(16.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Předložený návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Karel Rais a děkuji panu poslanci Lubomíru Volnému, který již také jako zpravodaj pro první čtení zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Karla Raise. (Dobrý den.) Ještě ne. Ještě požádám sněmovnu o klid, pane poslanče. Přece jen bych byl rád, aby případné hloučky se rozpustily a byl dostatečně důstojný klid pro projednání návrhu. Diskuse, které by byly k jinému tématu, prosím do předsálí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji vám všem. V podstatě předkládám návrh, který doplňuje název státního svátku, který připadá na den 17. listopadu. Současné znění svátku je 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. Navrhujeme 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Tento návrh pro ty, co tady byli v minulém období, tady byl a byl to tisk 938. Tento návrh se však stihl projednat pouze v prvním čtení. Navrhovatelé navrhují Sněmovně k projednání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90.

Mezinárodní den studenstva je po celém světě vnímán jako připomínka pražských událostí z konce října a průběhu listopadu 1939 a následné popravy devíti představitelů studentských organizací. V prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, které bylo přijato v rámci schůze delegátů 26 členských zemí Mezinárodní unie studentů v Londýně z roku 1941, je jasně uvedeno, že čeští vysokoškolští studenti jsou považováni za vůbec první, kteří - cituji - "zvedli svůj hlas na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům. Díky jejich odvaze a činům vznikl Mezinárodní den studentstva jako státní svátek v mnoha zemích světa." Když přeskočím historii, tak je v podstatě zajímavé, že po celém světě se připomíná 17. listopad jako Mezinárodní den studenstva a Česká republika zůstává stále výjimkou. Čili chtěli bychom tady tuto výjimku odstranit.

Uvedený návrh je podpořen Radou vysokých škol, zákonem o reprezentaci vysokých škol, Studentskou komorou Rady vysokých škol, národní reprezentací studentů a Národním parlamentem dětí a mládeže, čili má podporu v podstatě stakeholderů z řad studenstva středních, základních i vysokých škol.

Navrhovaná právní úprava nemění počet ani data státních svátků, pouze doplňuje pojmenování jednoho z nich v souladu s chápáním tohoto svátku v mezinárodním prostředí a kontextu. Proto navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyslovila s návrhem souhlas již v prvém čtení. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Karlu Raisovi a žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Lubomíra Volného, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Vše již bylo vyčerpávajícím způsobem řečeno mým předřečníkem, takže si jenom shrneme, že jak již uvedl zástupce předkladatelů, v této novele se jedná pouze o doplnění názvu státního svátku a to na 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Stanovisko vlády je k tomuto návrhu novely neutrální. Předkladatelé žádají o schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou již v prvém čtení, a to dle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a otevírám rozpravu. Prvním přihlášeným je pan Dominik Feri, ale pan kolega Farský má přednostní právo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, pane předsedající. Jménem poslaneckých klubů Starostové a nezávislí, ODS a TOP 09 dávám veto k projednání ve zkráceném řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému, a budeme tedy postupovat podle běžného postupu v jednacím řádu a v rozpravě tedy vystoupí pan poslanec Dominik Feri jako první, připraví se paní poslankyně Helena Válková jako druhá a samozřejmě v tom případě jsou možné i další návrhy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, potvrzuji veto za náš poslanecký klub. Krátce osvětlím, co nás k tomu vedlo.

Tento zákon je otevřen nejenom v tomto návrhu, ale i v návrhu kolegyně Majerové z ODS. Zároveň jsme byli obesílání a oslovováni stran sokolského dne jakožto významného dne a v mediálním prostoru jsem zaslechl a zaznamenal i debatu týkající se roku 1968 a jistě naše tvořivost bude bezbřehá a budou přicházet další a další návrhy. Ukazuje to, že zájem o novelizaci tohoto zákona je, a měla by k němu proběhnout příslušná debata, a proto jsme se postavili proti schvalování na základě § 90 odst. 2 jednacího řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferimu a nyní paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Pavel Žáček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, mě nezbývá, než si jenom povzdechnout. Tu debatu, která trvala hodiny a dny v minulém volebním období, si asi tedy zopakujeme.

V podstatě nám nešlo o nic jiného, protože to byli první čeští studenti, kteří - ve svých podkladech nebo v učebnicích historie si jistě všichni dočtete - zvedli tedy svůj hlas proti nacismu tak, že se o tom dozvěděl svět. A v ostatních zemích mají Mezinárodní den studenstva, tak právě proto jsme to tam chtěli zase vrátit. Myslím, že ten lichý argument, že to připomíná doby před rokem 1989, už je opravdu nedostatečný ke zdůvodnění toho, abychom ten název neopravili. Já naprosto vnímám, že někteří z vás přesto nechtějí ještě urychlit toto schvalování, ale varuji, že my jsme měli podobné tendence, já jsem jim také trošku podlehla, že se ještě změní název a bude památný den Karla IV. a jeho manželky Elišky, a pak jsme na to tedy doslova a do písmene lidově řečeno zařvali z hlediska tohoto zákona, protože jsme to nestihli. A navíc nám to Senát vrátil a to jsme neodsouhlasili. Takže tento zákon má zvláštní osud, ty peripetie se opakují, byť zřejmě v jiné formě a v jiných návrzích, které budou doprovázet ten původní návrh. Záměr právě byl to oprostit od všech dalších souvisejících, ať již přímo, či nepřímo, návrhů a jednoduše v devadesátce schválit tento návrh co nejrychleji, tak abychom mohli to příští výročí, které brzo nastane, 17. listopadu, už slavit jako Mezinárodní den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva.

Je jasné, že se to nestihne. Alespoň tedy bychom měli vyjádřit svoji vůli, že to nebudeme zbytečně zdržovat, tím, že by se zkrátila doba mezi projednáváním, mezi prvním a druhým čtením na 30 dní, což nepochybně navrhnu, doufám, že k tomu budu mít příležitost, aby se tato lhůta skutečně zkrátila na to legislativní minimum, tzn. 30 dní. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP