(15.00 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Takže bychom nejdřív hlasovali o návrzích z grémia, kdy jsme navrhli pevně zařadit bod 81, bod 79, zařadit nový bod slavnostní připomenutí, a pak bychom hlasovali o vyřazení jednotlivých bodů (návrhu pořadu). Víme všichni, co hlasujeme? O zařazení bodů, které jsem právě přečetl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 191 poslanců, pro 177, proti nikdo, návrhy z grémia na zařazení byly přijaty.

 

Nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na vyřazení. Nejprve vyřazení bodu 178, to je sněmovní tisk 283, doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 191, pro 165, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o vyřazení bodu 166, sněmovní tisk 221, zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 191, pro 162, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o vyřazení bodů 14 a 133, sněmovní tisk 85, o nemocenském pojištění, 2. a 3. čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 191 poslanců, pro 183, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o vyřazení bodů 18 a 137, sněmovní tisk 126, zálohované výživné na nezaopatřené dítě.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vyřazení těchto bodů. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 191 poslanců, pro 163, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o vyřazení bodu 176, sněmovní tisk 277, doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vyřazení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 191, pro 187, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A dostáváme se k vyřazení bodů 17 a 136, sněmovní tisk 118, zákon o náhradním výživném, druhé a třetí čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 192, pro 169, proti 14. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s návrhy z grémia a budeme pokračovat návrhy z pléna.

 

Pan předseda Faltýnek navrhl zařazení nového bodu Informace o delegaci vedení Poslanecké sněmovny v Ruské federaci. Nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno je 192, pro 153, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu, a to zítra, ve středu, po projednání prvního čtení státního rozpočtu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro toto zařazení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 192 poslanců, pro 125, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa, který navrhuje bod 180, nezaplacené podniky privatizace, zařadit na úterý 30. 10. v 16.00 hodin.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 191, pro 43, proti 41. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení nového bodu dle návrhu pana místopředsedy Okamury - připojení se k iniciativě německé vlády a uvalení dalších sankci na Saúdskou Arábii. Mohu takto? Ten název jsem si poznačil. (K místopředsedovi Okamurovi.) Připojení se k iniciativě německé vlády a projednání sankcí vůči Saúdské Arábii.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. (Nesouhlasné hlasy z pléna.) Končím hlasování a prohlašuji ho za zmatečné. Hlasujeme o novém bodu. Já jsem se přeřekl, omlouvám se. Hlasování číslo 12 je zmatečné.

 

Zahájím nové hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu do pořadu schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno je 192, pro 162, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu dnes po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přihlášeno je 192, pro 81, proti 26. Tento návrh přijat nebyl. Takže zařadili jsme nový bod, nebyl pevně zařazen.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Bartoška, abychom bod 74 zařadili na příští středu po již pevně zařazených bodech. Jedná se o bod energetický zákon, sněmovní tisk 250. A tady jsem byl upozorněn na to, že zde máme nějaké pevné body zařazené dopoledne i odpoledne, tak bych poprosil pana předsedu, aby upřesnil, zda měl na mysli po pevně zařazených dopoledne, nebo odpoledne.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já zopakuji svůj návrh. Jedná se o odpoledne po pevně zařazených bodech.***
Přihlásit/registrovat se do ISP