(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní poslední s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek a potom se vrátíme do obecné rozpravy, když nebudu mít další přihlášky. Tak prosím, pane poslanče. Respektive jsme v obecné rozpravě, ale vrátíme se ke standardní.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom podotýkám, že pan poslanec Holík teď smíchal dohromady ekonomické migranty, kterých jsou na našem území skutečně statisíce, a uprchlíky, kteří jsou v uprchlických táborech, a buď jim projevíme, nebo neprojevíme solidaritu. To jsou dvě různé kategorie, které samozřejmě populistické strany velmi rády míchají dohromady, aby zamlžily, o co tady opravdu jde. Na tabuli máme globální pakt o migraci a mluvíme o obou dvou paktech, o paktu o migraci a o paktu o uprchlících. A pokud jsme v rámci fiskální periody dokázali mluvit i o hlasování o Maďarsku, tak si myslím, že tahle tematická volnost je v tomhle případě dodržena jak tím, co říkám v obecné, tak tím, co předložíme v podrobné rozpravě.

Dovolil bych si zdvořile nesouhlasit s panem poslancem Plzákem, který říká, že v paktech je právo na migraci formulováno jako základní lidské právo. Není. Základní lidská práva jsou definována v Listině práv a svobod, jsou součástí ústavy jednotlivých demokratických zemí. Kdyby něco takového tam skutečně bylo, jako že to tam není, tak by to pochopitelně vyžadovalo novelizaci ústav téměř všech signatářů, kteří mají Listinu základních práv a svobod jako součást své ústavy. Nic takového tam není. V těch paktech není definováno právo na migraci jako základní lidské právo v těch pojmech, ve kterých pojmu základní lidské právo rozumíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní tedy s přednostním právem místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček, jelikož tady není předseda poslaneckého klubu. Prosím. A připraví se pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já si dovolím pár poznámek. Budu mluvit o tom, o čem je pojmenovaný tento bod, a sice o globálním paktu o migraci. Já si myslím, že je dobře, že tu o něm dnes jednáme, neboť příští týden má začít Valné shromáždění, kde ten text bude projednáván, a koneckonců i tam může ještě proběhnout, nebo v průběhu dalších měsíců, jeho změna před konečným hlasováním v prosinci, a je proto dobré slyšet od vlády, s jakým mandátem, s jakými ambicemi na Valné shromáždění jede, a měla by vláda i slyšet, jaký je postoj Poslanecké sněmovny.

Já souhlasím s tím, že pakt o globální migraci je nezávazným dokumentem, ale je potřeba říci, že ten směr, který globální pakt o migraci rýsuje, je zcela jasný. Vše nasvědčuje tomu, že globální pakt má ambici zlegalizovat řízenou migraci. Má znamenat posun ze stávající ochrany uprchlíků vyplývající z mezinárodního práva, skutečných uprchlíků, prchajících před nebezpečím, a nově má chránit i ekonomické migranty nebo ty, kteří před tím fatálním bezprostředním nebezpečím neutíkají. To je zcela jasný posun, který globální pakt oproti stávajícím, byť třeba vynutitelným dokumentům, obsahuje.

Běží tady diskuse, jestli je v tom paktu definována migrace jako základní lidské právo. Pan ministr nás tady ubezpečoval, že nikoliv. Nicméně je potřeba připomenout, že třeba maďarský ministr zahraničí právě kvůli tomuto argumentu vysvětloval, proč Maďarsko od tohoto globálního paktu odstoupilo. Čili já mám pocit, že se tady dneska nemusíme hádat o tom, jestli to je obsaženo jako základní lidské právo. Máme tady Parlamentní institut, ten nechť se zhruba do těch 40 nebo 50 stránek, pokud si pamatuju dobře, toho anglického textu ponoří a dá Poslanecké sněmovně jasné stanovisko, zda z těch formulací, které globální pakt obsahuje, vyplývá, že se má stát migrace základním lidským právem. Já osobně si myslím, že migrovat není a nemůže být základním lidským právem, a dokonce si myslím, že to nemá být ani právo nižší právní síly, než by bylo základní lidské právo. Migrace je podle mě výchylka z normálu, je to anomálie, nikoliv norma. Normální je podle mého názoru žít ve vlastní zemi a podílet se na jejím rozvoji, případně migrovat jen tam, kam jsem zván a kde jsem schopen se asimilovat, nikoliv putovat do zcela jiných civilizačních okruhů se zcela jinými hodnotami a kulturními vzorci.

Samotné mezinárodní organizace odhadují počet migrantů na 250 milionů. Jestliže Spojené státy od tohoto paktu odstoupily a dávají tím najevo, jakým způsobem se k masové migraci staví, tak je zřejmé, že drtivá většina těchto migrantů, pokud by jim bylo umožněno migrovat, by mířila do Evropy, na náš světadíl. My se ale podle mého názoru nemáme snažit spasit svět tím, že zničíme svět náš vlastní, který nám naši předci předali ve stávající podobě.

Rád bych se rovněž vyjádřil k té právní nezávaznosti, dobrovolnosti, resp. se k ní vrátil. Myslím si, že všichni známe salámovou metodu v této oblasti a dokážeme si všichni velmi živě představit, když se budou tvořit např. normy Evropské unie ohledně migrace, že se mohou opírat o texty, dokumenty a pakty mezinárodních institucí, které nejsou nikterak závazné. Nebyl by to první ani poslední případ. A byť ten globální pakt je nezávazný, může se to objevit v nějaké evropské směrnici, normě nebo návrhu na to, jak řešit migraci, a můžeme se znovu dostat do situace, kdy tu budeme bojovat o to, jako jsme bojovali v případě Dublinu IV, abychom neměli povinné kvóty na migraci. Já prostě odmítám salámovou metodu zejména v oblasti migrace, v tak důležité oblasti. I kdyby ten pakt byl dobrovolný a byl to jenom politický akt, tak přece musíme dát jasně najevo, že otevření se masové migraci byla tragická chyba Evropy - a já to nazývám sebevraždou našeho kontinentu.

Hlavní otázka při té diskusi by podle mého názoru měla znít, jestli se evropské a světové politické elity snaží masovou migraci zastavit, jestli považují otevření se masové migraci, které nastalo před několika lety, za osudovou chybu, kterou Evropská unie udělala, za osudovou chybu, ze které je potřeba se poučit a migraci okamžitě zastavit. Máte pocit, že toto si evropské a světové politické elity uvědomují nebo že si to myslí? Já jsem přesvědčen, že nikoliv. Hlavní ambicí politických elit jak těch světových, tak těch evropských je nikoliv migraci zastavit, ale ze stávající nelegální migrace právní cestou učinit migraci legální. Každý z vás, kdo se někdy účastnil výboru Evropského parlamentu a slyšel debatu o tématu migrace, mi to potvrdí. Proto odmítám všechny podobné nezávazné deklarace, které se tváří jako dobrovolné nebo nezávazné, protože mají pomalými krůčky směřovat k tomu, že migrace, která je dneska považována za nelegální, bude v budoucnu považována za legální a bude proti ní složité bojovat.

Dobře tento fakt vědí Spojené státy i Maďarsko, které se z toho globálního paktu vyvázaly. Já bych tu chtěl položit řečnickou otázku. Když je to tak bezvýznamný nezávazný dokument, který nemá na naše státy jakýkoli dopad, proč největší velmoc, a nechci říct kolébka demokracie, ale země s velmi zakotvenými, zakořeněnými demokratickými principy a hodnotami, má ambici se z globálního paktu vyvázat? Myslím si, že odpověď je jasná: protože ví, že jde o další krok k legalizaci stávající migrace, které se třeba Spojené státy snaží postavit s mnohem větším důrazem než evropský region, než Evropská unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP