(11.30 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Považuji téměř za skandální, že ten fiskální rámec počítá ve svých zdrojích s vlastními zdroji třeba ve formě jistého procenta ze společného základu korporátních daní, na čemž nebyla v posledních letech v EU shoda. Nejde o nic jiného než o harmonizaci daňových systémů, nejde o nic jiného než o společné daně. V okamžiku, kdy připustíme, že bude společný základ korporátní daně, tak za pár let nám titíž evropští eurohujerové navrhnou společnou sazbu daně. A já si skutečně pro Českou republiku nepřeji stejně vysoké daně, jaké mají v Německu nebo ve Francii. Nejsme tak konkurenceschopní, nejsme pro podnikatele tak zajímaví z hlediska byznysu, z hlediska vymahatelnosti práva, z hlediska daňových systémů. Včera jsme se o naší složitosti daňového systému bavili. My zkrátka musíme vůči těm bohatším státům konkurovat i nižšími daněmi, což samozřejmě ty Francie, ty Belgie, ta Německa štve a chtějí nám nadiktovat stejně vysoké daně, tak abychom pro zahraniční investory přestali by zajímaví.

Já před tím velmi varuji a považuji skutečně za skandální, že Evropská unie počítá se zdroji ze společných daní, na kterých nebyla shoda. A já se obávám, že pokud bychom k tomu mlčeli, pokud bychom ten fiskální rámec takto schválili, tak takovou tou salámovou metodou, jakou během integračního procesu v rámci Evropské unie zažíváme dnes a denně, tak by sem paní ministryně za chvíli přinesla návrh zákona, že prostě nic se nedá dělat, evropský rozpočet s tím počítá, jsme poslední zemí, což je třeba argument u fiskálního paktu, která ještě nemá harmonizovány s Evropskou unií daně, a byli bychom dotlačeni k tomu, abychom skutečně na to kývli, což by podle mého názoru byla chyba jak z ekonomického hlediska, protože bychom se stali méně konkurenceschopní, tak z hlediska toho, že bychom ztratili ty poslední zbytky suverenity, které ještě v České republice zůstávají.

Takže prosím, chtěl bych vás poprosit, abyste evropský fiskální rámec nevnímali nejenom v hnutí ANO skrze zemědělské dotace, u ostatních politických klubů skrz kohezní politiku, ale zamysleli se nad tím kompletně a zamysleli se nad tím, jaké nebezpečí, pokud by takto zůstalo, to pro Českou republiku může znamenat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jiří Kobza.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, budu stručnější, protože můj předřečník shrnul už dost podstatného z toho, co se na nás v podobě tohoto návrhu valí.

Je politikou hnutí Svoboda přímá demokracie, abychom měli méně Evropské komise a více České republiky. A pakliže Evropská komise nevychází s penězi, které má, a argumentuje brexitem, tak my jsme toho názoru, že v první řadě by měla začít Evropská komise šetřit sama u sebe a neřešit svoje fiskální nedostatky tím, že to břemeno přesune na členské státy. Protože samozřejmě menší Evropská unie by měla znamenat také menší náklady na administraci Evropské unie. Já tomu tak rozumím, menší firma prostě spotřebovává méně.

Navíc pro nás je nepřijatelný fakt, že tento rámec přesouvá další pravomoci, další kontroly na úroveň Evropy a bere je národním státům. A dochází potom k takové zajímavé, abych tak řekl až parodii politické, protože na jednu stranu po nás Evropská unie chce více peněz, ale na druhou stranu víme, jakým způsobem vyhrožuje neposlušným státům, které si dovolí se vzepřít jejich direktivám, a vyhrožuje jim tím, že jim zastaví financování, že nebudou dostávat vlastně prostředky z různých fondů. Kdy vlastně na jednu stranu po těchto státech chce peníze, ale na druhou stranu jim říká, že když nebudou poslouchat, tak jim žádné nedá, což je pro nás také nepřijatelné. Je to zrovna tak, když si vzpomeneme na donedávna projednávaný návrh změny Dublinských dohod, kde pan komisař Oettinger na evropském výboru jedním dechem sondoval možnost navýšení členských poplatků, a na druhou stranu tam ležela na stole výhrůžka - penále 250 tis. eur za každého odmítnutého migranta, kterého bychom nechtěli přijmout.

Takže já se připojím k té skupině poslanců, kteří nebudou podporovat tento rámec, a prosím kolegy, aby to učinili také tak, protože v této formě, jak je navržen, je pro nás velmi nevýhodný, je pro nás nepřijatelný a myslím si, že pokud chceme pro tuto zemi něco udělat, tak ho musíme odmítnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím pana poslance Jiřího Dolejše. Omlouvám se, s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Já budu velmi krátký a jenom ještě zareaguji na svého předřečníka. Teď zdůraznil jednu podstatnou věc, kterou já jsem trošku zapomněl ve svém úvodním projevu říct, a to že čerpání evropských peněz, evropských fondů, se snaží Komise podmínit plněním pravidel principů právního státu a evropských hodnot. A teď si k tomu doplňme ten eurospeak. Myslím si, že to je také věc, která stojí za pozornost v kontextu včerejších událostí v Evropském parlamentu. Já bych se chtěl také vyjádřit, že považuji za skandální a chybná některá hlasování našich europoslanců, kteří šli proti našemu spojenci v rámci V4 Maďarsku. Ale to je další věc, s kterou ten evropský rámec počítá, a to podmínění čerpání evropských peněz plněním právních principů evropského státu, evropských hodnot.

A další věc. V tom rozpočtu se navrhuje navýšení prostředků na migraci, na téma migrace, což může znít na první pohled velmi příjemně pro ty z nás, kteří považují otevření se masové migraci v Evropě za sebevraždu Evropy. Na straně druhé když jezdíte do Evropského parlamentu, tak u evropských poslanců slyšíte, že oni nepovažují otevření se masové migraci za chybu, oni ji nechtějí zastavit. Oni chtějí pouze z té nelegální migrace různými cestami udělat migraci legální. Takže to navýšení peněz na migraci vůbec nemusí znamenat to, že Evropa se chce migraci více bránit. Může to být i přesně naopak.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Dolejš si ještě musí počkat. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Mikuláš Peksa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Já bych rád reagoval na svého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. Chtěl bych podotknout, že je důležité, aby byl v členských státech Evropské unie dodržován právní stát a dodržována vláda práva, protože nebude-li tomu tak, těžko můžeme být klidní v tom, jakým způsobem se rozdělují evropské dotace. Pokud v některém členském státě dochází prostě k zneužívání justice, pak nepochybně nemůžeme mít důvěru v to, že ty dotace, které tam jsou rozdělovány, jsou rozdělovány spravedlivě. Proto je důležité, aby vláda práva platila ve všech státech Evropské unie.

A ještě prosím pro kolegu Skopečka prostřednictvím pana předsedajícího. Viktor Orbán je možná váš spojenec, ale nikoli nás všech, jak tady sedíme. Řada z nás se s ním neztotožňuje. A mně tedy osobně připadá jako velké chucpe to, že evropští lidovci, konkrétně tedy členové KDU-ČSL Svoboda, Šojdrová a Zdechovský, přestože verbálně deklarují podporu nějakým společným evropským hodnotám, hlasovali na obranu Viktora Orbána. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Těch faktických poznámek nám tady přibylo, takže nejprve pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Klaus. (Hlásí se rovněž pan poslanec Foldyna k faktické poznámce.)

 

Poslanec Jan Skopeček: Já samozřejmě podepisuji, že mají být dodržovány principy právního státu, ale už dneska má Evropská unie dostatečné nástroje, jak proti státům, které je porušují zasáhnout. Takže považuji za chybné, kdyby se dalším nástrojem stalo podmínění čerpání peněz, což nikdy tak nastaveno nebylo, byla by to novinka, já bych to považoval za chybu. Už dneska má Evropská unie jiné nástroje.

A druhá věc je debata, a o tom tady můžeme asi debatovat hodiny, jestli to porušování principů právního státu je skutečné porušování principů právního státu, zda jde skutečně o to, aby byly efektivně čerpány dotace, nebo jde o trestání států v otázkách, ve kterých nesouhlasí s tím mainstreamem Evropské unie. Já si myslím, že v poslední době platí spíše to druhé než to prvé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP