(12.30 hodin)

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já doufám, že to nevyfouknu panu ministrovi. Ale já na rozdíl od kolegy předřečníka vaším prostřednictvím považuji ty integrační kurzy za velmi dobrou věc. Spousta nedorozumění a střetů se děje mezi migranty a místními obyvateli právě z kulturních rozdílností a nedorozumění o tom, co je běžné. Já to velmi přeženu, ale je to poměrně docela vhodný příklad. Například u nás to, že se žena svlékne do plavek a jde se v nich koupat, neznamená, že vyzývá muže, aby si jí všímali výrazně, dotýkali se jí a nějak ji obtěžovali. Ale v jiných kulturách to může být vyzývavé gesto. O to jde, aby ti lidé pochopili, jaké jsou u nás kulturní zvyklosti.

Jestli jste četli důvodovou zprávu, která je velmi dlouhá, tak to mají být státem řízená adaptační centra. Kurz je poměrně dlouhý. Jen upozorňuji, že dosud, aby splnili nějaké povinnosti, musí prokázat ovládnutí českého jazyka. Znalost české kultury, to, jak se tady mají chovat, jaký je přístup k obyvatelům, co se děje, to je podle mě poměrně podstatné, aby nedocházelo k těmto střetům. Podle mého názoru naopak adaptační kurzy jsou více než potřebné a velmi vhodné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě než dám slovo panu ministrovi, jsou tu další faktické poznámky. Pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Při vší úctě ke svému předřečníkovi, kterého si jinak velmi vážím, za prvé si myslím, že se vůbec nebavíme o migrantech, ale bavíme se o pobytu cizinců, kteří přicházejí na krátkodobé pobyty, nebo možná roční pobyty, ale vypomáhat tady do ekonomiky. Nevím o tom, že by se po nich požadovala znalost českého jazyka. Znalost českého jazyka se požaduje, pokud žádáte o občanství nebo o trvalý pobyt, ale rozhodně se nepožaduje, pokud vás někdo chce najmout do práce.

Jenom jsem zpochybňoval, jestli ty integrační kurzy jsou k něčemu dobré, a pokud ano, tak jestli se nemá uvažovat o tom, že jsou pro ty okruhy řekněme společensko-náboženské, které jsou nám výrazně vzdálené, ale jestli opravdu pokládáme za nezbytně nutné Američana, který sem přijede pracovat, vychovávat v tom, že jíme vidličkou a nožem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Klaus a jeho faktická poznámka. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych také reagoval na pana poslance Veselého. Jeho předchozí vystoupení k advokátům bych celé podepsal. Tady vám nějak nerozumím - že účelem je ty lidi nějak převychovat, aby se ovládali, když uvidí ženu v plavkách. Tak jako učitel vám řeknu, každé vyučování má mít na závěr také nějaký test. Čili bude součástí toho, že budou podrobeni sexuologickému vyšetření, jestli když jim promítnou ženu v plavkách, jestli se ti lidé ještě ovládají, pak budou vpuštěni do České republiky, a jinak nikoliv? Já bych ten váš argument, co jste uvedl, snažil trošku rozvést, že to je prostě nesmyslné. Podporuji to, co k tomu řekl pan Benda.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan ministr Hamáček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já bych byl velmi nerad, aby se diskuse o tomto dle mého názoru důležitém zákoně stočila pouze na diskusi o adaptačně aplikačních kurzech. Rozumím panu poslanci Bendovi s jeho výhradou například vůči občanům Spojených států a dalších zemí, ale rozumím i kolegovi Veselému. Protože ty kurzy probíhají už teď. Probíhají na dobrovolné bázi a jsou s nimi velmi dobré zkušenosti. Já za sebe chci říci, že v průběhu legislativního procesu se nebráním diskusi o tom, jak uchopit celý problém kurzů, ale byl bych nerad, aby na tom havaroval celý zákon, který podle mého názoru Česká republika velmi potřebuje.

Když už mám slovo, tak chci avizovat to, že vzhledem k tomu, že ten text je již staršího data a nějakou dobu vznikal na Ministerstvu vnitra, tak já potom ve druhém čtení předložím pozměňovací návrh, který se bude týkat zkrácení lhůt na vyhošťování cizinců, kteří se tady dopustili trestných činů. To jsem avizoval již na tiskové konferenci.

Prosím, abychom to nezúžili pouze na integrační a adaptační kurzy, a za ministerstvo říkám, že jsme připraveni k diskusi a určitě nějaké řešení nalezneme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Profant, přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já vás zdravím. Já bych se chtěl pana ministra zeptat na § 168 tohoto zákona, kde se píše: "V řízení podle tohoto zákona v části vedené před zastupitelským úřadem je možno podání učinit pouze v listinné podobě." Já se domnívám, že to je spor, který se vede na Ministerstvu zahraničí, kdy Ministerstvo zahraničí není schopno zajistit kvalitní služby na ambasádách, a proto ruší elektronické možnosti komunikace, jako jsou různé žádosti a podobně. Já jsem o tomto problému několikrát slyšel, ale řešit to tak, že zavedeme zcela natvrdo pouze listinnou podobu, mi připadá absurdní. Takže bych rád k tomu později dostal nějaké vyjádření třeba ve druhém čtení, abychom se dozvěděli, jak to je či není a z jakých důvodů se mění tento paragraf.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Máme tady faktickou poznámku, bude reagovat pan poslanec Benda. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Už fakt jenom stručně na pana ministra. Jsem rád, že se zavázal, že se nad tím ještě zamyslí. Ale jestli říká, že dodneška kurzy existují, jsou na dobrovolné bázi, kdo je chce absolvovat, ten je absolvuje, pro mnohé je to užitečné, tak zase z něčeho, co nějak funguje, uděláme povinnost pod sankcí. Každý to buď absolvuje, nebo zaplatí 10 tisíc pokutu. No, já pochybuji o tom, jestli je to rozumný krok. A pak jenom doufám, že návrhy, které pan ministr přináší, budou už ve výborech a nebudou až ve druhém čtení na Poslanecké sněmovně. Ale to je nepochybně jenom nedorozumění.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktickou poznámkou bude reagovat také pan poslanec Klaus. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Na vážnější notečku zareaguji na pana ministra nikoliv jenom k těm kurzům. Já bych chápal, kdyby byl tlak českého Ministerstva průmyslu, které by oslovilo vládní poslance, že nejsou zaměstnanci, podnikatelé volají po tom dovážet zaměstnance z Mongolska nebo z Vietnamu nebo nevím odkud, a je proto potřeba přijmout zákon, aby se to nějakým způsobem usnadnilo. Tomu bych lidsky rozuměl. Ale nezlobte se, mně je velice podezřelé, že to je evropský zákon, který se týká migrace a samozřejmě trošku toho studia. Myslím, že každý soudný poslanec nad tím musí povytáhnout obočí, protože velice často sledujeme tu salámovou metodu, jak jsou to nejdříve novorozenci do 14 dní věku, pak do tří týdnů, pak je jim 19, pak je jim 23, pak jsou to rodinní příslušníci, staré babičky atd. Tohle je vlastně podobná věc. Čili nejsou to pracovníci, studenti apod., čili mě tam na tom varuje to, že to není náš vlastní zákon, který chtějí čeští podnikatelé, čeští ministři, ale je to zase implementace.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: K panu poslanci Klausovi. No, ono je to oboje. My jsme měli dvě možnosti, buď tedy provést čistou implementaci, a ta se týká právě usnadnění situace cizinců, kteří zde studují nebo jsou tady za účelem vědeckého výzkumu. To je ta evropská část, kterou chceme implementovat. Pak je tam reakce na požadavky podnikatelské sféry, kdy se vláda snaží zjednodušit právě ten proces přísunu pracovních sil ze zahraničí. A Ministerstvu vnitra přišlo smysluplné vyřešit to v jednom zákoně najednou. Jinak by to musely být zákony dva.

Jak jsem tady hovořil o stanovení maximálních počtů podaných žádostí nebo o těch mimořádných pracovních vízech, to už jsou ty reakce na požadavek našich podnikatelů, naší ekonomiky, a my hledáme způsob, jak ty žádosti zprocesovat co nejrychleji. Pokud bychom šli jenom cestou těch pobytů, tak tam je to administrativně velmi náročné. Znamená to několikeré návštěvy příslušného pracoviště, je tam biometrika. A ta pracovní víza nebo ta mimořádná víza nám umožní pružněji reagovat na poptávky naší ekonomiky.

K panu poslanci Profantovi. Teď vám samozřejmě odpovědět nemohu. Já to zjistím a do jednání výboru dojde i ten pozměňovací návrh a informaci vám dodám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášku do rozpravy nemám ani nikoho nevidím, že by se hlásil, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne.

Návrh na vrácení ani na zamítnutí nezazněl, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Návrh organizačního výboru je přikázat předložený materiál k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Je zde nějaký jiný návrh na garanční výbor? Takový návrh není, takže přistoupíme k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP