Dan Ťok odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci "Spadnou mosty?". Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 310. Děkuji. Otevírám rozpravu a ke slovu se přihlásila paní poslankyně, které dávám slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych připomněla interpelaci písemnou, kterou jsem zaslala právě panu ministrovi Ťokovi, a pak zdůvodním, proč jsem s odpovědí vyjádřila nesouhlas. Moje interpelace se týkala stavu mostů a na to také v podstatě upozornil případ - protože ten špatný stav se zřejmě týká mostů v celé Evropě - případ na to upozornil, kdy se zřítil dálniční most v italském Janově.

V této souvislosti jsem zaznamenala zprávu ze sympozia Mosty 2018 a v reakci na to článek na serveru Novinky.cz, který uváděl, že v České republice je více než 270 mostů ve špatném stavu, a dokonce šest mostů je přímo v havarijním stavu. Článek dále ocitoval mluvčího ŘSD pana Rýdla, který odmítl poskytnout v té době seznam mostů, a dokonce neodpověděl ani na otázku, zda je některý z těchto mostů v provozu, tím myslím ty havarijní.

Já se osobně nedomnívám, že zveřejněním seznamu by se šířila poplašná zpráva, a je potřeba, aby i veřejnost byla informována o skutečném stavu mostů. Proto jsem písemně poprosila Ministerstvo dopravy a pana ministra, aby mi zaslal seznam mostů ve správě ŘSD, které jsou ve špatném nebo havarijním stavu. A dále jsem prosila o sdělení, zda některé mosty v havarijním stavu jsou stále v provozu a jaký je harmonogram oprav mostů v havarijním stavu.

Dostala jsem odpověď a k té odpovědi byla přiložena tabulka, tedy seznam všech mostů, a také s označením stavu špatný, velmi špatný a havarijní. Za tento seznam, pane ministře, samozřejmě děkuji. Co ovšem v odpovědi chybělo, byla odpověď na mé následující otázky, a to zda jsou mosty v havarijním stavu v provozu a jaký je harmonogram oprav mostů v havarijním stavu. Takže tímto prosím pana ministra, zda by odpověď doplnil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní vystoupí ministr dopravy. Máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího. Já bych se chtěl předně omluvit. Já jsem sám a moji kolegové též přehlédli otázku na ten harmonogram a stav mostů v havarijním stavu. Nicméně chtěl bych tady zopakovat, že Ředitelství silnic a dálnic eviduje dneska mosty, které jsou ve špatném stavu, ve velmi špatném stavu, přičemž špatný stav je kategorie pět, velmi špatný je šest a havarijní je sedm. V té kategorii sedm havarijní stav je šest mostů na silnicích první třídy a na dálnicích a všechny tyto mosty jsou v současné době v rekonstrukci. To znamená, že u všech tam probíhá oprava. Ta oprava probíhá buď tak, že ten most je vyloučen z provozu, nebo je část, na které se jezdí, podepřena a ta druhá se opravuje. Takže všechny tyto mosty se opravují tímto způsobem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP