(16.30 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

My máme za to, že jednorázové příjmy mají sloužit na jednorázové výdaje. Pokud tady máme především z doby minulého režimu značné ekologické škody, které potřebují sanovat, a máme zdroj příjmů, jak sanaci těchto škod financovat, tak bychom na něj neměli sahat, neměli bychom z něj dělat běžný příjem státního rozpočtu, který se utratí v provozních výdajích, ale měli bychom je skutečně využít na to, abychom ty ekologické škody sanovali, odstranili, abychom zlepšili životní prostředí především v těch oblastech naší země, které jsou nejvíce poškozené těžkým průmyslem, jako je Ostravsko, jako jsou severní Čechy. A tam bychom ty peníze měli využít a neměli bychom je utratit na provoz státního aparátu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Fakticky pan předseda Kalousek. Ještě omluva pana poslance Bauera od 17. hodiny a pan poslanec Strýček mezi 18. a 19. z pracovních důvodů. Prosím fakticky.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pouze faktická připomínka k tomu, co říkal pan poslanec Ferjenčík. Ony jednorázové a neopakovatelné příjmy se nezapočítávají do deficitu, to znamená, že kdyby to bylo skutečně jednorázové a neopakovatelné, tak by ten deficit byl 70 miliard. Ale vzhledem k tomu, že jde o pravidelně opakující se dividendy, tak v účetní metodice se to opravdu uzná a ten deficit bude jenom 50 miliard, což nic nemění na tom, že všechno, co tu říkal pan poslanec Ferjenčík a pan poslanec Skopeček, je pravda.

Já jsem navrhoval zamítnutí v prvním čtení. Rád podpořím ten pozměňovací návrh pana poslance Ferjenčíka. A pokud ten návrh zákona bude schválen, jako že asi bude schválen, tak prostě jenom nemyslíme na budoucnost ani na nezbytné investice a chceme všechno rozdat hned. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuju. Fakticky pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuju za slovo. Rozumím, že co se účetnictví týče, tak samozřejmě ten deficit je 50 miliard. To je pravda. Ale mluvím o tom, že tady je 20 miliard, které vláda měla na účtech na začátku volebního období, a tím, že je nasype do státního rozpočtu, tak ten faktický deficit toho hospodaření zkresluje. O to mně šlo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla sice faktická, ale poslední přihláška do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Budu velmi stručná. Děkuji, pane předsedající. Jenom bych závěrem reagovala na některá fakta a řekla pár čísel. Velmi stručně. Opakuji je pořád dokola, ale opakování je matka moudrosti.

Máme velmi zdravé veřejné finance. Čtvrtý nejnižší dluh v rámci Evropské unie. Třetí nejvyšší přebytek veřejného sektoru v rámci Evropské unie. Strukturální saldo plus 1,1 % HDP. To říkám pořád dokola a pořád dokola to říkat budu.

Prosila bych, aby se nespojovaly zvláštní účty privatizace s důchody, ale s privatizací. A opakuji, že účty nejsou míněné jako rezerva. Takto ten zákon nestojí. My pouze chceme zapojit peníze zde uvedené tak, jak se to dělo kdykoli v minulosti, do cash flow státu a tak s nimi nakládat.

K investicím. Do investic plánujeme skoro 80 miliard z národních zdrojů - z národních zdrojů, nepočítám zdroje EU ani finanční mechanismy - což je částka nejvyšší za posledních deset let. A tyto peníze půjdou z velké části do SFDI, potom půjdou na dotační programy MMR, to znamená na různé programy zejména pro obce a na investiční věci, záležitosti do sportu. To znamená žádné slevy na jízdném. Samozřejmě víme, že to není investice.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Než dám slovo, pokud má zájem pan... Pan zpravodaj nemá zájem. Ale s přednostním právem dostane prostor pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Máme velmi zdravé veřejné finance. To máme jednak proto, že v době Nečasovy vlády vláda konsolidovala strukturální deficit tempem zhruba 60 miliard ročně, jednak proto, že po dobu této vlády máme velmi dobrý hospodářský růst, který například znamená, že letos má vláda k dispozici zhruba o 200 miliard víc, než měla vláda v roce 2012, a pravděpodobně ty dobré časy vydrží i v příštím roce, dál asi nikdo z nás nevidí. Ale nebudeme mít zdravé veřejné finance v okamžiku, kdy se ekonomický cyklus překlopí do recese. Nebudeme je mít proto, protože to konsolidační úsilí vyvinuté minulými vládami bylo do značné míry zmařeno expanzí mandatorních a kvazimandatorních výdajů plus populistickými dárky typu sleva na jízdném. To je, jako když máte v rodině hypotéku, vezmete si půjčky, teď vám chodí ty složenky každý měsíc, a najednou někdo v rodině přijde o zaměstnání a vypadne jeden z těch příjmů. To se dříve nebo později nutně musí odehrát, protože žijeme v tržní ekonomice, to znamená, přijít to musí, byť nevíme, kdy to přijde. V okamžiku, kdy to přijde a nebudou ty každoročně se navyšující příjmy, které má z ekonomického růstu vláda k dispozici, tak ty složenky, které si mezitím nasekala, budou chodit dál. A tam prostě dojde k poměrně významnému strukturálnímu problému, na který si zaděláváme dnes. Pak někdo jiný bude muset zase platit ty vládní sliby a bude za to nenáviděn, zatímco vláda je dnes milována, jak rozdává na všechny strany. Je to typická rozpočtová neodpovědnost. Netýká se to samozřejmě jenom privatizačního účtu. Týká se to celé řady jiných věcí, ale privatizační účet je jedním ze segmentů této neodpovědnosti. A já proto naléhám, abychom něco takového neschvalovali, protože to prostě není odpovědné.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě s přednostním právem v zastoupení pana předsedy klubu ODS pan místopředseda Jan Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já chci říct vlastně něco podobného, co říkal pan předřečník. Poprosil bych paní ministryni, ať nešíří nepravdy a poplašné zprávy. Říct o našich veřejných financích, že jsou zdravé, prostě není možné. To, že vykazujeme drobné přebytky v době, kdy ekonomika roste skutečně nadprůměrnými tempy, na které Česká republika nebyla léta zvyklá, to je normální stav, to je normální záležitost. V okamžiku, ne jenom kdybychom se dostali do recese, ale kdyby naše ekonomika ochladila na jedno procento, věřte, že okamžitě veřejné finance spadnou do dramatických deficitů. V takovém případě ale nemůžeme mluvit o zdravých veřejných financích.

Naše veřejné finance nejsou zdravé. V kontextu mezinárodního porovnání, když je srovnáme s ještě hůře hospodařícími evropskými zeměmi, tak ano, to jsme na tom mezi těmi špatnými skutečně lépe. Ale naše veřejné finance nejsou v žádném případě zdravé. V okamžiku, až ekonomika ochladí na jedno procento, okamžitě spadneme do deficitu, ve kterém by nám mohly pomoci našetřené peníze na privatizačním účtu, které by byly převedeny například na ty penze. Nicméně paní ministryně je chce projíst, chce je utratit, chce je utratit na takové věci, jako je jízdné zdarma. V době ekonomické recese na tom účtě bude nula. To je celé. Ale nelžeme si do kapsy. Naše veřejné finance v žádném případě zdravé nejsou.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pokud pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě, tak v tom případě nic hlasovatelného nepadlo, a můžu tedy otevřít podrobnou rozpravu. Tam mám jednu přihlášku, a to pana poslance Ferjenčíka. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Zaprvé bych chtěl ještě odůvodnit, proč tady stále mluvíme o důchodech. Protože ve stávající verzi toho zákona je jasně napsáno, že se z toho fondu smějí převádět peníze do státního rozpočtu pouze v případě, že důchodový systém je v deficitu, jinak ne. Takže logicky asi zákonodárce zamýšlel, aby ty peníze sloužily jako rezerva. Nerozumím tomu, proč to tady paní ministryně dementuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP