(16.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

K tomu mému druhému dotazu. Ano, externality, pocity. Nicméně přece jenom existují metodiky a existuje kvantifikace. Dokonce ve státních závěrečných účtech i v návrzích státních rozpočtů se můžeme dočíst dopad do rozpočtu. Dokonce i tento návrh, byť není vládní, musí říct nějaký dopad do státního rozpočtu. Nic z toho jste nám neřekla, paní ministryně. Já nechci nic jiného, protože ve státních závěrečných účtech se můžeme dočíst dopad karenční lhůty do bilance nemocenského pojištění a v návrhu tohoto zákona se můžeme dočíst předpokládaný dopad do veřejných rozpočtů. Já těm číslům nevěřím. Protože jim nevěřím, tak chci slyšet autoritativní vyjádření ministryně práce a sociálních věcí, a dokud toto autoritativní vyjádření neuslyším, tak si na to těžko můžu udělat názor. Tak prostě to je přesně to, o co jsem vás chtěl poprosit.

Teď jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nám neřekla dopad tohoto administrativního opatření do bilance nemocenského pojištění od roku 2012. To musíte mít v malíčku, protože jinak by to nemohla být vaše priorita. A jestliže podporujete tento návrh - teď už se to tam nedočtete v tom mobilu, já vím, že to tam listujete zoufale - a říkáte, jak je to pro vás důležité, tak přece musíte vědět, jaký to má dopad do veřejných rozpočtů od okamžiku schválení. A já jsem teď nechtěl od vás nic jiného, než abyste nám ta čísla řekla. Buďte tak moc hodná, zkuste to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní se mi hlásil z místa pan poslanec Chvojka, poté paní ministryně Maláčová.

 

Poslanec Jan Chvojka: Byl jsem vyzván k reakci, tak budu reagovat, ale věřím, že jenom jednou. Pan předseda Kalousek, jak Columbo, říká: jeden z vás lhal, tak kdo z vás to byl? Myslím, že i jako Columbo, který se vždycky vrací v tom plášti, ještě se možná párkrát vrátí dneska, protože je evidentně v ráži.

No, nemáte pravdu, pane předsedo Kalousku prostřednictvím pana místopředsedy, nelhal z nás ani jeden. Já jsem neříkal, že paní ministryně... anebo i kdybych to věděl, že je u lékaře, tak neřeknu, že má důležité jednání. Řekl jsem, že je na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde byla. Myslím si ale mimo jiné, že váš dotaz je nedůstojný. Nicméně byla na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde mimo jiné funguje např. praktický lékař nebo zubař. Ostatně tady funguje také doktor, pan doktor Franta Kostka, kterého všichni známe. Vy tam také občas chodíte. Každý z nás tam občas musí. Takže já si myslím, že jsem odpověděl. Paní ministryně byla na Ministerstvu práce a sociálních věcí a nelhal ani jeden z nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Byl bych velmi rád, kdybychom se vrátili k bodu jednání. Paní ministryně stáhla svoji přihlášku, takže prosím pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Mé vystoupení skutečně nechtělo vyšpiónovat, jaký že dlouhodobě plánovaný zdravotní zákrok paní ministryně chtěla a měla podstoupit a podstoupila. Do toho mně věru nic není. Já jsem jenom chtěl demonstrovat Poslanecké sněmovně, že lžete, pane předsedo Chvojko, protože když jste říkal, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí a že tam - a prosím, podívejme se všichni na ten záznam - má nesmírně důležité pracovní jednání, to tady zaznělo, tak paní ministryně řekla, že byla na dlouhodobě plánovaném zdravotním zákroku.

Já pokládám čistě řečnickou otázku, jaký že dlouhodobě plánovaný zdravotní zákrok je možné dělat na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Uvědomujete si sami, kolegové, jak jste trapní ve svých lžích? (Projev nabývá na důrazu.) Jak si děláte legraci z Poslanecké sněmovny? A že vám nemůže být jedno, že nám to není jedno? Že si tady prostě na nás děláte dlouhý nos, a nejenom na nás jako na opozici, ale i na koaliční partnery? Že prostě není možné, aby předseda klubu řekl, že ministryně má důležité jednání na Ministerstvu práce, a ministryně řekla, že byla na dlouhodobě plánovaném zdravotním zákroku? Že prostě jeden z vás je lhář a že tohle je Poslanecká sněmovna a tady že lhát se nemá! Tak jistě, máme premiéra, který tady lže pořád, ale já si pořád nemyslím, že tohle by měl být standard.

A co se týče kvantifikace jednotlivých dopadů, tak tu jsem neslyšel. Paní ministryně se vzdala té odpovědi, pravděpodobně proto, že to neumí. Do té doby, dokud to nebude umět, tak nemůžeme dokončit projednávání tohoto bodu.

Paní ministryně, stačí vám dvacet minut? Stačí vám dvacet minut na to, abyste se tu kvantifikaci doučila? Dobře. Zkusím to. Já pevně doufám, že do dvaceti minut ministerstvo paní ministryni tu kvantifikaci pošle, takže prosím o přestávku poslaneckého klubu v délce dvaceti minut. Snad nám potom paní ministryně řekne, jaké toto opatření má dopady do bilance nemocenského pojištění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Rozumím. Paní ministryně se teď přihlásila, tak nevím, jestli chce odpovědět, tak já jí dovolím odpověď, protože bychom se možná mohli vyhnout té přestávce... S přednostním právem? (Pomlka. Hluk v sále.) V tom případě, pokud nikdo nic nenamítá, vyhlašuji přestávku o délce dvaceti minut, tzn. do 16.50.

Pan poslanec chce upřesnit svůj návrh. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane přesedající, já jsem pochopil, že se stejně nic nedozvíme, kromě dalších lží, takže já stahuji svůj návrh na přestávku. Prostě se to nedozvíme a svůj názor vyjádříme v hlasování ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Registruji vaše stažení návrhu. Hlásí se mi pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já bych chtěl poprosit, abychom z jednání Sněmovny, ale ono je to tři dny před volbami, tak možná právě proto, ale přesto bych chtěl poprosit, abychom z jednání Sněmovny nedělali kabaret. Téma, které probíráme, je téma složité, je téma náročné, je téma, které si zaslouží lepší pozornost než to, co tady teď při vší úctě předvádí pan kolega předseda klubu TOP 09 Kalousek.

Já si myslím, že dokonce bychom se právě po této zkušenosti měli dohodnout, že bychom minimálně šest týdnů před každými dalšími volbami, ať už budou komunální, senátní, krajské nebo parlamentní, vůbec neměli zasedat, protože to, co tady zejména dnes vidíme, je přehlídka ztraceného času. Prosím, vyzývám, pojďme k tématu a nechejme malicherností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Takový návrh by zřejmě bylo nutné doručit přes organizační výbor, na což jsem připraven o tom jednat, nicméně v tuto chvíli tedy budeme pokračovat v rozpravě, do které se v tuhle chvíli, pokud se dobře dívám, již nikdo nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany zpravodaje nebo navrhovatele. Není tomu tak.

V tom případě bychom měli přistoupit k hlasování o návrzích, ale nemám tady žádné návrhy, takže bych ukončil druhé čtení tohoto návrhu a posuneme se v pořadu dál. Děkuji navrhovateli a zpravodaji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP