(17.40 hodin)

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. V tom vystoupení zazněla spousta věcí, na které by se dalo reagovat, ale mě opravdu zaujala jedna věc výrazně, která mi také otevřela oči. Já jsem si doposud myslel, že konkurence podnikání pomáhá, že je to motor české ekonomiky, že když konkuruje jeden podnikatel druhému a nutí ho nabízet spotřebitelům lepší služby, lepší otevírací dobu, levnější produkty, tak jsem si myslel, že to je pro tu zemi lépe. Ale dneska jsem se dozvěděl od jednoho z podnikatelů, že vlastně konkurence našemu podnikání škodí, že škodí jednotlivým podnikatelům, a asi se dá očekávat, že vedle regulace otevírací doby tu od pana kolegy poslance budeme mít brzy návrh, který bude zakazovat konkurenci nejdříve v pekařství, později v dalších oborech. Protože jak on k tomu přijde, že podniká, a vedle něj podniká ve stejném oboru někdo jiný, kdo si dovolí mít delší otevírací dobu? Vždyť to je přece tak nespravedlivé vůči tomuto podnikateli, že to přece v sociálně citlivé společnosti nemůžeme dopustit, abychom měli tolik podnikatelů, kteří si navzájem budou konkurovat. Takže já očekávám debatu nad tímto zákonem, kdy určíme na každé město jednoho pekaře, jednoho prodavače potravin, jednoho řezníka. Bude to určitě ku prospěchu této země i jejího ekonomického růstu.

Nicméně s jednou věcí bych s panem kolegou souhlasil, a to když říkal, že když přijede do vesnice, že tam potkává zavřené obchody. To já potkávám také. Ale ty nejsou zavřené jenom o státních svátcích, ty jsou zavřené poté, co jste jim připravili elektronickou evidenci tržeb. To skutečně musela celá řada malých podnikatelů a malých hospůdek v malých vesnicích zavřít. Kdybyste jim tu elektronickou evidenci, kontrolní hlášení, zákazy kouření, konec automatů v hospůdkách v těch vesnicích v minulém volebním období nezavedli, tak kdybyste přijeli na ty vesnice (upozornění na čas), tak byste tu hospodu našel otevřenou i v neděli a možná i ve státní svátek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, abychom slyšeli navzájem argumenty a názory, které zde zaznívají. Pokračují faktické poznámky. Nyní vystoupí pan poslanec Bláha, po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Mohli bychom se bavit o konkurenci, kdyby byly stejné podmínky. Jestliže je neumíme nastavit, tak v ten okamžik se o konkurenci nemůžeme bavit. Dneska většina lidí, kteří pracují v sobotu, v neděli, ale hlavně ve svátek, tak to jsou lidi, kteří nejsou přiznáni, že pracují. Pracují načerno. A my s tím bohužel neumíme nic udělat. A věřte tomu, že to tak z velké části je. Většina podnikatelů, která si dneska dovolí mít otevřeno ve svátek, protože jinak je to neekonomické. Jestliže máte 30 % tržby, tak nemůžete obstát, tak prostě je to jenom proto, že ti lidé nepřiznávají to, že pracují, a neodvádí se za ně sociální a zdravotní.

Co se týče zavřených obchodů na malých vesnicích, tak to je úplně z jiného prostého důvodu. Vyhnali jsme si práci z vesnice tím, že jsme sem umožnili dovoz podnákladových výrobků. Tím jsme zamezili tomu, že na vesnicích se dneska nepěstují prasata, nechovají krávy, nedělá zelenina atd. Vyhnali jsme práci z vesnice ven a z toho důvodu tam nefungují obchody, protože je to logické. Jestliže jedu za prací do města a vrátím se večer v pět, tak do obchodu už na vesnici nepůjdu. A pokud se vrátím večer v pět, tak jsem tak hotový, že už nepůjdu ani do té hospody. Takže to je jenom náznak toho, jak to je, ale to byste o tom něco museli vědět. Museli byste jít do té práce a pracovat těma rukama a možná, že pak byste usoudili úplně jinak. Věřte tomu. Já se na vás nezlobím. Já se vám to snažím jenom vysvětlit, že ta situace je úplně trošku jiná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Bude následovat faktická poznámka pana předsedy Kalouska, po něm vystoupí s faktickými poznámkami pan předseda Stanjura, pan poslanec Nacher, pan poslanec Skopeček. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pan poslanec Bláha nás pravděpodobně všechny donutil k zamyšlení, ale prosím. Já se tedy budu snažit akceptovat jeho logiku, ale pak buďme důslední. Pak si tedy řekněme, proč jenom v obchodech. Tak to zaveďme všude, kde nejde o urgentní medicínu nebo nezbytnou dopravu, pak ve druhém čtení načtěme, že o státních svátcích zakázáno mít otevřené kostely nad 200 metrů čtverečních. Vždyť ten chudák farář na toho sv. Václava chce mít přece taky volno. A to je většinou den, kdy musí pracovat od rána do večera a nemůže si vybrat. On si nemůže vybrat! Ale když mu to uzákoníme, že do té práce nemusí, tak potom ano. Potom to bude v duchu logiky pana poslance Bláhy. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Víc toho řeknu pak v řádném vystoupení, ale opravdu si nevím rady se slovními obraty typu "úplně trošku". Je to úplně trošku jinak. Tak je to úplně jinak, nebo trošku jinak? To fakt nevím. Ale já myslím, že jsme si neporozuměli, na základě porozumět textu. Pan poslanec Bláha tady vystupuje jako bychom někomu zákonem nařizovali, aby otevřel. A my nenařizujeme, aby otevřel. My jsme proti tomu, aby ten stát zakazoval. To jsou úplně dva jiné světy. Když budeme mluvit o té podnikatelské rovnosti, tak první máte křičet: Žádná zelená nafta! Žádné dotace! Máte tu stát jako první s námi a říkat: Tohle je nerovnost podnikatelského prostředí! To jsem od vás nikdy neslyšel, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího. Takže fakt jsme si nerozuměli, tak já vám to zkusím vysvětlit. Klidně, trošku. Ne, radši vám to vysvětlím úplně.

Ten zákon, který dneska platí, zakazuje jedné skupině podnikatelů, aby podnikali o státních svátcích, a je to vybrané na činnost a současně na velikost provozovny. Takže jsou dvě omezení. Nakupovat nemůžu a na pivo můžu podle našich zákonodárců, kteří byli pro ten zákon. To znamená, hospodský do práce může v sobotu, v neděli, ve svátek, ale obchodník resp. zaměstnanec obchodu nad 200 metrů. A nevím, nedá mi to, řečnická otázka. Když podepisujete smlouvu, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, víte, co podepisujete? Vy jste si vlastně stěžoval sám na sebe. Já za to nemůžu, že jste podepsal blbou smlouvu a teď jste neschopný zavřít, když chcete. Tak tu smlouvu vypovězte. Jste svobodný člověk!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Nachera. Po něm pan poslanec Skopeček, po něm pan poslanec Pikal s faktickými poznámkami. Máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: On to řekl kolega Stanjura, ale já to zrekapituluji, aby bylo úplně jasné, o čem se tady bavíme. Dneska je to tak, že musí být zavřeno. A my tady nenavrhujeme, že musí být otevřeno, ale že smí být otevřeno. Jestli vnímáme ty rozdíly. Abychom věděli, o čem se tady vlastně bavíme, a nerozčilovali se nad něčím, co není obsahem. Ale původně tam byl skutečně velkoobchod. Tím, co se tady teď odehrálo, se vlastně bavíme o zákonu jako o celku. Já jsem navrhoval kompromis, bohužel to spadne do té debaty, jestli vůbec celý ten zákon má smysl. A toho jsem se chtěl vyvarovat. Tak se nad tím zamyslete, kolegové.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Skopeček a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Vaším prostřednictvím zareaguji na pana poslance Bláhu, který tu stížnost na konkurenci rozvinul na podnákladové ceny. Mně je jasné, že byste to dotáhl i do té míry, že by byla nejenom regulovaná otevírací doba, nejenom určený počet živnostníků a podnikatelů na jeden obvod, ale že by i ten stát určoval ceny v obchodech. Jenom vám chci říct, že to už je centrální plánování, a v té lavici byste se měl posunout ještě trošku víc doleva.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já jsem se nechtěl vrhat do této debaty, ale když už se diskuse pohybuje k tomu, že se budou zavírat i hospody ve státní svátky, tak bych chtěl poprosit, aby se to nedělalo, protože takové vánoční pivo, kdy my po tom štědrovečerním rozbalení dárků se s přáteli, kteří se sjedou ze všech koutů republiky zpátky do rodné Olomouce, sejdeme na to pivo, to je jako obrovské svěcení toho svátku, takže bych byl prosil, abychom se nevrhali tímto způsobem.

Já bych se zkusil vrátit k meritu věci. Tak jsem za ty, kteří by prosili, aby vznikla nějaká shoda, jestli všechny státní svátky bude zavřeno někde, nebo žádný státní svátek, ať v tom není ten zmatek, který je teď. Kdyby tohle bylo výsledkem té diskuse, tak bych byl šťastný, ať už to dopadne na jednu, nebo na druhou stranu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha stáhl svou faktickou poznámku. Nyní budeme pokračovat vystoupením těch, kteří se přihlásili do rozpravy. Pořadí bude následující. Pan poslanec Ferjenčík, po něm pan poslanec Benda, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP