(17.30 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý podvečer, vážení kolegové, ctěná veřejnosti. My GDPR podporujeme, jelikož je to posilování práv jednotlivců. Zakládá to vlastně nová digitální práva. Nicméně zvláště tento tisk 139 má velký problém ve svém rozsahu. Otevírá opravdu mnoho zákonů a to je ohromný prostor pro zcela nesystematické a neprodiskutované přílepky. Před tím bych chtěl velmi varovat. Viděli jsme už, jak se tady handluje s čísly, co se týče snižování pokut, a některé změny v těch dalších zákonech také nemají s ochranou osobních údajů co dělat. Nemluvě o tom, jak to přispívá fenoménu obchodu se strachem, který se nám tu rozšířil a veřejnou správu stál opravdu nemalé peníze.

A teď již k pozměňovacím návrhům, které vám tu chci představit. Ten nejdůležitější je pozměňovací návrh okolo zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Vláda nám totiž předkládá zcela neodůvodněný přílepek. Změnu, která nemá s ochranou osobních údajů nic společného, ani se to nesnaží vysvětlit v důvodové zprávě. Jedná se prostě jenom o omezování práva na informace. A to my nechceme, nevidíme v současné stošestce problém. Koneckonců ani ministerstvo nám neuvedlo příklady, kde by byla daná ustanovení, která mění, popřípadě rozšiřují problém. Vždycky mluvili jenom zcela abstraktně a teoreticky. Ve skutečnosti se jedná jenom o lenost úředníků zdůvodňovat svá rozhodnutí a chtějí se odvolávat na zákon, který bude více restriktivní.

Proto jsem připravil pozměňovací návrh 709, který mění stošestku opět do současné podoby. Nicméně jsme si vědomi, že pro to tu nemusí být plná podpora, i když bych vás velmi rád poprosil, abyste ji zvážili. Opravdu zvažte, zda věci, které ministerstvo mění, jsou problémy, nebo nejsou. Tak jsem připravil i dva další pozměňovací návrhy.

Tím druhým je pozměňovací návrh 971, který se také týká zákona o svobodném přístupu k informacím, který do tohoto zákona zavádí dva pojmy, a to bezpečnostní opatření a ještě jeden týkající se zahraniční služby. Jedná se o to, že namísto kazuistického výčtu případů, kdy se 106 de facto automaticky zamítá - rozhodně v rozhodovací praxi, i když máme judikát soudu, že by samozřejmě měl řešit meritum věci, nikoliv znění zákona, a pokud taková věc není problém, tak by to měl stejně poskytnout - tak zavádí tyto dva nové principy. Bezpečnostní opatření, které známe z jiné legislativy, a tu zahraniční službu, kterou také známe, které právě abstraktně shrnují to, co se ministerstvo snaží zakázat zveřejňovat. Rozdíl je, že zde je to jenom v případě, že to opravdu bude škodit. To znamená, že opravdu bude zdůvodněno, proč se to nesmí vydat. A jako takové to samozřejmě bude podléhat přezkumu soudu.

Nicméně ani na tento pozměňovací návrh Ministerstvo vnitra, s kterým jsem tuto věc velmi dlouze diskutoval, nechtělo přistoupit, tak jsme připravili ještě jeden pozměňovací návrh, a to je 1075, který je kompromisem mezi tímto návrhem, který jsem právě představil, a návrhem ministerstva, který upravuje - a pan náměstek Mlsna mi přislíbil u tohoto pozměňovacího návrhu alespoň neutrální stanovisko.

Takže to jsou tři pozměňovací návrhy k zákonu 106. Rád bych je následně nechal hlasovat podmíněně od té 709 až po 1075 podle toho, jaká bude vůle této Sněmovny, kterou z těch variant přijmout či nepřijmout.

Pak mám ještě jeden pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 139 a to je u změnového zákona o policii a tam je část, kdy se dává neomezený přístup policii k databázi všech fotografií ze všech průkazů a podobně. Což je přesně v rozporu s článkem 25 GDPR, který v angličtině zní Privacy by design. Naštěstí díky moderním technologiím my nemusíme předávat veškeré fotky. My můžeme předat pouze signifikantní rysy dané fotografie po strojovém zpracování a na základě nich se dá porovnávat shoda. To znamená, že policie může dostat tyto signifikantní rysy, ale ne fotografie a může stále porovnávat fotografie. Což je to, o co se snaží, a já chápu, že to ulehčuje její práci. Nicméně samotné předání fotografií by probíhalo úplně stejně jako dnes. Rozdíl je, že strojové porovnání by šlo jednodušeji přesně podle zákonů. Tento pozměňovací návrh jsem připravil pod číslem 967. V důvodové zprávě si můžete přečíst, jak to přesně funguje a co se přesně mění.

Rád bych na vás apeloval, abyste se nad tím opravdu zamysleli, protože samozřejmě pokud jde o stanovisko policie, tak ta chce mít přístup ke všemu a co největší pravomoce. Jí to samozřejmě usnadňuje práci. Ale proto jsme tu právě my politici, zástupci občanů, kteří vyvažují míru těchto zásahů a míru fungování. Myslím si, že současný stav je funkční, tak ho pojďme pouze vylepšit a nikoliv překračovat jisté hranice. A to je zatím vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Rais, připraví se pan poslanec Vyzula. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer. Jak jsem slíbil, tak k tomuto tisku mám dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh je pod číslem 1302 a týká se matriky studentů, čili elektronické evidence o studentech. Je to podle mě nutné, protože musíme navázat na novelu vysokoškolského zákona z roku 2016, kdy GDPR ještě nebylo, a novelu z roku 2016 a na ni navazující nařízení vlády o standardech pro akreditaci a metodiky nově vzniklého Národního akreditačního úřadu.

Po nás se chce, aby školy dělaly dotazníkové šetření mezi absolventy kvůli kvalitě výuky. Čili jestliže se chce po univerzitách jakási povinnost, tak bychom jim také měli vytvořit prostor. Proto se domnívám, že je potřeba, aby tohleto hodnocení kvality, v podstatě to šetření, se dělalo elektronicky, a k tomu potřebují pochopitelně mail absolventa. Ten, který mu za studia přidělili, po studiu už se nepoužívá, a ty dotazy směrem k tomu absolventovi jsou samozřejmě vedeny také. Čili páni rektoři mají zájem na tom, aby se do matriky dal zapsat i soukromý mail, pokud ho student škole poskytne. Čili je to na jeho dobré vůli. Tento mail pak škola může použít pro činnosti spojené se zajištěním kvality, čili dotazníkové šetření lépe realizovat. Čili to si myslím, že je docela rozumné. Konzultovali jsme to s Ministerstvem školství a s pracovníky Ministerstva vnitra. Udělali jsme tam drobné technické úpravy a ten pozměňovák už je po konzultaci s těmito pracovníky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP