(16.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

Další věc tady směřuje k paní kolegyni Válkové, protože já jsem našel v programovém prohlášení větu: "Předložíme nový zákon o znalcích." Tak nejsem si úplně jist, kdo tvořil kapitolu Právo a spravedlnost v programovém prohlášení vlády. Jen bych chtěl upozornit, že zákon o znalcích už prošel prvním čtením, a přestože ten zákon je evidentně legislativním zmetkem, všichni zástupci znaleckých skupin se na tom de facto jednohlasně shodují, tak hnutí ANO usoudilo, že paní kolegyně Válková bude mít úkol přes celé prázdniny, aby si neodpočinula, a ten zákon bude dávat dohromady tady, na půdě Poslanecké sněmovny. Tak netuším tedy, jestli náhodou vláda nechce ulehčit tuto situaci ústavněprávnímu výboru a paní zpravodajce a zda nemá tedy nikde schovaný nový, úplně nový návrh zákona o znalcích. Ale vycházím-li z programového prohlášení, tak tomu tak pravděpodobně bude. Paní kolegyně Válková prostřednictvím pana předsedajícího, možná by stálo za to se dohodnout s panem premiérem, abyste zbytečně nepracovala na něčem, co potom bude úplně jinak.

A třetí věc, která je myslím také velmi závažná. Cituji: "Budeme dále bojovat proti korupci ve všech oblastech. Tento boj systémově budeme koordinovat, vyhodnocovat efektivitu již přijatých protikorupčních opatření v praxi a navrhovat jejich vhodné změny a doplnění. V této souvislosti předložíme zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení." Tak to už opravdu působí poměrně úsměvně. Nikdy bych si nemyslel, že slova

"budeme systémově koordinovat boj proti korupci" můžou znít jako dobrý vtip. Jen bych si přál, abyste, milá vládo, ten boj proti korupci úplně nezastavili.

Když si vezmu poslední kroky vlády Andreje Babiše, ať už té přechodné, nebo té současné, tak jsme tady měli nominační zákon, víme, jak se k tomu vláda a hnutí ANO postavily. Měli jsme tady zákon o registru smluv, to samé v bleděmodrém. Opravdu berete, nebo hovoříte tady o těch slovech... nebo hovoříte to, co máte v programovém prohlášení, o tom, že budete koordinovat protikorupční opatření - myslíte to opravdu vážně? Z kroků, které tady činíte poslední měsíce a týdny, já ten dojem skutečně nemám. Hovoříte o tom, že budete přijímat právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce. Tak když se podíváme na situaci posledního roku na Ministerstvu financí, tak byli vyhozeni dva úředníci, kteří upozornili na nestandardní zájem Andreje Babiše o průběh vyšetřování OLAF, byly bojkotovány vládní návrhy s tím, že tedy Andrej Babiš trval na svém poslaneckém návrhu, který sepsal Ondřej Závodský, který byl potom po zásluze potrestán paní ministryní Schillerovou a byl zbaven funkce náměstka. Tak opravdu tyto věci jsou zase v přímém rozporu s tím, co je v programovém prohlášení vlády.

Chce se mi na závěr říci, dámy a pánové, skutek utek'. Velmi bych si přál, protože programové prohlášení vlády je snůškou slibů, papír snese všechno, tak já bych si velmi přál, aby tyto sliby byly myšleny vážně a věci, které tam jsou, se nestaly jenom cárem papíru pro 11. červenec 2018, ale aby skutečně a vážně byly také naplňovány v praxi. Ve všech kapitolách, které tam jsou.

KDU-ČSL tady dnes už opakovaně jasně řekla, že tuto vládu z řady důvodů, které zde byly zmíněny - jak vznikala, kdo stojí v jejím čele -, nepodpoří. Pokud bude samozřejmě vláda přicházet s rozumnými návrhy, jsme připraveni o těchto návrzích diskutovat, debatovat tak, aby byly ve prospěch České republiky, aby byly ve prospěch občanů tohoto státu, ale je potřeba být zodpovědný a to, k čemu se někdo přihlásí v rámci programového prohlášení vlády, potom také plnit.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Výborný. Nyní mám zájem o faktickou poznámku. Takže bych chtěl požádat o vystoupení paní poslankyni Helenu Válkovou a následně se připraví do obecné rozpravy pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, budu reagovat, protože jsem byla v podstatě vyvolána vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, panem kolegou poslancem Výborným a nerada zůstávám dlužna odpověď, na tak jednoduchou otázku nadto.

Čili za prvé. Ten nový zákon, předpokládám, že skutečně bude. Za druhé na něm intenzivně spolupracuji a jsem v úzkém kontaktu s reprezentanty různých znaleckých profesních uskupení a mám přislíbenu i spolupráci s legislativním odborem Ministerstva spravedlnosti, které bylo informováno bezprostředně potom, co jsme postoupili tuto normu do druhého čtení, že pokud tam nebudou zásadní systémové změny v některých parametrech, ten zákon jako celek není legislativně zmetkovitě vyroben, jak zde bylo řečeno, ale systémově tam musíme udělat několik změn, tak abychom předešli případnému riziku ochromení, nebo řekněme nějakému ohrožení znalecké činnosti na straně jedné. Na straně druhé musíme nastavit standardní podmínky kontroly a odpovědnosti znalců a kvality znaleckých posudků. Čili za sebe - je to koordinováno, nový zákon, doufám, bude. A já i přes prázdniny ráda pracuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni i za dodržení času i za vystoupení. Vrátíme se do obecné rozpravy. Takže pan poslanec Václav Klaus a připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi také říci několik slov. Koneckonců o důvěru se uchází po sto letech dvacátá vláda naší České republiky od vzniku republiky, nepočítám tedy 47 let nacismu nebo komunismu.

Dnes jde o důležitou událost pro republiku a nutno hned říci, pro jakou republiku.

Chtěl bych žít v zemi, kde základem všeho je svobodný občan, samostatný svobodný občan a jeho rodina, protože bohatství společnosti, jakékoli, vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí, nikoli regulacemi, dotacemi, daněmi ani vládou. Chtěl bych žít v zemi, která má nízké daně a nízké výdaje státního rozpočtu, nikoli daně vysoké a nepřehledné a státní výdaje obrovské a rostoucí. A Ronald Reagan to kdysi nazval people before government.

Chtěl bych žít v zemi, která systematicky ruší zbytečné, nefunkční a často i vyloženě nebezpečné instituce. Měli jsme tu paní ombudsmanku, máme desítky dalších roztodivných státně nestátních nezávislých organizací, fondů a agentur, do kterých zde skoro každou středu volíme nějaké delegáty, aniž bychom je znali. Občan, rodina, obec, stát, a to v tomto pořadí. Nic navíc, nic mezi tím. Chtěl bych proto např. žít v zemi, která zruší samosprávné kraje. Chtěl bych žít v zemi, kde panuje svobodný život. Stát má zaručovat základní práva, právo na život, na svobodu, na vlastnictví. V drtivé většině dalších věcí přísluší státu zdrženlivost. Chtěl bych žít v zemi, která efektivně slouží českým občanům a je silná při prosazování jejich zájmů. Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy, nikoli zájmy cizí, nikoli problémy někoho jiného.

Chtěl bych žít v zemi, která hájí bezpečí svých občanů, v zemi, kde jsou přiměřeně oceňováni zejména řadoví policisté zajišťující bezpečnost na ulicích a v terénu, nikoli vrcholoví političtí policisté řídící z kanceláří nějaké kampaně nebo převraty. Chtěl bych žít v zemi hájící naše tradice a odkaz předků, v zemi, kde armáda slouží především k ochraně republiky, nikoli jen k mezinárodním akcím, a v zemi, kde je tohoto cíle armáda schopna.

Chtěl bych žít v zemi, která vyniká mezi ostatními vzdělaností svých obyvatel, ne že na to už jen vzpomíná. Chci žít v zemi, která dokáže své daně dostat k dobrým učitelům a nechá je pracovat.

Chci žít v zemi, jejíž představitelé mluví k lidem jasně a nesnaží se je na každém kroku nějak podvádět. Zde bych si dovolil ocitovat dnešní vládní program ohledně měny euro. Cituji: "Vláda nevidí v současné době možnost přijetí společné evropské měny, ale nicméně i nadále respektuje veškeré přijaté závazky." Čili ano, ne, možná. Tak to řeknu za sebe. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP