(15.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Už jsem se omluvil panu zpravodaji. Prostě na webu to není, tak těžko mohu říkat, pokud by to tam bylo 12. července...

Nicméně abychom si rozuměli. Ta lhůta není proto, dokdy má být zahájeno projednávání, paní předsedkyně prostřednictvím pana místopředsedy. Ta lhůta není k tomu, dokdy má být zahájeno. Dokdy má být ukončeno projednávání ve výborech! Zahájit můžeme zítra, hned druhý den po prvním čtení může být. Ta lhůta je k tomu, že do té doby má výbor nebo výbory vydat stanovisko a po uplynutí této lhůty je Poslanecká sněmovna nebo plénum Poslanecké sněmovny oprávněno projednávat materiál ve druhém čtení. A já když jsem upozorňoval, že 30 dnů je nesmyslné, tak vy jste si prohlasovali, že to stihnete. A nestihli jste to! Nestihli jste to ani v 60 dnech, ve standardní době, protože 10. září jste dali stanovisko. Já jsem to jenom konstatoval. Já to nijak nevyčítám. Chtěl jsem říct, až zase příště budete zkracovat lhůtu, tak do té doby máte být hotovi, ne že zahájíte projednávání. K tomu ta lhůta není. Lhůta je k tomu, kdy se má ukončit projednávání. A je to administrativní chyba, tak věřím, že to buď sekretariát vašeho výboru, nebo potom Kancelář Poslanecké sněmovny napraví a to usnesení tam dodá. Pak bych s tím nevystupoval samozřejmě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a ještě paní poslankyně Adámková s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji opět za slovo. Děkuji za shrnutí problematiky. Opakuji znovu, že výbor by klidně i dokončil tento bod, ale bylo rozhodnuto členy výboru tak, jak bylo rozhodnuto, a eventuálně se můžeme samozřejmě zeptat vedení Ministerstva zdravotnictví, jakým způsobem k tomu došlo. Ale v případě, že to není v systému, podíváme se na to. Nekontrolovala jsem to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v rozpravě. Děkuji paní poslankyni Adámkové za dodržení času k faktické poznámce a řádně přihlášená je nyní paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pane ministře, ctěná Sněmovno, přiznávám, že si trošku myslím, že debata o proceduře a o lhůtách, zda byly, nebo nebyly naplněny, by měla patřit možná na debatu vedení předsedů klubů či jiná grémia a my bychom se měli zabývat věcnou podstatou toho, co projednáváme. Pro případné diváky a posluchače i pro nás poslance ostatní by to bylo určitě zajímavější.

Já jsem se přihlásila o slovo proto, že chci za prvé podpořit pozměňovací návrh, který dává do souladu limity, výši limitů doplatků na léky pro seniory s těmi, které mají, resp. nemají doposud lidé se zdravotním postižením. My jsme jako sociální demokracie navrhovali a prosadili, aby limity na doplatky na léky pro seniory byly sníženy na dnešních 500 korun, ale musíme přiznat, a tenkrát nebylo možné prosadit nic dalšího, ale musíme přiznat, že lidé se zdravotním postižením jsou na tom z pohledu potřeby léků, z pohledu zdravotní péče ještě určitě náročnějšími pacienty než možná leckterý senior. Proto se velmi a velmi přimlouvám za to, abychom tento pozměňovací návrh přijali.

Dovolím si ale avizovat ještě jeden pozměňovací návrh. Ten se týká výdeje zdravotnických prostředků. Je pochopitelné, že v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků nelze dost dobře vydávat například elektrické invalidní vozíky nebo individuálně zhotovované protézy dolních končetin. Dosavadní znění zákonného ustanovení, které stanovovalo smluvní výdejce, však bylo extrémně nadužíváno a vedlo k existenci přibližně 1 500 smluvních výdejců v ČR, kterým zdravotní pojišťovny v minulosti umožnily výdej široké palety zdravotnických prostředků. Ovšem ta velmi vágní formulace, která v současném ustanovení je, terminus technicus "pomůcky pro zdravotně postižené", při extrémně extenzivním výkladu pak způsobila to, že s některými smluvními výdejci byla podepisována smlouva o poskytnutí a úhradě zdravotnických prostředků v plném rozsahu portfolia od inkontinenčních pomůcek až po proužky do glukometrů. To skutečně není opodstatněné. Tento stav již nepředstavuje zamýšlený mimořádný institut na pokrytí případů, kdy nelze využít standardní síť poskytovatelů lékárenské péče, tedy lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.

Pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, eliminuje nerovné konkurenční prostředí v oblasti, kde tato nerovnost nemá žádné opodstatnění. V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude výdej sériově vyráběných ortopedicko-protetických zdravotnických prostředků, zdravotnických prostředků pro přístrojovou lymfodrenáž, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou sluchu, zdravotnické prostředky kompenzační pro zrakově postižené a zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy umožněn pouze standardním výdejcům zdravotnických prostředků, tedy lékárnám a výdejnám zdravotnických prostředků. Ten návrh tedy narovná podnikatelské prostředí, sjednotí podmínky pro všechny výdejce běžných zdravotnických prostředků a smluvním výdejcům, kteří se pohybují v regulatorně zjednodušeném prostředí, budou ponechány takové skupiny zdravotnických prostředků, které opravdu nelze efektivně vydávat prostřednictvím sítě lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.

Pozměňovací návrh bude mít v systému číslo 1305 a já se k němu přihlásím v podrobné rozpravě a požádám vás ještě jednou o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové za její vystoupení. Nyní bude vystupovat se svou přihláškou paní poslankyně Hana Aulická, připraví se pan poslanec Pawlas. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, nebudu vás zdržovat, každopádně věřím, že tato novela je určitě zajímavá pro většinu kolegyň a kolegů, ale dovolte mi, abych okomentovala nyní své dva pozměňovací návrhy, které si myslím, že jsou opravdu přínosem, a myslím si, že pro pacienty opravdu přinesou velmi dobrou věc.

Jeden z pozměňovacích návrhů je výsledkem vlastně dlouhé diskuze se zástupci zdravotních pojišťoven, pacientských organizací a samotných dodavatelů. A jde o to, že navržené znění sněmovního tisku 199, tak jak bylo předloženo vládou, počítá s tím, že všechny hrazené poukazové zdravotnické prostředky se nacházejí v kategorizačním stromu. U nových inovativních produktů však hrozí, že se nepodaří ihned do žádné úhradové skupiny zařadit a bude se muset čekat třeba půl roku či rok na její vytvoření. V mezičase novela počítá s úhradou 75 % se souhlasem Ministerstva zdravotnictví. Můj pozměňovací návrh tento režim mění tak, že tyto nezařazené zdravotnické prostředky dostanou se souhlasem Ministerstva zdravotnictví úhradu 50 %, avšak v případě uzavření smlouvy o sdílení rizik se zdravotními pojišťovnami získají plnou úhradu ve výši 100 % ceny.

Pozměňovací návrh řeší hned tři problémy najednou. Za prvé se žádnému dodavateli nevyplatí dlouhodobě na úkor spoluúčasti pojištěnců držet svůj zdravotnický prostředek v úhradě 75 %. Za druhé, pojištěnci budou mít plně hrazeny i nové inovativní zdravotnické prostředky prakticky ihned a zdravotní pojišťovny si prostřednictvím smlouvy o sdílení rizik ohlídají udržitelnost nákladů. Nehrozí tedy, že by jejich náklady nekontrolovatelně rostly, a nehrozí ani zneužívání § 16. A za třetí, nově budou ošetřeny všechny limitace na preskripční, indikační i množstevní omezení s odkazem na podmínky souhlasu Ministerstva zdravotnictví, resp. na obsah smlouvy o sdílení rizik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP