(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. To byl pan poslanec Zbyněk Stanjura. Nyní tedy tady máme dvě faktické poznámky a dva poslance, resp. poslankyni přihlášenou do obecné rozpravy. Takže první paní poslankyně Valachová. Vaše dvě minuty. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já rozhodně chci vyseknout dvě poklony svému předřečníkovi Zbyňkovi Stanjurovi, protože tady zvládl vyšetřování elektronické neschopenky a zvládl kumulovat roli vyšetřovatele, obžaloby, rozsudku odsuzujícího samozřejmě a zároveň vyřídil i odvolání proti případnému takovému rozsudku. To je obdivuhodné.

A co je druhé obdivuhodné a druhá poklona. Konečně našel někdo yettiho. Odhalil ho, chytil, víme, kde je. Je v České republice, žije tady od tedy 17. května 2017. Tak.

A teď jenom chci říct fakta. Za poslední rok se nám vystřídali tři, nebo řekněme přesněji čtyři ministři práce a sociálních věcí. Do toho jsme zvládli volby do Poslanecké sněmovny a také konstituování menšinové vlády a většinovou vládu, resp. menšinovou s podporou komunistů tady máme cca dva, dva a půl měsíce. Takže já ubezpečuji svého předřečníka stejně jako vás ostatní, že elektronická neschopenka je projekt, který bude úspěšný během této vlády. Dočkáte se a bude fungovat. A bezpochyby při projednávání tohoto návrhu zákona budeme mít čas ve výborech si prohlédnout harmonogramy i to, co se udělalo, neudělalo. A všichni včetně Zbyňka Stanjury budou bezpochyby rádi, když nejenom tedy yettiho chytí, ale také zkrotí. A tímto ho vyzývám, aby se k tomu samozřejmě připojil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Následně s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Běhounek. Pane poslanče, máte slovo. A připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, musím říct, že mě opakované citace mého jména kolegou Zbyňkem Stanjurou velmi potěšily, protože my už jsme si na toto téma před tím jedním a půl rokem názory vyměňovali. Já samozřejmě uznávám, že jeho přístup je naprosto konzistentní, ale zas na druhou stranu je třeba říct, že v současné době - a ten pozměňovací návrh byl veden touto snahou a já si za ním stojím a bojoval bych za něj i dnes, protože dnes máme dvě možnosti posílat elektronicky dvě části neschopenky a zbytek poštou.

Jestli tedy někdo - kolega Bláha se omluvil, ale on by mohl říct, jaký chaos je, když si všichni papírové části neschopenky různě někde nosí a nějakým způsobem to řeší. Já samozřejmě, dneska to asi neprojednáme, tak si připravím reakci na kolegu Stanjuru, abych mohl mu oponovat úplně stejným způsobem, protože mě to baví a jeho evidentně také. A myslím si, že bychom měli v každém případě - nakonec to sám řekl, že nám nezbývá nic jiného, než platný zákon odložit, protože by nebyl naplněn. Prodloužit jeho platnost a za tu dobu by si ministerstvo to mohlo udělat.

Musím tady říci věc, která se možná kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi nebude líbit, ale ani on není schopen ovlivnit některé procesy, které jsou názorově rozdílné uvnitř jednotlivých ministerstev. Já tím teď nemám na mysli nic jiného než to, co si potom řekneme v kuloárech, protože to se nedalo skloubit dostatečným způsobem.

Takže já tu kritiku beru. Za tím pozměňovacím návrhem si stojím a prosím vás, abyste se k tomu i tímto způsobem postavili. A mám velkou radost prostřednictvím pana předsedajícího, že Zbyněk to bere takhle sportovně. Je to krásná diskuse. Dík moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji i za dodržení času. Takže pan poslanec Stanjura. Zatím poslední faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mě to tedy nebaví, i když si myslíte, že ano. Ale opakujeme debatu z května 2017. A já jsem říkal, že čas nás rozsoudil. Já jsem tady říkal, že se to nestihne, že to není připravené. Paní ministryně i pan poslanec Běhounek říkali, že se to stihne, že to zvládnou. Sami vidíte, kdo měl pravdu. To není o tom, kdo je soudce a kdo vynáší nějaký trest. To je prostě realita. A když si přečtete tu důvodovou zprávu vlády, ne opozice, tak je opravdu, je to zdrcující kritika.

To, že byli tři nebo čtyři ministři, no to je možné. Já jsem to nepočítal. Ale minimálně tři byli ze sociální demokracie.

Ale paní bývalá ministryně mě inspirovala. Já jsem netušil, že když uzákoníme nějakou povinnost, že to bude programovat ministr. Já jsem myslel, že když je nějaká povinnost, tak ministerstvo, v tomto případě práce a sociálních věcí, na základě zákonné povinnosti v tom pracovním pořádku připraví zakázku, zadávací dokumentaci a pokusí se naplnit zákon. Já bych tento argument bral tomu, že někdo něco nepředložil, nový návrh zákona, protože se střídali ministři a nebyl čas to vydiskutovat, provést to standardním připomínkovým řízením apod. Ale to, že to není naplněno, se ukáže, že to byla už fikce už tehdy.

A já bych očekával... A ta debata není o tom, jestli má být, nebo nemá být eNeschopenka, ať si rozumíme. Ta debata je o tom, a říkal jsem v dubnu a v květnu 2017, že je to špatně připravené, tak neotáčejte tu debatu tím, že budeme digitalizovat proti papírové podobě. Mě jako bývalého programátora určitě nemůžete obviňovat z toho, že bych byl proti digitalizaci. Ale musí to mít smysl. Musí to být reálné a nemůže to být výstřel několika paragrafů. Co to je jednotný informační systém práce a sociálních věcí? Ani ne ministerstva. Co to je? Já už jsem se ptal před 14 měsíci. Jaké agendy tam patří? Jaké subsystémy? Kdo je kdy vysoutěžil? Jakou to má provázanost s dalšími systémy veřejné správy? Žádnou odpověď jsem dodneška za těch 14 měsíců nedostal. Takže mě to skutečně nebaví! (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní do obecné rozpravy dávám slovo paní poslankyni Adamové Pekarové. Jenom si dovolím upozornit, že podle dohody poslaneckých klubů dnešní jednací den končí v 19 hodin. Nicméně vás nebudu přerušovat. Jenom to tady dávám na vědomí. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo, byť tedy jenom už mi zbývá velmi krátký čas. Ale na druhou stranu tady bylo brilantně řečeno mnohé. A teď mě trošku mrzí, že mě kolega svým přednostním právem předběhl, protože jsem měla připravené k citaci z důvodové zprávy tytéž pasáže. A vzhledem k tomu, že to dnes už určitě, milé kolegyně a kolegové, neprojednáme, tak opravdu i vám, kteří se třeba nezabýváte přímo touto oblastí, vřele doporučuji si zrovna tento tisk přečíst. Přečíst si důvodovou zprávu. Opravdu to stojí za to, protože něco takového jsem tady za těch zhruba pět let, co tady mám možnost sedět, nezažila. Je to opravdu ukázka toho, jak ministerstvo samo o sobě vlastně velmi kulantně na mnoha stranách přizná, že je neschopné. Tak bych to tedy asi řekla velmi stručně. Ta důvodová zpráva má zhruba sedm, šest stran, a tudíž to máte přečtené opravdu za chvíli. Ale stojí to opravdu za to si to přečíst. (Hluk a neklid v sále.)

Já bych chtěla podotknout, že minulá vláda a i ta současná vláda, byť tedy jedna politická strana v ní už nesedí, tak je téměř totožná. A té minulé vládě se jedna velmi velká elektronická, řekněme, změna v naší zemi povedla. Povedla se jí zavést za dva roky. To znamená od doby, kdy jsme měli tady jenom záměr na konci roku 2014, do doby než začala reálně v praxi fungovat. Nejenom že byla vydána ve Sbírce zákonů, ale už se podle ní museli mnozí řídit, tak to bylo v roce 2016 v prosinci a asi tušíte, kam mířím. To byla elektronická evidence tržeb.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak prosím klid, vážení páni poslanci a poslankyně. Ano, prosím klid.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Ještě mám dvě minuty, tak vydržte prosím, kolegové.

Elektronickou evidenci tržeb se podařilo minulé vládě za dva roky nejenom uvést v život ve smyslu zákona, ale i velmi prakticky. To znamená, že už museli podnikatelé vykazovat každou účtenku, a rozhodně to není systém, který by nebyl robustní, který by nebyl náročný na zavedení. A následně tedy se do něho zapojovali i další a další podnikatelé a v plánu by měli být i další.

Takže tady je ukázka toho, že pokud se chce, tak skutečně i velmi náročný systém ta vláda zavést umí. Ne vždycky je to takové fiasko, jako je to třeba s eRecepty nebo tady s eNeschopenkou. Ale evidentně jsou zájmy, které jsou vyšší, a ty, které mají nižší prioritu a kterým se věnuje menší pozornost. Nicméně pokud se tedy budeme věnovat zrovna eNeschopence... (Odmlka pro silný hluk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP