(17.50 hodin)
(pokračuje Rozvoral)

Globální pakt o migraci je souhrnný název, který obsahuje dva velmi důležité dokumenty, a to globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a globální pakt o uprchlících. Návrhy obou smluv mají být projednány na 73. Valném shromáždění OSN dne 25. září 2018 v New Yorku. Závěrečný podpis obou dokumentů by se podle sekretariátu OSN měl uskutečnit na zvláštní konferenci OSN, která je svolána na polovinu prosince 2018 do Marrákeše. Naši republiku by měl zastupovat z pověření předsedy vlády Andreje Babiše ministr vnitra a pověřený ministr zahraničních věcí Jan Hamáček, který by na tomto jednání neměl hájit zájmy ČSSD, ale hájit stanovisko, o kterém zde budeme hlasovat. Pan ministr Hamáček by měl hájit stanovisko, ke kterému dostane mandát Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tedy hájit zájmy všech našich občanů.

Z proběhlých průzkumů si většina našich občanů nepřeje na našem území žádné nelegální imigranty, a z tohoto důvodu apelujeme na všechny poslance napříč politickými stranami, aby podpořili návrh našeho hnutí SPD o vystoupení ČR z uvedených globálních paktů OSN tak, jak o tom rozhodly Spojené státy v prosinci minulého roku. Prezident Donald Trump to komentoval slovy, že návrhy dohod jsou neslučitelné s jeho migrační politikou. Obdobně se zachovalo Maďarsko. Po obdržení návrhu jednání OSN v polovině července tohoto roku uložila maďarská vláda všem svým státním úřadům posoudit navržené smlouvy vnitrostátním právem a následně je vláda posoudila z hlediska kompatibility se státní politikou Maďarska v oblasti migrace. Výsledkem bylo, že maďarská vláda schválila 6. září vystoupení Maďarska z globálních paktů OSN. Dále věříme, že v souladu s tím, jakou imigrační politiku zastávají další naši partneři V4 Polsko a Slovensko, též od těchto smluv o globálních paktech OSN odstoupí.

V dokumentech OSN se uvádí, že je migrace nezastupitelným a dobrým procesem, který by měl být podpořen, což je pro naše hnutí SPD absolutně nepřijatelné.

Vážené poslankyně a vážení poslanci, podpořme tento náš návrh. Pan ministr Jan Hamáček by následně na půdě Organizace spojených národů předložil návrh na vystoupení ČR z globálních paktů OSN. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych se ve svém příspěvku rád nejprve vrátil ke slovům, která tady teď zazněla z úst pana kolegy Rozvorala. Tak zvedněte ruku, kdo z vás chcete mít v ČR ilegální migranty. Já se domnívám, že vůbec nikdo. KDU-ČSL toto vždycky ne zcela konzistentně říkala. Mimochodem, ono by to bylo v rozporu s platnými zákony, tak ty přece platí.

To, co tady zaznělo, je přesně jenom vrchol populismu a jsou to výroky těch, kteří tady obchodují se strachem. Proti tomu my se stavíme, protože to zcela nemístným způsobem posouvá celou věc někam jinam. Když se podíváte do toho paktu, tak nic takového o žádné ilegální migraci tam není, tak to prosím tady nepodsouvejme. Opravdu žádného ilegálního migranta v ČR mít nemůžeme a od toho je tady vláda, aby toto také zajistila.

A zpátky k tématu. Pokud jde o migraci, tak křesťanští demokraté dlouhodobě zcela konzistentně říkají, že je potřeba postupovat podle principu flexibilní solidarity. To znamená, že migraci je třeba primárně řešit na těch místech, odkud ti lidé prchají, to znamená v zemích válečných konfliktů, případně v Africe samotné a jinde. Říkali jsme to od začátku. Od začátku jsme odmítali jakékoliv kvóty na přijímání uprchlíků. A jsme rádi nakonec, že to i německá kancléřka Angela Merkelová také už uznala, nesmyslnost zavádění kvót, a slíbila i to, že se nebude hlasovat o migraci kvalifikovanou většinou, ale jednomyslně.

Ten princip flexibilní solidarity, to znamená pomáhat tam, kde ty problémy vznikají, Česká republika činí. Činila to už vláda, ve které lidovci seděli, a pokračuje v tom současná vláda a my ji v tom samozřejmě budeme podporovat. Jenom si myslíme, že by to měla činit skutečně řádně. Jenom jeden příklad, nad kterým já trochu zvedám obočí. Když pan premiér Andrej Babiš hovoří o tom, jak je potřeba přijmout zvláštní status nebo pakt o pomoci africkým zemím, tak by tam také pan premiér asi měl vyrazit a situaci namístě konzultovat s těmi jednotlivými státy, a pokud je mi známo, tak na oficiální návštěvě afrických zemí Andrej Babiš nebyl za pět let, co je ministrem několika vlád. Tak bylo by potřeba k tomu přistoupit aktivně a za naši stranu my toto zcela jistě podpoříme.

A druhá věc. Opakovaně tady zazněly výtky a osočování naší europoslankyně Michaely Šojdrové. Tak já bych chtěl znovu zopakovat, dámy a pánové, žádný předvolební tah z úst Michaely Šojdrové to skutečně nebyl. Pokud se podíváte do veřejných zdrojů, tak zjistíte, že Michaela Šojdrová se této problematice věnuje dlouhodobě. O této své iniciativě hovořila veřejně už na jaře letošního roku a shodou okolností na minulý pátek byl dlouhodobě naplánovaný kulatý stůl, který se této problematice věnoval na půdě horní komory, tedy Senátu. Logicky samozřejmě ta věc zaujala novináře, novináři se zeptali na názor pana premiéra, a kdyby Andrej Babiš poněkud cynicky neodpověděl do médií, že nepřijme ani jediného, ani jediného uprchlíka, bez ohledu na to, jestli to bude dvouleté dítě, nebo dospělý člověk, tak věřím, že bychom tady dnes se této věci vůbec nemuseli věnovat a ta věc by byla vyřešena v souladu a v duchu hodnot, o kterých tady bylo už hovořeno.

KDU-ČSL, znovu to opakuji, se hlásí k hodnotám lidskosti, soucitu, solidarity, milosrdenství. To je to, co je vlastní naší společnosti, nejenom KDU-ČSL, a my se domníváme, že je naší zodpovědností, abychom na tyto hodnoty nezapomínali a tak je reálně a prakticky uplatňovali v praxi. A tady možnost samozřejmě byla. A také velmi otevřeně a jednoznačně říkáme: je to zodpovědnost vlády. Věřím, že ministr zahraničí bez problémů je schopen kontaktovat svého řeckého kolegu. Není nikde psáno, že musíme en bloc vzít padesát dětí nebo více. Je to také o tom, aby každý z přijatých uprchlíků byl případně, nebo ne případně, ale byl bezpečnostně prověřen. Pokud tam budou shledány jakékoliv důvody bezpečnostní, aby ten dotyčný přijat ČR nebyl, tak nechť také přijat není.

Ale postoje a výroky pana premiéra a dalších v této věci nám přijdou skutečně, řekl bych, až ostudné. Míří proti základním lidským hodnotám, na nichž stojí civilizovaná společnost.

A dovolte mi ještě jednu věc, nebo dvě. Jednak v tuto chvíli se samozřejmě ozvalo už, nevím kolik, padesát, ale více rodin, které jsou ochotny se těchto dětí bez rodičů, sirotků, skutečně ujmout. Ty děti by zde chodily do školy. A je vysoce pravděpodobné, že tyto děti by se také poté, co se situace podaří stabilizovat v Sýrii, případně i jinde, vrátily domů. A já si tady nevymýšlím, protože jsem schopen, a můžete to nalézt ve zdrojích Ministerstva vnitra - v 90. letech nalezlo útočiště v ČR mnoho obyvatel Balkánu, zemí bývalé Jugoslávie. Zcela konkrétně, z Kosova získalo dočasné útočiště v ČR 1 034 osob a z tohoto počtu se 903 osob vrátilo zpět do Kosova. Já myslím, že to je zřejmý důkaz toho, že je to o té solidaritě, soucitu a pomoci druhým. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Václav Klaus. A s další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych s dovolením zareagoval na svého předřečníka, právě proto, že si pana poslance Výborného vážím a vždycky ho poslouchám, když hovoří, přesto, že často naše názory jsou odlišné. Ale jsou tady lidé, které neberu vážně, ale vás vždycky poslouchám a musím říct, že jste mě dost zklamal tím vystoupením a označováním některých názorů za populismus a obchod se strachem. Protože to, co vy jste předvedl, to je zase obchod s dobrem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP