(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 20. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, protože mám sdělení, které není běžné. Nebudeme začínat tak, jako vždy... (Silný hluk v sále.) Opravdu bych vás poprosil o důstojnou atmosféru.

Než přistoupíme k dalším náležitostem spojeným se zahájením 20. schůze Poslanecké sněmovny, rád bych vás poprosil o minutu ticha k uctění památky rotného Tomáše Procházky, který zahynul v Afghánistánu. (Přítomní povstávají a uctívají památku padlého vojáka minutou ticha.) Děkuji.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 20. schůze dne 11. října tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 12. října tohoto roku. Teď vás poprosím, abyste se všichni už přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Vzhledem k tomu, že je zde přítomen nově jmenovaný ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, dovolte mi, abych ho jménem nás všech přivítal a popřál mu hodně zdaru v jeho další práci. (Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček povstává a poslanci ho vítají potleskem.) Děkuji.

 

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Tomáše Vymazala. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení zapisovatelů této schůze?

Jestliže tomu tak není, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 1. Přihlášeno je 170 poslanců, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 20. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Dvořáka a Tomáše Vymazala.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Margita Balaštíková do 16 hodin z pracovních důvodů, Jan Bauer z důvodu zahraniční cesty, Jan Birke ze zdravotních důvodů, Stanislav Blaha z důvodu zahraniční cesty, Milan Brázdil ze zdravotních důvodů, Tomáš Hanzel od 15.30 do 16.30 z pracovních důvodů, Julius Špičák z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají Klára Dostálová od 15.30 z důvodu zahraniční cesty, Robert Plaga z pracovních důvodů.

S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Hamáček, s náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Kalousek, s náhradní kartou číslo 2 hlasuje pan poslanec Pražák. (Silný hluk v sále.)

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 20. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. A poprosím vás všechny o klid v sále, abyste si případně své věci řešili v předsálí, abychom vás ani já, ani další vystupující nemuseli překřikovat. Takže ještě jednou prosím o klid. (Hluk v sále neustává.) Je to marný.

Navrhujeme

1. vyřadit:

- bod 178 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 283 - 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018;

- bod 166 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 221 - Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016;

- body 14 a 133 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 85 - návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 2. a 3. čtení;

- body 17 a 136 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 118 - návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů, taktéž 2. a 3. čtení;

- body 18 a 137 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 126 - návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Ondřeje Veselého, Petra Dolínka, Jiřího Běhounka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů, opět 2. a 3. čtení;

- bod 176 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 277 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu. O vyřazení bodu 17 a 136 se na základě dohody z grémia bude hlasovat odděleně;

2. pevně zařadit:

- bod 81, což je sněmovní tisk 274 - návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jana Richtera, Jana Birke a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti ze přestupky a řízení o nich, ve znění dalších zákonů, prvé čtení podle § 90 odst. 2. Tento by byl zařazen jako první bod v bloku prvého čtení této schůze.

- bod 79, což je sněmovní tisk 270 - návrh poslance Lukáše Černohorského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, prvé čtení podle § 90 odst. 2, na středu 14. 11. jako první bod 20. schůze Poslanecké sněmovny odpoledne;

3. zařadit nový bod nazvaný Slavnostní připomenutí výročí 28. října 1918 a zařadit jej pevně na pátek 26. 10. jako první bod.

To je z mé strany z grémia vše. Nyní bychom tedy postupovali a vyslechli si návrhy na doplnění nebo změnu jednotlivých poslanců.

Jako první je přihlášen předseda klubu ANO 2011 pan Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP