(18.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Náhradní karta - moment. Já tedy požádám, abyste mi sdělili číslo náhradní karty. Paní poslankyně Kateřina Valachová bude hlasovat náhradní kartou č. 10.

A nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování. Jenom to zopakuji, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme. Paní poslankyně Jana Mračková? (Zmiňovaná poslankyně upřesňuje z lavice: Mračková Vildumetzová.) Pardon? Poslankyně Mračková Vildumetzová, musím si na to ještě zvykat, že máte nové příjmení, tedy navrhla přerušení tohoto bodu do další schůze.

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti přerušení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. (Veselost v sále.)

hlasování pořadové číslo 240 přihlášeno 114 poslanců, pro 80, proti 28, zdrželo se 6. Výsledek byl přijat.

 

S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Já tedy přerušuji projednávání tohoto bodu do příští schůze. Prosím, s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Byl jsem přihlášen, ale díky tomu přerušení jsem nemohl vystoupit v rozpravě, ale mohu vystoupit teď.

Za prvé tomu vůbec nerozumím. Když je někdo proti, tak jsme to mohli pustit do třetího čtení a vy jste to mohli zamítnout. To mi přijde jako nejlepší postup, ne, že to budeme přerušovat, ale budiž.

Ale vzpomínám si, je to pár měsíců, kdy Asociace krajů, jednotliví hejtmani, jednotliví náměstci hejtmanů včetně náměstků z ODS, říkali, jak nemohou dofinancovat veřejnou dopravu, když vláda zvedá mzdy řidičům. Na to jsme nezapomněli. A já souhlasím s tím, že pokud by to prošlo, neprojeví se to v ceně jízdného. To je bezesporu pravda, a kdo by očekával něco jiného, je bláhový. Ale může to oddálit zdražení. A to si myslím, že je pravda, že zdražení nepřijde tak brzy. Nebo už je to vyřešeno? Všechny platy řidičů jsou v pohodě? Ty se v současné době budou navyšovat, ne? Víte, že řidiči nejsou, že to je nedostatkové zboží, že se o ně jednotliví dopravci přetahují. A jedním ze znaků přetahování je zvyšování mezd, což je zase naprosto logické, normální konkurenční boj. Takže nakonec to kraje a obce zaplatí. Já si myslím, že zaplatí víc, než by byla ztráta z výpadku. Když to tak zaokrouhlím, bylo by to zhruba 200 mil. pro obce, 100 mil. pro kraje a 600 mil. pro stát. Omlouvám se za to zaokrouhlování. Ta čísla nejsou úplně přesná, ale zhruba 721, dá se to takhle rozdělit. A jestli je to 940, tak jsem dal 900, abych nemusel dělit 40 mil. na sedm částí.

Já myslím, že je to škoda. My jsme připraveni to podpořit. Vidím, že většina je proti. Mohli jsme to pustit do třetího čtení a první středu příští schůze jsme mohli hlasovat o finálním návrhu, protože tady k tomu se pozměňovací návrh v zásadě nedá přijmout a je buď ano, nebo ne.

Chci říct, že když jsem se ptal svých náměstků na dopravu, co na to říkají, protože oni to mají v resortu, ti byli pro právě z těch důvodů, že si myslí, že by to mohlo oddálit zvýšení jízdného. S těmi slevami, které jsou zavedeny, bych počkal s nějakým hodnocením. V neděli jsem slyšel vyjádření nového šéfa Českých drah, který říkal, že se to zatím na počtu cestujících neprojevilo. Já samozřejmě nevím, jestli je to pravda, nebo ne, ale pokud to říká předseda představenstva Českých drah, tak ta čísla má. Ale rozumím tomu, že měsíc není doba, za kterou bychom měli relevantní data. Já myslím, že za rok budeme vědět, zda došlo k nějakému většímu zvýšení počtu cestujících, nebo ne. Ale popravdě řečeno, když budeme mluvit úplně otevřeně, slevy nejsou ani taková podpora těch cestujících jako dopravců.

Už jsem o tom mluvil v jiném bodě, ještě máme čas, že v systému slev, který přestal platit, bylo velmi obtížné kontrolovat těch 250 mil., které se vyplácely dopravcům. Ministerstvo dopravy má zatím v rozpočtu na kontrolu těch 6 mld. vyčleněno 10 mil. korun, tak si sami můžeme říct, jak kontrola bude efektivní, nebo nebude. Nechci s tím polemizovat. Čísla jsou podle mě relevantní, můžeme posuzovat nejdříve za šest měsíců, spíše za rok, abychom věděli od jednotlivých dopravců, jak v železniční dopravě, tak v autobusové, zda došlo k nějakému znatelnému zvýšení cestujících. Já myslím, že to je v pořádku, že bychom měli usilovat o zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě, zejména železniční, ale k tomu potřebujeme jiné nástroje: zlepšit infrastrukturu, budovat záchytná parkoviště u železničních stanic. Vidím tady pana hejtmana Moravskoslezského kraje, určitě se shodneme, že před lety vzniklo první parkoviště ve Svinově. Bylo to fajn, stačilo. Pak vznikl parkovací dům, teď je tam třetí parkoviště a i tak je obtížné ráno najít místo pro zaparkování vozu, abych mohl cestovat vlakem z Ostravy do Opavy. Už tam jsou tři parkoviště. Odhadl bych, že tam bude kapacita minimálně 500, možná 600 parkovacích míst na těch třech dohromady. A už to nestačí. To je věc, která by pomohla dalšímu zvýšení počtu cestujících.

A když už jsem si vzal slovo, tak mi dovolte, abych přednesl procedurální návrh na vyřazení všech ostatních bodů, které jsme dosud neprojednali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl s přednostním právem pan poslanec Stanjura. (V sále je hluk.) Mám tady ještě jednu žádost o přednostní vystoupení, je to pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, pane místopředsedo. Já jsem dal procedurální návrh - (Předsedající: Pardon.) - na vyřazení všech bodů, které jsme dosud neprojednali. A o tom se hlasuje bezodkladně. Omlouvám se, pane místopředsedo. Kdybych věděl, že se hlásíte, tak bych to neučinil, ale už to nemůžu vzít zpět.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nicméně ten návrh na vyřazení zbývajících bodů - ano, máme tady návrh. Já bych o tomto návrhu nechal tedy hlasovat, jestli byste tedy souhlasili. Ještě jednou zopakuji. Je tady návrh na vyřazení zbývajících, to znamená neprojednaných bodů schváleného pořadu 19. schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování. (Poslanec Benešík z lavice: Odhlásit!) Jestli je tady žádost, já ukončím hlasování. Odhlásím vás. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já myslím, že už se nám kvorum ustálilo.

 

Znovu zopakuji, budeme hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících bodů schváleného pořadu 19. schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování pořadové číslo 242 přihlášeno 108 poslanců, pro 81, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Ještě bych přečetl jednu omluvu. Od 18.48 do 19 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Julius Špičák.

Tímto jsme vyčerpali schválený program 19. schůze Poslanecké sněmovny. Já tuto schůzi končím. Přeji hezký večer.

 

(Schůze skončila v 18.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP