(Jednání pokračovalo v 1.20 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poprosím vás, abyste se usadili na svých místech a ztišili se. (Poslanci přicházejí do sálu a usazují se.) Ještě jednou prosím o klid v sále. Poprosím o vystoupení určených ověřovatelek. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Hlasovalo 196 poslanců a poslankyň. Potřebné kvorum pro vyslovení důvěry vládě bylo 99, pro návrh 105 hlasů, proti návrhu 91. (Potlesk z řad poslanců ANO, ČSSD a KSČM.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Potlesk máme za sebou. Já ještě s dovolením konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru.

Tím jsme za normálních okolností dokončili stanovený pořad 17. schůze, ale my jsme se přehoupli do čtvrtka. Toto je řádná schůze, kde vždy ve čtvrtek následují interpelace, jak mě upozornil kolega Pikal. Čistě z formálních důvodů bude vhodné, abychom hlasovali o vyřazení ústních interpelací, a já bych potom mohl ukončit schůzi.

Prosím, máte slovo, pane Stanjuro, s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, kdo vám radí, pane předsedo. Je sice čtvrtek, ale jednací dne ještě neskončil. To za prvé. Jednací den čtvrteční začíná podle jednacího řádu ve čtvrtek v 9.00 hodin. Podle mě můžete konstatovat, že schůze skončila. A ústní interpelace se v zásadě vyřadit nedají. Protože kdybychom řekli, že ve čtvrtek je schůze, tak musí být interpelace. Ale pořád trvá jednací den, který byl zahájen ve středu. A jednací den ve čtvrtek začíná v 9.00 hodin.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vycházím z konzultace s organizačním odborem a s názorem legislativního odboru. Chápu to jako námitku. Já si myslím, že bychom měli z formálních důvodů pro jistotu absolvovat jedno hlasování o vyřazení bodu ústních interpelací, a potom bych ukončil schůzi. Prosím já se nebráním diskuzi, ale stejně nechám hlasovat, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Pane předsedo, já vím, že je strašně pozdě. Ale hlasovat o vyřazení bodu ústních interpelací, je neuvěřitelně nebezpečné hlasování. To pak můžete hlasovat na každé schůzi. Ve čtvrtek ve 13 hodin dáte na každé schůzi hlasovat o vyřazení ústních interpelací a opozice se sem už nikdy nedostane. To opravdu vidím jako nemožné řešení. Přistupte na to, co vám doporučuje pan předseda Stanjura.

Pokračuje středeční jednání, čtvrteční schůze nezačala, ale hlasovat o vyřazení bodu ústních interpelací z řádné schůze vidím jako nesmírně nebezpečný precedens. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vzhledem k tomu, že už je skoro půl druhé v noci, nerad bych tím ztrácel čas. S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Neztratíme čas, nebojte se. Já bych chtěl poděkovat, pokud tady ještě jsou zaměstnanci - lékařská služba, ochranná služba a podobně - všem těm, kteří naše pozdní noční zasedání zabezpečovali. A tentokrát je to divné, ale souhlasím s panem kolegou Stanjurou s tím, že skutečně právě končí jednací den středa.

Tento spor jsme vedli v minulém období a dovedli jsme ho právě proto, abychom se nemuseli dohadovat, jestli lze, nebo nelze vyřazovat interpelace. Právě proto jsme řekli, že jednací den končí skončením toho programu a další začíná až v devět hodin ráno. Prosím proto, aby tento fakt byl vzat na vědomí, a pokud ho nikdo nezpochybní, tak abychom se rozloučili v hezkém. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. Myslím, že bychom to mohli vyřešit tak. Nemá nikdo z předsedů námitku, abychom ukončili schůzi? Nevidím nikoho, kdo by namítal takovýto postup. Já tedy konstatuji, že jsme projednali stanovený pořad 17. schůze, a tímto 17. schůzi končím. Všem vám přeji dobrou noc.

 

(Schůze skončila v 1.25 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP