Středa 3. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

137.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Třetí volba, ta velká mediální rada. Opět ze 160 lístků bylo odevzdáno 159. Patrik Košický získal 20 hlasů a Olga Ulrichová 27 hlasů. Znamená to, že v první volbě nebyl nikdo zvolen, a protože se volí jedno místo, jsou dva kandidáti, tak oba tito kandidáti postupují do druhého kola. Předpokládám, že ta druhá kola se uskuteční na další, tedy říjnové schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu předsedovi volební komise, že nás seznámil s výsledky voleb. V tuto chvíli budeme pokračovat v bodu číslo

Aktualizováno 23. 10. 2018 v 15:31.
Přihlásit/registrovat se do ISP