(16.40 hodin)
(pokračuje Mihola)

Nicméně my jsme se už v časovém horizontu významně posunuli po roce 1989. Já jsem diskutoval s řadou studentů na toto téma, především se zástupci Studentské komory Rady vysokých škol a dalšími, a konečně už vícekrát jsem říkal, že jsem neustále v kontaktu se studenty na pedagogické fakultě. Ti o ten svátek mají zájem, vnímají svoji roli v dějinách, přihlašují se k ní a tohle je jedna z těch možností. A v tomto kontextu i tady s panem profesorem Raisem jsme to konzultovali a já potom i s dalšími historiky, protože skutečně se snažím, aby převážilo to racionálno nad nějakými vášněmi nebo konfrontacemi, a došli jsme k závěru, že je možný kompromis, aby nebyly ty diskuse, nekonečné diskuse o salámových metodách a o nějakém převracení významu svátků, tak zachovat ten původní název, což se děje, Den boje za svobodu a demokracii, to bylo a je, a k tomu - odvolávám se na žádost ze strany studentů, kterých se především týká ta historie, i když nejen jich - tam dodat i ten Mezinárodní den studentstva. Osobně jako historik a učitel nemám problém s tím to podpořit. Neměl bych problém ani s tím, kdyby to zůstalo, jak je, ale vnímám tady ten apel ze strany studentů. A připadlo by mi divné vztahovat tady ten Den boje za svobodu a demokracii k těm studentským událostem a říkat ne, ať studenti do toho nemluví. A já věřím, že tady teď nebudeme třídit studenty, jestli je levicového, nebo pravicového, nebo jakého smýšlení. Vždyť jsme v demokracii, tak má svobodnou volbu. Myslím, že toto uspořádání je schůdné, sám ho podpořím. A takhle jsem k tomu navedl i své kolegy z klubu KDU-ČSL. Je to otázka samozřejmě svědomí, ale myslím, že v tom není problém. A opravdu je to po řadě konzultací s historiky i studenty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Miholovi. Nyní je přihlášený předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vím, že už je to trošku evergreen, ale já bych zase chtěl apelovat na ty, kteří to navrhují, aby ještě jednou zvážili, co vlastně navrhují. Protože jak říkal Pavel Žáček, stavění svátků proti sobě nemá žádný smysl, ale je to tak vnímáno. Věřím, že to nebyl úmysl, ale je to tak vnímáno.

V roce 1939 česká veřejnost a čeští studenti bojovali za svobodu a demokracii. Na tom se přece shodneme. A ten svátek se přesně takhle jmenuje. Ano, pak na základě připomenutí této tragické události českých dějin, nebo československých dějin v té době, nebo spíš českých dějin v roce 1939, vznikl Mezinárodní den studenstva a tento svátek si ukradli a zprivatizovali komunisté. Podívejte se, kdo všechno vedl ten slavný Mezinárodní svaz studenstva. To nebyla normální volba. To byl vždy exponent komunistické strany nebo komunistů. A ti tento svátek zneužívali 40 let. A my se bojíme, zejména v době, kdy máme polokomunistickou vládu, že tento návrh slouží k takovému zastření toho, co tady bylo.

Já plně respektuji názor stávajících studentů. Moc mu nerozumím a možná vysvětlení je, a na tom se zase shodujeme s těmi, kteří se věnují výuce dějepisu a historie, že moderním dějinám se moc času nevěnuje. Mnohem pohodlnější je probírat antiku, starý Řím, středověk než detailně debatovat dějiny 20. století.

Je absurdní říkat těm, kteří jsou proti tomuto návrhu zákona jako já, že znevažujeme rok 1939. V mé rodné Opavě si tento svátek připomínáme každoročně u památníku obětem totalitních režimů - jak nacistického, tak komunistického. Měl jsem tu čest tam mnohokrát vystupovat za naše město a vždy jsem mluvil o obou výročích, jak výročí 1939, tak 1989. Není to shoda okolností, mluvil o tom Pavel Žáček, ale když se nad tím zamyslíte, tak my si vlastně v jeden den připomínáme tragickou událost dějin našeho národa a radostnou událost dějin našeho národa. Ano, komunisté si to nemyslí, ale my ostatní jsme vítězové roku 1989, 17. listopadu 1989. A mě osobně mrzí ta snaha, která to zamlžuje a potlačuje význam roku 1989. Myslím, že stávající název plně odpovídá hodnotám a ideálům studentů jak z roku 1939, tak z roku 1989. Byly to ideály svobody a demokracie a já vás žádám, abyste to tak nechali, abyste to nerozmělňovali.

A teď mám otázku, na kterou neznám odpověď, tak požádám zástupce předkladatelů. Ano, je to Mezinárodní den studentstva. Já bych chtěl vědět, jaký význam tomuto dni dávají naši spojenci na Západě, jak často se to připomíná, když se tím mezinárodním aspektem oháníme. Na Východě docela ano, protože oni si to zprivatizovali, roky měli své komunistické agendy v čele toho Mezinárodního svazu studenstva, takže ano. Ale já prostě neznám odpověď. Možná je to důstojná připomínka v mnoha zemích západní Evropy, a možná žádná. Ale když už mluvíme o tom mezinárodním aspektu a nemluvíme jenom o českých národních dějinách, tak bychom mohli znát odpověď. Nemusím to znát dneska, mám pocit, že evidentně to projde do dalšího čtení, abychom si příště k tomu řekli naprosto věcně, korektně, bez emocí.

Jenom bych vás žádal, abyste nepoužívali argument, že my, kteří nepodporujeme tento návrh zákona, si nevážíme odkazu českých studentů a české veřejnosti z roku 1939. Tak to prostě není. Jenom jsme přesvědčeni, že ten název mnohem lépe odpovídá. Nebyli jsme to my, kdo ten svátek ukradl a ideologicky zneužíval 40 let, byl to úplně někdo jiný. A ti to dneska podporují - logicky, protože chtějí, aby se na to období zapomnělo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Zbyněk Stanjura. Nikoho dalšího nemám. Ptám se, kdo se hlásí z místa do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova zástupce předkladatele. Prosím, pan kolega Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Já bych chtěl jenom zdůraznit tu skutečnost, že mě řada věcí překvapila. Rozhodně nebylo smyslem hry dávat dva svátky proti sobě. To jsem tady slyšel od pana kolegy Žáčka a potom od pana Stanjury. Pak samozřejmě si sami odpověděli, že to není smysl hry.

Já bych chtěl zdůraznit ten fakt, že je potřeba vědět, co to je ta Rada vysokých škol a ta Studentská komora. To je rada, která v podstatě zastupuje řádově desetitisíce učitelů i studentů, a předpokládám, že ti studenti to, co jsme tady slyšeli, brali taky do úvahy. Takže je potřeba taky slyšet to, co chtějí lidi, kteří mají hodně daleko věkem i řekl bych politickými vazbami k tomu, co se tady odehrávalo před 40 lety. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj má zájem? Prosím, pane zpravodaji, vaše závěrečné slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych jenom krátce shrnul, že zaznělo veto ze strany poslaneckých klubů ODS, TOP 09 a STAN a návrh na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 30 dnů za poslanecký klub ANO, paní poslankyně Válková. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji panu zpravodaji za závěrečné slovo. Nepadl žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve garanční výbor. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výrobu garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

Já vás všechny odhlásím. Zagonguji, abych případně přilákal ostatní kolegy, které jsem požádal, aby debaty na jiné téma vedli v předsálí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP