(10.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Veselý. Faktické poznámky, připomínám. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Tady se bavíme o situaci, kdy někdo vědomě předloží zfalšovaný důkaz, a navíc to dělá ten advokát. Ten klient sám o sobě to udělat může a v tu chvíli bude beztrestný, ale jeho advokát musí zfalšovat ten důkaz, který následně vědomě předloží soudu, nebo nechá u znalce zfalšovat ten důkaz nebo něco takového. Prostě tvářit se, že tohle jednání je v pořádku, mi přijde úplně absurdní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Veselý a reagovat bude pan poslanec Benda poté, taky faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se původně nechtěl do diskuse vůbec zapojovat. Ale ze strany Pirátů neustálé napadání advokátů jako stavu a dělání z nich něco, co je závadné, co podvádí primárně, co nám všechno kazí, co vytváří trestnou činnost - já to musím, kolegové, zásadně odmítnout! To přece nemůžete vůbec myslet vážně! Víte, jak začínají všechny totality? Všechny totality začínají tím, že se začnou napadat advokáti. Advokáti jsou velmi nepohodlní, protože se zastávají těch, které totality chtějí utlumit. Takže začnete advokáty, pak to jde na státní zástupce a pak na soudce.

Kolegové z pirátské strany prostřednictvím pana předsedajícího, prosím, přestaňte hanit advokáty! Pozice osob stíhaných v trestním řízení je daleko složitější než pozice orgánů činných v trestním řízení. Oni nemají prostředky na to, aby si opatřovali důkazy, aby si opatřovali odposlechy, aby dělali domovní prohlídky. (Hovoří hlasitě, důrazně.) Žádnou takovou možnost nemají v drtivé většině případů. A jediná jejich možnost je procesní obrana. A jakékoli snížení možnosti procesní obrany znamená, že kriminalizujeme obyčejného člověka. Děkuji. (Hlasitě tleskají někteří poslanci napříč sálem.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Objevilo se několik faktických poznámek, pak postupně mizely, takže v tuto chvíli je stav takový, že poprosím pana poslance Bendu s faktickou poznámkou. Poté paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou, poté pan předseda Chvojka s faktickou poznámkou. A poprosím všechny v sále o klid! Děkuji. Hlavně vlevo!

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Já bych za prvé chtěl výrazně poděkovat svému předřečníkovi, protože si myslím, že mnohé shrnul.

Opět k panu kolegovi Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Za prvé není pravda, že se to týká jenom advokátů. Každý, kdo předloží zfalšovaný důkaz, i samozřejmě ta osoba bude trestně postižitelná, tady byla jistá nepřesnost. A já myslím, že se tady pořád vede zběsilá polemika o tom, jestli chceme povolit - a pan kolega Michálek nám to tady cituje dnes a denně - jestli chceme povolit předkládání falešných důkazů. To přece tady nikdo v reálu nehájí. Opravdu nikdo v reálu nehájí, nikdo neříká, že je správné předkládat soudu falešné důkazy. Tak prosím, jenom s tím neveďme polemiku! Vycházelo se tady z doktríny, že soud nelze oklamat, máme na to rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nyní se domníváme, že asi soud oklamat lze. Já si myslím, že soud v některých případech samozřejmě oklamat lze.

A nevedl jsem žádný spor o tom, že je nesprávné, a že dokonce má být i trestné předkládat falešné důkazy. O čem se bavíme, jestli uděláme speciální skutkovou podstatu ze svádění k tomuto trestnému činu jakéhokoliv charakteru, kdy, jak jsem vám říkal, jinak svádění máme jenom u těch věcí, které trestným činem jinak nejsou. A tady zavádíme něco zcela nového. A pak se bavíme o tom, za jakých okolností a v jakém rozsahu lze nasazovat odposlechy a jestli opravdu toto pokládáme za tak závažnou trestnou činnost, že chceme směřovat i do těch nižších sazeb, než ve kterých to běžně je.

Tak prosím, jenom abychom to nepletli a neříkali, že tady někdo hájí právo kohokoliv předkládat falešné, nepravdivé důkazy, kterými chce soud zmást.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka paní profesorka, paní poslankyně Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Správně, tady jsem poslankyně, opravdu.

Prosím vás, já využiji té faktické poznámky k tomu, abych se přimluvila za to, abychom už přikročili k třetímu hlasování, tedy v rámci třetího čtení, tedy ne třetímu, ale k hlasování. A současně bych chtěla upozornit na to, že teď se dostáváme do takové emocionální spirály, kdy se vzájemně nespravedlivě napadáme. Já jsem všechno poslouchala, a opravdu mě nikdo nemůže podezírat, jak už jsem jednou tady u řečnického pultu řekla, že bych fandila každému projevu, myšlence, návrhu kolegů z pirátské strany. Ale snažím se být spravedlivá a řada těch jejich návrhů je velmi dobře i věcně, na rozdíl od jiných politických stran, argumentovaných. A v tom dnešním projevu, co tady měl pan poslanec Michálek, takže možná, že mu beru i teď jeho faktickou poznámku, jasně řekl také, že důvěřuje tomu, alespoň já jsem to tak pochopila a myslím, že na vlastní uši jste to slyšeli, že většina advokátů je naprosto v pořádku. Takže vůbec nechápu ten populistický - promiňte pane kolego předřečníku - populistický výlev, že tady snad vždycky na začátku každé totality stojí napadání advokátů. Tady přece nejde o obhajobu profesního stavu advokátů, ale o novou zákonnou úpravu, která by nám maximálně zajistila, že naše soudní procesy budou spravedlivé.

Takže netahejme sem takové opravdu politické kecy, s odpuštěním. (Potlesk části poslanců zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan předseda Chvojka, poté pan předseda Kalousek s faktickou.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. No já se musím kolegy zastat a budu reagovat, a on mě předběhl. Já jsem chtěl taky reagovat na pana kolegu Michálka prostřednictvím pana předsedy.

No, pane kolego Michálku prostřednictvím pana předsedy, vám musel někdy nějaký advokát, jak vás tady sleduji rok, poskytnout nějakou velmi špatnou právní službu. Protože je pravda, a on to řekl kolega Ondřej Veselý, kdykoli tady projednáváme něco, ať už tady, nebo na půdě ústavněprávního výboru, co má souvislost s advokacií, tak vy se do těch advokátů pouštíte, vy je haníte. Vy je haníte za to, že obhajují obviněného, a ještě navíc toho obviněného berete už za sprostého podezřelého a za odsouzeného. Mně se tento přístup nelíbí. A abych pravdu řekl, tak kdybych byl volič Pirátů, tak bych byl z tohoto přístupu velmi zklamán!

Já jsem myslel, že jste strana, která nějakým způsobem je proti zásahům státu např. do advokátního tajemství. Nebo do povinnosti mlčenlivosti daňového poradce. A vy kdykoli přijde na pořad této Sněmovny nějaký takový bod, tak vy ho podporujete, a podle mého názoru to není dobře. Tudíž já tomu nerozumím. Pokud vám nějaký advokát v minulosti ublížil, tak to prosím řešte přes Českou advokátní komoru, přes kárné řízení, dostane určitě nějaký kárný trest. Ale prosím, přestaňte si vylévat svoji zlost na nějakého advokáta, který vám možná kdysi ublížil. Ale opravdu, jsou advokáti různí, špatní, dobří, ale vy se paušálně do nich pouštíte jako do třídy.

Tudíž já reaguji na paní kolegyni Válkovou. Já si myslím, že projev Ondry Veselého byl velmi dobrý. A my se právě máme bavit o tom trestném činu a té nové skutkové podstatě a ne o tom, jaký je nějaký klient, nebo obviněný, nebo obžalovaný s prominutím hajzlík, protože si dovolil, jak to řekl kolega Michálek, vzít advokáta, ještě navíc většinou je to nějaký bohatý člověk, takže si dovolil vzít toho lepšího advokáta.

Přátelé, takhle bychom přece mluvit neměli a takhle by neměl mluvit podle mého názoru pirát, který by měl naopak respektovat svobodu a právo každého lidského jedince v České republice. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas. Děkuji. Pan předseda Kalousek nám diskusi poněkud rozsvítil, takže je tady více faktických poznámek. První pan předseda Kalousek, prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom stručnou reakci na paní poslankyni Válkovou.

Pan kolega předřečník, který se jmenuje poslanec Veselý, podle mého názoru nemluvil populisticky. Naopak, poměrně odvážně se populistům vzepřel, vzepřel se populistickému pohledu na to, že každý obviněný je sprostý podezřelý, pokud to zrovna není premiér Babiš. A my se prostě nechceme smířit s tím, že obhajoba je součástí obžaloby, což byla oblíbená zásada totalitních dob. A na náznaky, jak začínají jednotlivé totality, tady pan poslanec Veselý upozornil, upozornil na ně správně. Ty náznaky prostě ve veřejném prostoru jsou a netýkají se zdaleka jenom advokátní profese.

Takže já bych za poslanecký klub TOP 09 panu předřečníku Veselému chtěl poděkovat a říci, že nám mluvil z duše.***
Přihlásit/registrovat se do ISP