(17.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pokud dnes mluvíte se zaměstnavateli, tak je samozřejmě trápí nedostatek pracovních sil, ale současně je trápí celkový nárůst mzdových nebo osobních nákladů, jak to vezmeme. Pokud bychom ulevili na sociálním zabezpečení, které platí zaměstnavatel, tak se vytváří prostor pro další zvýšení mezd zaměstnancům bez zvyšování celkových nákladů firmy. Ale vláda se stará jenom o státní zaměstnance a vždycky počítá, kolik nás to bude stát, budeme o tom mluvit zítra. Ale pak to porovnejte s tím uvažovaným propadem příjmů ze snížení daně ze závislé činnosti, kolik nás vlastně stojí zvýšení platů státním zaměstnancům. A podívejme se za dva, za tři roky, porovnejme si čísla z roku 2016, 2017, 2018, 2019 a uvidíte ten obrovský nárůst nákladů pro zhruba 10 nebo 12, 13 - ale já chci vaši vládu, abyste neřekla, že jsme to dělali špatně, ale můžeme i z roku 2010, nebo začít, kde chceme, při tom argumentu, že ty daně nemůžeme snížit. Místo abyste se starali o všechny zaměstnance, tak jste si vybrali skupinu pouze zaměstnanců pracujících pro veřejný sektor. Přitom naše opatření ke snížení daní platí pro všechny, samozřejmě i pro zaměstnance veřejného sektoru. Pokud máme anomálii - já to považuji za anomálii, možná paní ministryně ne - že průměrný plat ve veřejné sféře je vyšší než průměrný plat v privátní sféře, já to nepovažuji za zdravé. Opravdu to nepovažuji za zdravý jev. A právě snížení daně ze závislé činnosti by mohlo ten trend pomalu otočit a vrátit k normální ekonomické realitě.

Takže to jsou hlavní výhrady k tomuto návrhu zákona. A co jsou výhrady k tomu, co ten návrh neobsahuje? Pokud se budeme bavit o zdanění - nevím přesně, jak se tomu říká - zahřívacího tabáku? Zahřívané cigarety? Tak na tom se bezesporu shodneme, ale to je v zásadě detail, který o něco vylepší příjmy státního rozpočtu, bude to spravedlivé vzhledem k ostatním výrobkům, které jsou z cigaret nebo z tabáku. Ale jestli tohle by měl být jediný efekt daňového balíčku, který má 800 stran, tak ten výsledek je opravdu velmi slabý.

Děkuji za případné odpovědi, paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Ještě se nám s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Skopeček. Nicméně než mu dám slovo, přečtu nějaké omluvy. Pan ministr a poslanec Antonín Staněk se nám omlouvá z dnešního jednání od 16.45 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan ministr Tomáš Petříček se nám omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Kytýr se nám omlouvá od 18.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A nyní prosím - (Poslanec Dolejš se připomíná, že teď byl on na řadě.) Nicméně faktické poznámky mají přednost před vystoupením v rozpravě, takže prosím pana poslance Skopečka, potom je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Já jsem neslyšel celý projev předsedy našeho klubu, nicméně zaznělo tam to podstatné, a sice že ten zákon neobsahuje to hlavní, na základě čeho se konstruovalo zrušení superhrubé mzdy. Já jsem v minulosti zaslechl vyjádření paní ministryně, že to tam není z toho důvodu, že vláda třeba neměla důvěru a že se jí nezdálo legitimní přinášet před Poslaneckou sněmovnu takto razantní daňové změny. Nicméně chtěl bych se paní ministryně zeptat - a omlouvám se, jestli už se jí někdo ptal, určitě odpoví - kdy tedy plánuje Poslanecké sněmovně představit zrušení superhrubé mzdy, kdy plánuje skutečné snížení daní a zjednodušení daňového prostředí, protože o tom bohužel tento zákon není. Je rok od voleb a daňové prostředí je stejně složité, jako bylo, a občané se zatím snížení daňového břemene nedočkali. Takže bych se chtěl zeptat, když už tu legitimitu máte, kdy se můžeme snížení daní dočkat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času a nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Klause. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Já v tomto tématu navážu na předřečníka, našeho pana poslance Stanjuru, který to velice odborně a zdravě zhodnotil. Já to vezmu více jednoduše. Já jsem před volbami sliboval voličům, dokonce jsem na to měl takovou grafiku, že nikdy nepodpořím jakýkoli zákon, který zvyšuje daně, a zároveň podpořím všechny zákony, které budou daně snižovat. Takže pakliže je tady více takových jednoduchých lidí, jako jsem já, tak musím konstatovat, že tento zákon žádné daně nesnižuje a naopak zavádí novou daň z elektronických cigaret. Takže já ho z tohoto důvodu nepodpořím. Tak se omlouvám za takovou jednoduchou úvahu, ale já to mám takto nastaveno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Dovolím si podotknout, že faktické poznámky mají sloužit k reakci na probíhající rozpravu. A nyní prosím pana poslance Dolejše do rozpravy.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Já do jisté míry chápu vystoupení kolegů z frakce ODS, že využijí každé příležitosti, aby prezentovali svůj volební program. Na druhou stranu bych rád upozornil, že tento vládní tisk byl zpracován a už na něm leží prach zapomnění, možná na tomto faktu, vládou v demisi, že právě tato vláda, která byla v demisi, se nechtěla pouštět už z toho důvodu, že je v demisi, do nějakých velkých daňových zásahů.

Teď nechci komentovat programové prohlášení v oblasti daní, kde si třeba také v mnohém nerozumíme. Ale co je fakt, je fakt, že tento tisk je implementační a ta česká přidaná hodnota je povýtce spíše technicistní. Takže možná to někdo vezme jako challenge prezentovat tady různé daňové filozofie. My bychom z levé strany také mohli přičinit něco na téma rušit superhrubou, ano, ale ne jako cestu k rovné dani, že bychom mohli zjednodušit DPH ve stylu našich návrhů, které tady byly prezentovány, nebo že bychom se měli znovu obrátit k daňové progresi. To všechno by bylo možné. Je otázka, jestli teď je tady ta správná doba, když jsme na začátku tady řekli, že tento tisk vlastně byl odsouván a odsouván. A nevím, jestli třeba ta debata by nepatřila zítra k rozpočtu, nebo možná si něco kolegové šetří na ten tisk, kde bude znovu otevřeno EET, to je nepochybně možné. Ale speciálně tento tisk má čáku být projednán relativně snadno. Tento tisk nemá významné rozpočtové dopady. A mimochodem ten další tisk, kde ty rozpočtové dopady určité jsou, tak je hoden určitě pozornosti a zítra o tom možná bude diskuse, že tudíž nemůže tento zákon být projednán, a tudíž není ani možno o něj opírat státní rozpočet, kde se určité úvahy o dopadech zásahu do sazeb DPH či EET, výnosy z EET, vedou. Sem to ale fakt nepatří.

Z tohohle důvodu bych se za prvé v podstatě v roli zpravodaje zeptal, tuším, že to byla kolegyně Kovářová nebo kdo to byl, kdo navrhoval vrácení k přepracování. Pokud jsme tady slyšeli, že to kolizní ustanovení, onen paniku vyvolávající výklad definice oné dotace k ceně, jestli bude vypuštěn, tak zde má tedy smysl trvat na tomto návrhu. Já se čistě ptám, protože pak ve finále budeme muset podle tohoto postupovat při hlasování. A tím pádem pak samozřejmě pro nás odpadá i ten termín legisvakanční, který tam je, do roku 2021. Když to tam vypadne, tak se to bude řešit prostě později a v klidu.

Druhá moje poznámka směřuje k onomu navrženému zkrácení. Pokud sporné body vypadnou a pokud do toho nebudeme míchat problematiku tzv. daňového balíčku, který de facto vládním daňovým balíčkem není, ale je řešením určitých problémů, které vláda chtěla řešit na jaře letošního roku, tak si myslím, že to není na úkor kvality projednání onoho tisku. A pokud jsou tam takové technikálie, jako je třeba ona legisvakanční lhůta u spotřební daně, kde jsou ty nálepky či kolky, do února 2019, jestli si to dobře pamatuji, tak to zůstává reálné, protože to vůbec jsme schopni tím, že to dneska pošleme ve lhůtě 30 dnů, což není drama, pošleme v té debatě jaksi dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP