(12.10 hodin)
(pokračuje Nacher)

A druhá poznámka. No, právě to zmínění o sick days, o home office, o tom - když jsem se připravoval na televizní vystoupení, tak jsem si zavolal na první městskou firmu v Praze a zjistil jsem, že už dneska proplácejí první tři dny jako určitý zaměstnanecký benefit. Tak to je právě důkaz toho, že to funguje. Ne že to nefunguje! Já to chápu tedy úplně opačně, že právě i v období téměř nulové nezaměstnanosti systém je právě pružný a zrovna v tomto se tomu umí přizpůsobit. Takže já jsem trochu nepochopil to, že ty příklady, které zde byly uváděny, byly uváděny jako příklady toho, že to nefunguje. Já si naopak myslím, že to byly příklady toho, že to funguje velmi dobře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Richterová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Dnes je řada pozitivních zpráv ze světa zaměstnaneckých benefitů a důrazu na to, aby pracovní prostředí bylo co nejlepší, právě díky nízké nezaměstnanosti. Ale tak tomu nemusí být vždy. To je první bod.

A ten druhý bod - ke statistikám. Jen bych ráda, abychom si všichni, jak tady sedíme, uvědomili, že to, že řada firem v posledních letech zavedla tři až pět sick days ročně nebo možnost pracovat z domu na home office, reálně znamená, že máme ve statistikách nižší nemocnost, než jakou ti lidé mají, protože se to zkrátka neprojeví ve výkazech. Nevykáže se, že jsou nemocní. Pouze se domluví telefonicky, přes e-mail, že zůstanou doma, budou pracovat z domu, nebo že zkrátka ten den si berou sick day. A tohle je to podstatné, že statistiku, která se může zdát, že je konstantní, nemáme, protože tenhle důležitý aspekt třetina firem, která má sick days, nezohledňuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V obecné rozpravě pan poslanec Juříček, po něm pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Pane předsedající, dámy a pánové, strašně mám rád, když - nejsem všeználek, ale mluvím jenom o věcech, o kterých vím ze své osobní zkušenosti a ze svého blízkého okolí, a strašně miluji, když nám někdo radí hodně teoreticky bez osobních vazeb a osobních zkušeností.

Ale já vám chci říct čtyři věci. Za prvé, systém a metodika. Za druhé, něco o našich firmách, o podnicích. Za třetí, jak se na nás dívá svět. A za čtvrté, ty poslední operativní věci, které se tady v ČR dějí.

K systému. Ano, musím potvrdit slova Zbyňka Stanjury, že tady existoval nepsaný úzus, že pokud se zaměstnavatel se zástupci zaměstnanců na něčem nedohodnou, tak vláda ani koalice do toho nevstupuje. Já si samozřejmě uvědomuji, že jsem koaliční poslanec a že v žádném případě nechci demontovat jakoukoliv stabilitu existující vlády a existující koalice, ale od začátku jsem říkal, že tohle je opravdu nešťastný krok.

Takže k systému a k metodice. Skutečně takhle to vždycky bylo. Já byl ten partner, dříve Jarda Zavadil a Pepa Středula, a vždycky jsme měli konsenzus, a když byl konsenzus a dohoda, tak se nakonec na tripartitě řeklo: ano, vládo, my si přejeme oboustranně udělat tento krok. Ale nikdy se nestalo za těch deset let, co si pamatuji, že by se udělal naopak krok, který by iniciovala vláda, aniž bychom jako zaměstnavatelé a zaměstnanci se nedohodli. A myslím si, že ten smír tady byl a že odpovědnost zaměstnavatelů v ČR existuje vysoká, protože nejsme typický trh, který by byl orientován jenom na peníze, ale jsme společnost, která má jakési sociální cítění a sociální vazby.

Druhá věc, jak vypadá situace v podnicích. Je teď 313 tisíc volných pracovních míst a je zhruba asi 240 tisíc nezaměstnaných lidí. Často se hovoří, že jsou nezaměstnatelní, ale ani já si to nemyslím, protože jsem takový, že vždycky jednou za dva roky zaměstnám 40 tzv. nezpůsobilých, vždycky se celá firma proti mě postaví a za měsíc zůstanou tři a za rok zůstane jeden zpravidla. Ale stále to opakuji s jakousi naivní tezí, že je možné naučit každého člověka pracovat. Takže předpokládejme, že z těch 240 tisíc jsou schopni a můžeme některou část mobilizovat, ale nedělejme si velké iluze, jestli to bude 20 % nebo něco takového.

Situace ve firmách je vyhodnocena Německem tak, že Česká republika prožívá krizi pracovního trhu a německé firmy velmi krátce, je to zhruba dva tři měsíce, se rozhodly, že do ČR už nebudou dávat nové zakázky. Nové zakázky dávají do Portugalska, do Španělska, sofistikovanější věci do Německa, částečně něco do Polska a velmi drobně na Slovensko. Ty informace vám písemně nemůžu dát, ale já v tom celosvětovém trhu pracuji, takže já ty informace mám a jsem dostatečným lakmusovým papírkem těchto informací, protože automotive, ve kterém pracuji, je všeobjímající. Vyhodnotili to jako krizi pracovního trhu s tím, že ČR není schopna udělat všechny ty kroky, o kterých se v minulosti hovořilo, ať už o vzdělání, ať už o učňovském, středoškolském nebo vysokoškolském, ono to vzájemně souvisí, protože to jsou vzájemně se prolínající věci, a není schopno ani zajistit větší otevření hranic, byť tedy jsme otevřeli hranice pro 20 tisíc Ukrajinců a případně se jedná o dalších, ale můžu říct z osobní zkušenosti, že jsme měli jak Rumuny, tak Srby, tak Bulhary a je to naprosto něco jiného než Ukrajinci a případně i Poláci, které také zaměstnáváme.

Takže situace je dramatická a lidé prostě nejsou a my nejsme schopni plnit dodávky, naši partneři vůči nám ztrácejí důvěrnost a každý den neřeším nic jiného spolu s řadou dalších ředitelů, jakým způsobem přežijeme následující den. V takovéhle situaci zavádět karenční dobu je bláhovost a myslím si, že i neodpovědnost. A na to já samozřejmě říkám ano, souhlasím s tím, že podniky si vypočetly, protože kompenzovat firmám neznamená jenom kompenzovat finančně, já jsem to pochopil, že kompenzace bude i metodická a bude i systémová a bude i to, že jestliže přijmeme premisu, že přijdeme zhruba o 50 tisíc zaměstnanců, což vyvolává zhruba asi ty čtyři procentní body z hlediska zvýšení nemocnosti, a to jsou fakta, která jsme schopni doložit právě tím pohybem, protože když si vezmete, v roce 2008 bylo ročně nemocných zhruba 1,2 milionu lidí a v roce 2009 to spadlo zhruba na 620 tisíc lidí, a teď už to zase znova narůstá, protože lidé mají vyšší životní úroveň a už tolik netouží po penězích, takže si klidně řeší právě to, co jsme tady diskutovali, že nemají problém ani mít první tři dny neplacené.

Co se týká toho, proč i hospodářský výbor se postavil proti. Protože to může mít významný dopad do státního rozpočtu. A to si myslím, že nám nemůže být také jedno, že i kdybychom napravili a udělali to, co tady naznačoval Zbyněk Stanjura prostřednictvím předsedajícího, že to bude 1. až 11. den, kdy se o tom také takhle hovořilo, kdy se hovořilo o tom, že to bude eNeschopenka, když se hovořilo o tom, že je potřeba uvolnit trh, abychom mohli nahradit chybějících 50 tisíc lidí nějakými jinými, a když se zvedne ta finanční kompenzace z 0,2 na 0,5 až 0,6, protože tak to vychází výpočty podle různých scénářů, to je skutečná, reálná hodnota, která bude stát firmy, tak že to možné je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP