(9.10 hodin)
(pokračuje Pikal)

Budeme tedy opakovat předchozí hlasování. Zopakuji, o co se jedná. Jedná se o zařazení bodu číslo 14, sněmovního tisku 140, za bod číslo 5.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 201. Přihlášeno je 142 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 59. Návrh byl přijat. Počkám, jestli budou znovu nějaké... Nevypadá to. Takže konstatuji, že jsme schválili tento návrh.

 

Paní poslankyně Matušovská hlasuje s náhradní kartou číslo 8.

 

A nyní se tedy budeme vypořádávat s návrhy pana předsedy Chvojky. Jako první je zařazení bodu číslo 10, návrhu zákona o státní službě, který jsme přerušili včera, a to jako první bod po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 202. Přihlášeno je 144 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Jako další je zde návrh zařadit po tomto bodu bod číslo 7. Jedná se o sněmovní tisk číslo 109, novela zákoníku práce. Opět druhé čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 203. Přihlášeno je 147 poslanců a poslankyň, pro 99, proti 22. Návrh byl přijat

 

Pan poslanec Válek tady má faktickou, ale to je předpokládám k hlasování? Ano. V tom případě bod číslo 5 je již zařazen. Za ním máme zařazen bod číslo 14. Tedy, že bychom za tento bod zařadili bod číslo 30, vládní novelu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Je to sněmovní tisk 206, první čtení... (Neformální porada mimo mikrofon o hlasovací proceduře.)

Zeptám se, jestli jsou všichni srozuměni s tím, že současně odhlasované pořadí je po bloku třetích čtení body 10, 7, 5 a 14. A pak je tam 30, to už tam taky historicky je. A teď budeme muset vyřadit bod 29, respektive před něj předřadit bod 31. Vzal bych to jako vyřazení bodu 29 podle toho, co mám před sebou... z toho pevného zařazení v tom... (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že nic vyřazovat nemusíme. Návrh zní, aby za bodem 30 byl bod 31. Tohle bylo první čtení, takže jeden návrh z bloku prvních čtení předřazujeme před ostatní, tak nemusíme říkat, když to odhlasujeme, tak ta 29 do toho spadne. A 33, 34 a tak dále. Takže budeme podle mě hlasovat jenom o tom, že po bodu 30 bude zařazen bod 31, pokud to Sněmovna schválí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, to mi přijde srozumitelné a jasné. Takže nyní budeme hlasovat o tom, že po bodu 30 bude zařazen bod číslo 31, novela zákona o léčivech, sněmovní tisk 262 v bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 204. Přihlášeno je 151 poslanců a poslankyň, pro 101, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu pořadu. Můžeme tedy přejít k projednávání pořadu tak, jak byl nyní schválen. To znamená, že zahájíme naše jednání blokem třetích čtení. Jako první je tam bod

120.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 105/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele senátorka Alena Dernerová, kterou mezi námi vítám, a zpravodajka garančního výboru, což je výbor pro zdravotnictví, paní poslankyně Jana Pastuchová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 105/3, který byl doručen dne 18. září 2018. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 105/4. Navrhovatelka má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy, takže vám dám slovo.

Ještě chvilku počkáme, až se sněmovna uklidní. Poprosím všechny poslance a poslankyně, aby věnovali pozornost projednávání tohoto bodu. Myslím si, že můžeme pokračovat.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení páni ministři, ministryně, budu velmi stručná, protože už tady vystupuji potřetí. Je to s návrhem senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 96/2004 Sb. Zákon jednoduchý, který říká, aby tradiční čínská medicína nebyla zakotvena ve zdravotnickém zákonu, ale byla připravena na implementaci do zákona o léčitelích. Myslím, že jsme tady o tom hovořili dlouze a byla tady i bohatá diskuze, takže prosím pouze o podporu tohoto senátního návrhu zákona. Budou tam ještě určitě nějaké pozměňovací návrhy, které jste přidali vy, a k tomu se posléze vyjádřím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného do rozpravy, kterou otvírám. A hlásí se pan poslanec Třešňák. Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký den. Já zde jenom pouze chci zmínit skutečně, že ten senátní návrh navrhuje tedy vypustit část týkající se jak tříletého, tak pětiletého oboru terapeuta čínské medicíny. Nicméně i u druhého čtení tu často zazníval argument, že toto bude ošetřeno v zákoně o léčitelství, nicméně jenom poznamenám, že je to stále taková Columbova manželka. Mluví se tu o něm dlouho. 12. července jsem na výboru pro zdravotnictví žádal o předložení draftu tohoto zákona a stále ho ještě nemám. Takže pro nás není důvod to v tuto chvíli podpořit, byť samozřejmě chápu odbornou veřejnost, že se bude stavět za to, aby to ze zákona o nelékařských povoláních takovýmto způsobem bylo vypuštěno.

Co se týká těch dalších pozměňovacích návrhů, které tam jsou načtené, je vidět, že ta senátní novela byla využita jako podvozek k dalším změnách, které se týkají snižování nároků na kvalifikaci nelékařských povolání. To my samozřejmě vítáme, byť si myslím, že je to opravdu taková změna, která by měla být ošetřena skutečně nějakými ministerskými návrhy, nějakou ministerskou novelou, nikoliv to takhle ad hoc řešit z pozice poslaneckých pozměňovacích návrhů.

To je za mě asi všechno. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP