(14.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Vážené dámy a pánové, pakliže byste s námi tento navrhovaný bod hnutí SPD odsouhlasili, tak navrhujeme toto usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém bychom hlasovali: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby její zástupci v Evropské komisi iniciovali a podpořili projednání a schválení ekonomických sankcí vůči Saúdskoarabskému království, jejichž zrušení by bylo podmíněno ukončením podpory terorismu a teroristických ideologií a dodržováním Všeobecné deklarace lidských práv OSN."

Mohla by tam být doplněna ještě druhá věta: "Poslanecká sněmovna ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby připravilo návrh zákona, který zakazuje přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva a vojenského vybavení do Saúdské Arábie z České republiky."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane předsedo, vy jste navrhl pouze zařadit nový bod? I pevné zařazení? Jestli ano, tak se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jsem navrhl, protože dneska už budeme mít - jestli to tedy Sněmovna prohlasuje, ale protože je to rozhodnutí grémia, tak asi ano - jeden pevně zařazený bod, to znamená po tom už navrhovaném z grémia jednom zařazeném bodu jako další bod.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Čili po pevně zařazeném bodu dnes. (Ano.) Děkuji.

V tuto chvilku nevidím nikoho s přednostním právem, takže budeme postupovat podle - pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Ať už právě navržený bod zařazen bude, nebo nebude, rád bych řekl panu místopředsedovi Okamurovi, že Poslanecká sněmovna nemůže uložit ministerstvu, jakémukoliv. Ministerstvo je údem vlády a uložit mu může pouze vláda. Poslanecká sněmovna nikoliv.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S dalším přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Jak jsem avizoval na grémiu, tak žádám Poslaneckou sněmovnu o zařazení bodu číslo 74, je to sněmovní návrh energetického zákona, na příští středu po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Z poslanců bez přednostního práva je jako první přihlášen pan poslanec Jan Lipavský. Pan poslanec doručil svoji přihlášku ještě dopoledne, v 9.55 hodin do kanceláře, to na doplnění. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych navrhl na jednání pléna Poslanecké sněmovny bod s názvem Parlamentní diplomacie předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka.

K tomuto rozhodnutí mě vedou tři závažné důvody. Samozřejmě je to ta cesta do Moskvy.

Za prvé, o té cestě nemáme dostatek relevantních informací, na cestě nebyli novináři, neznáme seznam schůzek, nevíme, na jaké pozvání přesně pan předseda do Moskvy cestoval, kdy takové pozvání přišlo, a nebyla nám vlastně ani nastíněna agenda, která se měla na té cestě řešit.

Za druhé, a to považuji za závažnější, bylo to setkání s osobami na sankčním seznamu Evropské unie a NATO, kteří jsou zde zařazeni kvůli anexi Krymu a válce na Ukrajině.

Za třetí to jsou ta vyjádření, která jsme se mohli dočíst bohužel především v ruských médiích, o tématu protiruských sankcí nebo názorech české veřejnosti vůči Rusku.

Já si myslím, že ta cesta měla závažné důsledky, a my bychom měli mít možnost se o tom pobavit. Proto tento bod navrhuji. Navrhuji, aby byl zařazen jako první. V případě, že by jako první bod byl zařazen tisk, a teď jestli, pane předsedo, vy to máte v té písemné přihlášce, doplníte to číslo, po platech politiků, pak by byl druhý. Bylo to napsáno na té písemné přihlášce. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já to zrekapituluji. Buď dnes, v úterý 23. 10., jako první bod, nebo v případě zařazení tisku 167 jako druhý bod.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za doplnění. Potvrzuji, tisk 167.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych požádal o zařazení nového bodu a jeho pevné zařazení. Název bodu by byl: Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 12. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů. Pevné zařazení navrhuji na čtvrtek 25. 10. jako první bod po písemných interpelacích.

Krátké zdůvodnění. Tato Poslanecká sněmovna přijala v prosinci 2017 usnesení, ve kterém vyzývá vládu k tomu, aby od 1. září tohoto roku zvýšila platy učitelům a nepedagogickým pracovníkům. Jak všichni víme, toto se nestalo. Vzhledem k tomu, že šlo o usnesení Poslanecké sněmovny, tak bych rád zařadil tento bod na jednání Poslanecké sněmovny, abychom slyšeli zdůvodnění vlády, a zároveň pak budu navrhovat dvě různá usnesení na základě informací, které dostaneme od vlády, a to buď že Poslanecká sněmovna souhlasí s postupem vlády a nadále netrvá na tom, aby bylo plnění usnesení z prosince 2017, nebo že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s postupem vlády a vyzývá ji třeba k narovnání kompenzací platů učitelům ještě tento rok.

Děkuji předem za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem ministr školství Robert Plaga.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já zkusím zareagovat na tento bod s tím, že možná po pár argumentech a po pár věcech, které tady odhalím, zjistíme, že zařazení toho bodu je bezpředmětné. Ale samozřejmě neupírám právo Sněmovně ten bod zařadit.

Každopádně nese se taková zpráva, že vláda během roku 2018 nikterak neintervenovala ve prospěch regionálního školství, že tedy nerespektovala rozhodnutí Sněmovny. Já musím s plným vědomím říci, že jsme více než miliardu korun do chybějícího rozpočtu regionálního školství jako vláda dokázali aktivizovat, dokázali tam dát, protože chyběly prostředky v regionálním školství na speciální školy a tuto záležitost jsme přednostně řešili jako vláda, protože vzdělávání je prioritou a to zalátání těch děr musí mít přednost před přidáním mezd. Protože když to neuděláte, nezalátáte ty díry, tak se následně stane to, že i když tam přidáte peníze, tak akorát ten systém uvrhnete do většího chaosu, resp. pak očekávaná navýšení neodpovídají tomu, co se původně zamýšlelo.

Já jsem zastáncem - a tvrdím to tři čtvrtě roku - systémového přidávání do systému. Systémové přidání vypadá tak, že se přidává od ledna každého roku. Já jsem rád, že když odprezentuji pár čísel pro rok 2019, je to stále ještě návrh, který bude ve Sněmovně, tak do mzdové oblasti půjde přes 15 miliard korun. Je to tedy patnáctiprocentní navýšení u pedagogů. A děkuji, že se podařilo vyjednat, nebo aspoň do návrhu se vtělilo deset procent pro nepedagogické pracovníky. Stejně tak když jsem byl u těch děr, tak se pro rok 2019 podařilo navýšit podporu pro speciální školství o 700 milionů korun v porovnání s rokem 2018, takže tato díra, kterou jsme zalátávali v květnu a v červnu letošního roku, už tam není. Podařilo se zajistit překryvy v mateřských školách a máme na to 1,8 mld. korun. To byla další drobná díra, s prominutím v uvozovkách drobná díra, kterou se podařilo napravit.

Takže já mám za to, že ta strategie, abychom tendovali k těm hodnotám, které jsme slíbili v programovém prohlášení vlády, je jasně nastavená a počítá se systémovým přidáváním vždy v lednu dalšího roku.

Co se týká možná návrhu, aby vláda ještě nějakým mimořádným prostředkem v letošním roce do rozpočtu zasáhla, já bych před tím chtěl varovat, protože budou problémy na krajích, budou problémy při rozdělování těchto mimořádných odměn učitelům, i kdyby k tomu došlo. Navíc je tam samozřejmě problém zdrojů.

Děkuji za stručné vyjádření, samozřejmě pokud bude odhlasováno, rád se zúčastním. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tolik přednostní právo. Poprosím paní poslankyni Černochovou, která je další přihlášenou v pořadí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP