(16.50 hodin)

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Ne úplně lehko se mi o tomto tisku bude hovořit, možná i o následném, protože jsou zde avíza, abychom sloučili diskusi, rozpravu k těmto dvěma tiskům, ačkoli mají různé parametry. Nicméně musím říci, že základní pravidla pro vyplácení zálohovaného výživného sdělila paní předkladatelka. A já budu jenom krátce reagovat.

Chyba je jednoznačně v systému, to víme všichni. Tu chybu v systému úplně nechápu, protože jak dobře víme, neplacení výživného je druhým nejčastějším trestným činem. A já se ptám, jak vůbec naše společnost mohla dopustit toto, že je veřejně respektováno, když někdo neplatí výživné. Tuto chybu v systému nechápu.

Pak je samozřejmě chyba v lidech. A tu chybu chápu. Slabost, strach, dennodenní zkušenosti. A o těch lidech hovořím proto, že chápu, že není úplně jednoduché podat trestní oznámení či exekuci na vlastně otce nebo matku mých nebo našich dětí. To si myslím, že je daleko větší problém než chyba v systému. Nicméně je potřeba o tom hovořit. Hovořilo se o tom hodně v minulém volebním období jak v koalici, tak v zákulisí. Podařilo se prosadit velmi dobré dva pozměňující návrhy ohledně výživného. Tímto děkuji panu ministrovi Pelikánovi a doufám, že se podaří ještě více pozměňujících návrhů, v systému předtím, než bychom řešili zálohované či náhradní výživné. Je potřeba na tom pracovat a ta řešení jsou, ale samozřejmě budou trvat déle než zavedení, možná, nové sociální dávky, které já, přiznám se, a většina z vás to ví, nejsem přívržencem.

Paní Gajdůšková tady zmínila některé věci, které jsem i já říkala, a s některými souhlasím, s některými ne. Ale věřím tomu, že se k tomu dostaneme během diskuse. Já osobně úplně nevím, jak bude probíhat to, že vlastně po dvou měsících přijdu na úřad práce a budu chtít náhradní, nebo... náhradní je po delší době - a budu chtít zálohované výživné. Na základě čeho mi ten úřad nějakým způsobem dá to zálohované výživné? Protože já mám sice soudní rozhodnutí, budu nosit výpisy z banky, budu nosit čestné prohlášení... To jsou věci, které tam nejsou specifikované, ale třeba mi paní předkladatelka odpoví, jak to mají namyšleno, protože já jsem se to nikde nedočetla.

Co mě velmi mrzí, je, že to bude dělat úřad práce. V tomto návrhu je to konkrétně každý čtvrt rok. To znamená, že my jsme zatížili úřady práce už jenom přídavky na dítě - čtvrtletní předkládání různých dokladů -, neposílili jsme je personálně, protože nejsou lidi, a teď jim ještě dáme zálohované výživné opět čtvrtletně řešit, tento systém. V tomto případě jenom jednoročního dokládání je lepší ten návrh Komunistické strany Čech a Moravy o náhradním výživném.

Co se mi pak také nelíbí, je, že vlastně veškeré ty povinnosti budou opravdu přecházet na stát. Vymáhání. Paní Gajdůšková tady mluvila o tom, že jim jde především o vymahatelnost těch dávek, které tam jsou. Ale když se kouknete do důvodové zprávy, tak tam jsou čísla. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí 10 %. Myslím si, že před dvěma lety to bylo tři až šest. Exekutorská komora uvádí vymahatelnost v této věci 20 %. Takže stát, když se budeme držet čísla 20 %, přijdeme o 80 % vlastně neplaceného výživného.

Když se kouknete do důvodové zprávy ohledně dopadu financí, tak s různým součtem to znamená jednak toho dluhu, informačního systému, nových pracovníků na úřadu práce, je to miliarda. Ale to je opravdu hodně hypotetické číslo, neboť nikde jsem se nedočetla, kdo vlastně všechno bude moct o to zálohované výživné žádat. To znamená rok zpětně, dva roky, anebo budou žádat všichni ti, kteří můžou, od doby fungování neplacení výživného? To znamená v součtu teď těch několik desítek let je to 14, ne-li 15 miliard? To si upřímně řečeno neumím vůbec představit.

To jsou pro mě zásadní chyby obou, obou návrhů. A myslím si, že pokud nebude toto jasně vyjasněno, vlastně na koho se to vztahuje, tak ten tisk nemůže být nějakým způsobem řešen ve třetím, ve druhém, ve výborech. Protože to je zásadní informace - dopad do rozpočtu. Teď se tam uvádí samozřejmě jenom teoretické číslo.

Vláda dala... ještě ne. Ještě se tady vychází v podstatě ze zprávy Ministerstva spravedlnosti, kde bylo z trestného činu neplacení výživného, zanedbání povinné výživy, v roce 2015 obžalováno 10 056 osob, z toho odsouzeno 8 157. To se bere jako číslo, kde v podstatě žádný vězeň neplatí výživné. Ale tak to přeci není. Vězňové, kteří pracují, mají tu svou výplatu rozdělenou po procentech. A pokud pracuje, tak se 30 % odvádí na dluh výživného. Pokud nepracuje, tak je jasné, že není z čeho. Pojďme se bavit o tom, že těch 30 % u vězňů navýšíme na padesát, na šedesát, aby tedy ty děti netrpěly. To si myslím, že je změna systému. Ne zavedení další dávky.

Vláda samozřejmě na svém zasedání 11. dubna 2018 dala neutrální stanovisko, samozřejmě z určitých politických důvodů. Ale já si myslím, že to nejsou jen politické důvody, že i vláda chce velmi intenzivně řešit problematiku neplacení výživného, vymáhání dluhů. Ta debata je nesmírně nutná. Je nutná na odborné bázi všech těch systémů, které se zabývají vymáháním, to znamená Ministerstvo práce - nebo výživným. Ministerstvo práce, Ministerstvo spravedlnosti, exekuční, advokátní komory, Probační a mediační služba. Vždyť se nám podařilo v minulém funkčním období vysoutěžit elektronické náramky. Jak jistě víte, ten první test se vztahuje i na neplatiče výživného. Asi 257 elektronických náramků a z toho určitá většina jde na nohu těm neplatičům či neplatičkám, abych byla genderově vyvážená. To je přeci výborné. Pojďme jim ztížit ten jejich život, když oni ztěžují život dětem a těm druhým rodičům, s kterými jsou mnohdy v nějakém sporu.

Touto cestou já bych šla. A pan Pelikán jí také šel a jsem mu za to vděčná, protože ze začátku jsem byla terčem posměchů, že chci neplatičům výživného dát elektronické náramky. Ale ono to vyšlo. A věřím tomu, že to bude fungovat, když se jim ztíží život.

Vláda má k tomu tisku, zálohovanému výživnému, některé výhrady a jsou zcela oprávněné. Já je tady přečtu. Obdobně jako u náhradního výživného, které půjde potom.

Vláda nepovažuje za věcně správné podporovat z veřejných prostředků odlišným způsobem rodiny, které se objektivně nacházejí ve stejné sociální situaci, respektive zvýhodnit rodiny, které se v nepříznivé sociální situaci ocitly z důvodu neplacení výživného. Vláda je toho názoru, že nepříznivou sociální situaci rodin s nezaopatřenými dětmi je spíše vhodné řešit prostřednictvím již existujících dávek pro rodiny s dětmi, které budou zrevidovány na základě závěrů pracovní skupiny ustavené za tímto účelem při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Pojďme se bavit o tom, proč se neplacené výživné počítá do příjmu, když fakticky v tom příjmu není, i když je vyměřeno. I to by byla jedna z cest, jak pomoci matkám nebo otcům samoživitelům, kterým není placeno výživné. Nezapočítávat to do příjmu, protože oni to fakticky nemají. A o to možná méně mají na sociálních dávkách, jako je příspěvek na bydlení či přídavek na dítě. To jsou podle mě změny, které by mohly pomoci těm rodičům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP