(11.50 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, mně kolegyně Dražilová hodně ulehčila práci, protože víceméně vlastně veškeré důvody řekla, a myslím si, že bych je asi už neměla opakovat a měli bychom už hlasovat. Každopádně bych jenom chtěla říci stanovisko za klub KSČM, že jsme si vědomi, že i možná ty důvody, které vedly pana senátora a další jeho kolegy k tomuto předložení, tak se jim nelíbila opravdu ta nerovnost. Ale my vnímáme, že, jak už bylo řečeno, systém, který vlastně říká na základě důvodu zvláštního zřetele, kdy opravdu úřady práce přistupují k jednotlivým případům individuálně, to znamená, že to umožňuje, aby opravdu příspěvek na mobilitu byl dán, přiznán tam, kde opravdu důvody jasné a zřetelné jsou, právě pobytové služby, jak jsou dnes naplňovány, a komplexní péče, která tam je poskytována, opravdu není vhodné především systémově, abychom to rozšiřovali na celek i na pobytové služby a spíše se opravdu zabývali systémově otázkami příspěvku na péči, protože jak všichni víme, máme tady na pátek pevně zařazen jeden senátní návrh na navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, ale zase jenom do domácí péče. A my jako KSČM říkáme, že jenom oblast domácí péče se nám nelíbí, a byli bychom opravdu rádi, kdyby i ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se navýšilo nejenom ve čtvrtém, ale i ve třetím stupni, ale i do pobytových sociálních služeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek v rozpravě ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, je tady historie úctyhodné práce dvou senátorů na téhle problematice, a pak je tady ale také princip, k čemu máme nebo nemáme zákony, princip, který bychom asi neměli opomíjet. Tady byla prostě nesjednocená metodika, docházelo k nespravedlivé nevýplatě příspěvků na mobilitu klientům některých ústavů v některých krajích. Určitě všichni děkujeme panu senátorovi Plačkovi, dej mu Pánbůh nebe, a panu senátorovi Voseckému za to, že se toho ujali, začali se tomu věnovat. A není pochyb o tom, že jenom proto, že oni se tomu začali věnovat a začali ten návrh zpracovávat, probudilo se líné úřednictvo na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Bez této práce by se to nestalo. Za to jim nepochybně patří dík a úcta. Nicméně zákonná úprava má být jenom tehdy, je-li opravdu nezbytná. Jestliže, byť pod tímto tlakem obou dvou pánů senátorů a projednáváním zákona, situace byla napravena, tak je tady ten princip, že pokud nějaký zákon v právním řádu mít nemusíme, tak ho tam nedávejme. Máme zákonů opravdu velmi mnoho, náš právní řád je zaplevelen. Přijde mi při vší úctě ke stanovisku zpravodaje trochu kontraproduktivní, abychom tady na jedné straně s velkou slávou a reklamou rušili desítky obsolentních právních norem, ale na druhé straně podporovali platnost a účinnost nového zákona, který není zapotřebí. Jestliže není zapotřebí, tak my ho v tom právním řádu nechceme, protože už je tam zákonů více než dost.

Děkuji za pozornost. (V sále je velký hluk!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Požádám sněmovnu o klid! Prosím, abychom mohli v důstojném prostředí dokončit jednání tohoto bodu.

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Debata je poměrně absurdní, ale mám jednoduchý dotaz, aniž bych zpochybňoval slova těch, kteří zatím vystupovali. Ti, kteří jsou pro zamítnutí, říkají, že to není potřeba a že se to změnilo a že to je řešeno metodickým pokynem ministryně nebo ministerstva. Může ministryně či ministerstvo, tato, či jiný ministr či ministryně vydat jiný metodický pokyn, který to zase vrátí do toho stavu před metodickým pokynem? Já bych chtěl vědět odpověď na tuto jednoduchou otázku - ano, nebo ne? Pokud ano, pak má legislativní návrh smysl. Pokud ne, tak je zřejmě nadbytečný. Jestli to jiný ministr může změnit jiným směrem, pak ta úprava má smysl.

Čemu ale vůbec nerozumím, a dívám se významně na členy klubu České strany sociálně demokratické, je jejich přístup. Já tomu fakt nerozumím. Já jsem si myslel, že takové věci jsou třeba v rámci strany vydiskutované, že když to probírá jedna komora, tak ve druhé komoře to podporu má. Aspoň u nás to tak je, že v základních politických otázkách se se svými kolegy z horní komory shodujeme a prosazujeme to ruku v ruce, někdy více úspěšně, někdy méně v horní i dolní komoře. Tady evidentně k tomu nedochází. Ta vystoupení mě překvapila. Já to plně respektuji, ale opravdu tomu nerozumím. Kdyby někdo poslouchal debatu, tak řekne, že ti, kteří to navrhují, jsou proti, a ti, kteří jsou v opozici, jsou pro. To úplně normální postup není. Není to sice nic masivního, není to žádná zásadní legislativní změna, nicméně je to velmi neobvyklé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Kateřiny Valachové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, žádná neshoda mezi senátorským klubem sociální demokracie a poslaneckým klubem sociální demokracie samozřejmě neexistuje. Stejně tak neexistuje neshoda na úrovni stávajícího půdorysu koalice. Jde jenom o dvě možná řešení. To znamená buďto legislativní, nebo skrze usměrnění. Stávající ministryně práce a sociálních věcí garantuje, že skrze usměrnění je schopna sjednotit praxi tak, aby odpovídala zákonu. Toto je přesně ono, co bychom z hlediska zákonodárců měli hlídat, že pokud stávající zákon je vyhovující a je pouze třeba úředníky usměrnit v tom, aby vystupovali v obdobných případech obdobně, není třeba zákona. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Stanjura ještě jednou. Reakce s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já obecně s tím principem samozřejmě souhlasím. Ale paní kolegyně Valachová použila větu, že je třeba usměrnit úředníky, aby postupovali v souladu se zákonem, a že to stávající ministryně provedla. Není důvod tomu nevěřit. Ale z této věty logicky vyplývá, že doposud úředníci postupovali v rozporu se zákonem. A pokud to tak je, tak si myslím, že by se tím měl někdo zabývat a přijmout nějaké opatření a taky v uvozovkách odměnit ty, kteří postupovali v rozporu s platnou legislativou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Stanjurovi za dodržení času. Máme dvě další faktické poznámky - paní kolegyně Valachová a pan kolega Kalousek, v tomto pořadí jste zmáčkli elektronickou přihlášku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Jednotné usměrnění doposud neexistovalo. Nyní existovat bude. A pokud úředníci postupovali odlišně tím, že v jedné skupině případů v neprospěch žadatelů, tak samozřejmě při vydání každého takovéhoto jednotného usměrnění musí centrální správní úřad zajistit, aby byli klienti o svých právech poučeni a bylo to napraveno. Jsou na to běžné opravné prostředky. Děkuji. A z hlediska dobré správy tam samozřejmě musí být to poučení, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kalousek také s faktickou poznámkou. Máte slovo. Poté pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V oblasti daňové legislativy, v oblasti správního řízení, ale i v oblasti trestního práva prostě existuje někdy situace rozdílného výkladu. Berňáky jednu věc posuzují jinak v severních Čechách, jinak na jižní Moravě. Státní zastupitelství v různých krajích tu samou věc posuzují jinak. Od toho je tam vždycky ten centrální orgán, aby provedl něco, čemu se říká sjednocení jurisdikce. To, že si někteří správní úředníci, nebo daňoví úředníci, nebo státní zástupci něco vysvětlovali různě, ještě nemusí znamenat, že ten či onen porušil zákon. Prostě od toho je tam ten nejvyšší státní zástupce, který se tomu zásadně brání a nedělá to, aby jurisdikci sjednocoval, od toho je Generální ředitelství Finanční správy nebo Ministerstvo financí. Od toho je každý ústřední orgán státní správy, aby v rámci výkonu své působnosti sjednotil to správní právo. Takže jestli tady teď došlo ke sjednocení, já vidím ten zákon jako naprosto zbytečný. Ale přestaňme se hádat, pojďme to odhlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP