(16.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže kdybychom chtěli být spravedliví v tom seznamu, tak to bude mnohem širší seznam. A mé oblíbené tvrzení je, že my jsme mysleli, že v tom seznamu, v té příloze budou priority. Spočtěte si ty priority! A to tam jsou ještě ty stavby jako celek, to znamená, to se ještě rozpadne do mnoha konkrétních akcí, a nikdo nemůže vážně tvrdit, že když mám stovky priorit, že jsem si stanovil nějaké priority. Kolegové vědí, že kdyby to bylo jenom na mně, teď nemluvím za svůj klub, tak tam mám dvě stavby: D35 - druhé dálniční spojení moravských a českých krajů - a silniční okruh kolem Prahy, protože to jsou podle mě dvě nejdůležitější dopravní stavby, které mají dopad na většinu obyvatel ČR.

Realita je jiná. My tu dohodu budeme ctít. Ano, můj kolega Jan Zahradník podal jeden pozměňovací návrh, který přináší, bych řekl, řešení ve smyčce pro železnice. Vy se svobodně rozhodněte, jak budete hlasovat o tom pozměňovacím návrhu. My nebudeme podmiňovat svůj souhlas s návrhem zákona jako celkem s hlasováním o tom konkrétním pozměňovacím návrhu. To jsem chtěl, aby zaznělo. Je to opět regionální pohled, který je legitimní, ale těch regionů máme 14. A zkusme trošku ubrat optimismu, že po schválení toho zákona se to výrazně zrychlí. Nebude tomu tak.

A u těch vodních staveb, a teď se nechci ani přít, jestli se to použije, nebo ne, si myslím, že žijeme v 21. století, a mně osobně skoro všechny projekty z vodní dopravy připomínají 19. století, kdy byla úplně jiná situace ve světě, úplně jiná situace v dopravě, velké sklady atd. Mohli bychom o tom velmi dlouho mluvit. Kdyby to bylo na mně, tak to nechám historii, debatě odborníků, jak by to vypadalo, kdyby se to tehdy postavilo, komu by to pomohlo a komu ne, ale zrovna dneska nebo včera jsem viděl titulek Dunaj-Odra-Labe 610 miliard. A nedá mi, abych aspoň kolegům, kteří jsou tady relativně noví, byl jsem asi tři dny ministr dopravy, když mě sociálně demokratičtí poslanci interpelovali velmi vášnivě, jak se postavím ke stavbě tohoto kanálu s tím, že ten projekt se chystá už 110 let. Úředníci Ministerstva dopravy mi horlivě přinesli asi čtyři centimetry podkladů. Já jsem je nepoužil a řekl jsem jim větu, která platí i dnes. Už je to asi 112 let od té doby: Pokud se nějaký projekt chystá 112 let, co jiného chcete slyšet o kvalitě a reálnosti toho projektu? Nic víc. Do podrobností vůbec nemusíme chodit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. S faktickou poznámkou pan poslanec Roman Onderka. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího odpověď pro pana Stanjuru, proč v tom seznamu není tzv. brněnské metro, jak rád říká, jinak se to jmenuje severojižní diametr pro spojení nového nádraží a části města Brna. Je to de facto kolejová doprava a já rozumím, proč to tak definoval. Proč tam není? Protože nemá majetkoprávní přípravu. A to byl ten požadavek, který jsme dávali, když jsme tento seznam dohromady dělali, a já nemám ve zvyku a nechci dělat, abych obelhával kolegy v hospodářském výboru jenom proto, aby se to tam objevilo a já si nasbíral nějaké politické body, a za dva roky byste mě tady interpeloval, co jsem za, řeknu to slušně, neférového člověka. Takže to jenom pro vysvětlenou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Foldyna svoji faktickou poznámku vzal zpět s tím, že vystoupí v řádné rozpravě. Ale ještě před ním byl hlášen v rozpravě pan poslanec Adamec. Snad jsem se zorientoval správně v poznámkách.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, je to tak. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, nechci tu diskuzi tady dále nějak stupňovat, ale chtěl bych říct, že samozřejmě jedna věc je dohoda klubů, to je pravda, gentlemanská dohoda klubů, druhá věc je ale právo každého poslance. A já si myslím, že každý poslanec může vystoupit, říct svůj názor a případně podat pozměňovací návrh. Takže to jenom abychom si to tady řekli. Samozřejmě jedna věc je dohoda klubů a druhá věc je postoj každého poslance.

Když jsem to tady poslouchal, tak bohužel musím konstatovat, že ono se tady opravdu ukazuje, že každý je odněkud. Prostě ten regionální pohled tady je jednoznačný a bohužel musím říct, že v té tabulce regionální pohled výrazně převýšil pohled státnický. Prostě to, co je prioritou státu, nemusí být samozřejmě v souladu s regionálními prioritami. A já jsem byl trochu naivní na počátku a myslel jsem si, že takto to bude vnímat většina poslanců, ale prostě ta regionalita je jasná, všichni jsme odněkud, kde nás ti občané volí. Všichni chtějí zařadit prioritní stavby z jejich regionu. Já tomu rozumím, já to nekritizuji, jenom to konstatuji. Je to pro mě trošičku samozřejmě zklamání, ale to je všechno, co s tím můžu dělat.

Ale byl bych rád, aby tady nezapadlo myšlenka, kterou tady říkal náš předseda poslaneckého klubu pan poslanec Stanjura, ta fikce souhlasu. Podle mě to je fakt to nejdůležitější, co tam je. Možná je to důležitější než to vlastní mezitímní rozhodnutí. A řeknu proč. My se tady vlastně tváříme tak, že kdo nebude v té tabulce, tak jako by ani nebyl. Ale ono to je jinak. Vlastně tento návrh zákona se týká až té poslední fáze přípravy výstavby, až úplně té poslední, to znamená výkupu pozemků. Já jsem dobře poslouchal kolegu Zahradníka a musím říct, že to, co říkal, kdy ti různí ekologičtí aktivisté - já jim říkám někdy i jinak, ale nebudu to tady opakovat, zase bych byl v televizi ve večerním vysílání - prostě prudí, ale prudí v úplně jiné fázi. Oni prudí v té fázi územního řízení a tam jsou první komplikace, protože stát bez platného územního rozhodnutí nemůže vykupovat pozemky. To znamená, územní řízení, územní rozhodnutí a stavební povolení, to jsou další části, další etapy, které předcházejí teprve tomuto konečnému, finálnímu rozhodování o výkupech pozemků, a to bohužel nemáme a podle mne to mít v nejbližší době asi nebudeme. To by měl řešit zákon o liniových stavbách a tam samozřejmě ten problém je výrazně vyšší. To znamená, ta fikce souhlasu ale už do toho teď zasahuje, nebo bude zasahovat, pokud ji Sněmovna schválí, resp. Parlament, abych byl přesnější, protože skutečně stát se chová někdy velmi liknavě k zájmům státu, některá ta ministerstva, úředníci apod., a skutečně stává se také, než to kolečko doběhne, tak některé ty souhlasy už neplatí. Ony propadnou a musí se znova dokolečka. My tomu říkáme jak u hloupých na dvorku. Pořád dokolečka.

To znamená, tady já to vidím jako potřebnější. A znovu opakuji, ten seznam, který máme v příloze, já si myslím, že ta kontrola jednou za dva roky bude velmi zajímavá, že skutečně se poukáže na to, že výkup pozemků, resp. to stavění na cizích pozemcích na základě mezitímního rozhodnutí není úplně ta priorita, která nás nejvíc trápí. Já si myslím, že nás skutečně nejvíc trápí ta příprava před vlastním výkupem. Ale rozhodně je to dobrý signál z Parlamentu, že chceme s tímto problémem něco dělat, ale na druhou stranu zase musíme být fakt opatrní, protože zasahujeme do práv vlastníků. A rozhodně já jsem aspoň z té politické strany, která ctí právo vlastníků jako nejvyšší právo. Je to jejich majetek a my se k tomu musíme chovat velmi, velmi obezřetně.

Takže musím říct, nedělejme si iluze, že to, co je v tom seznamu, že to takhle bude zrychleno, že to bude hned a že ti, co nejsou v seznamu, prostě jako by nebyli. Není to tak. A samozřejmě já si myslím, že je na každém z nás, jak se k tomu návrhu zákona postaví. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Birke. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl možná doplnit - ne opravit, ale doplnit vaším prostřednictvím pana poslance Adamce. Oni ti ekologičtí aktivisté nezasahují v té fázi před územním rozhodnutím, oni zasahují po územním rozhodnutí, před stavebním povolením, po stavebním povolení, a dokonce před zahájením stavby. A my oba dva velmi dobře víme, a myslím, že i paní kolegyně, ministryně paní Dostálová prostřednictvím pana předsedajícího, D11 je toho krásným příznakem, kdy před zahájením stavby Děti Země hodily vidle do pozemků. Takže musím říci, že tohle je podle mého názoru národním sportem a tento český Parlament by se s touto věcí měl vypořádat, protože, promiňte mi, ale odsud posud! To je všechno. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP