Středa 3. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

135.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Volili jsme tedy pouze z jednoho návrhu, víc jsme jich od výboru neobdrželi, a kandidát byl Sněmovnou potvrzen v této volbě. Bylo vydáno 160 hlasovacích lístků, 159 bylo odevzdáno, jeden lístek byl neodevzdán. Kvorum nutné pro zvolení je 81. Pan Zdeněk Dufek získal 108 hlasů a byl zvolen členem Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. A tady jenom připomenu, že tedy jedno místo zůstává neobsazeno.

 

Další bod, číslo

Aktualizováno 23. 10. 2018 v 15:31.
Přihlásit/registrovat se do ISP